tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

APEH-ellenőrzés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. szeptember 5. (Társadalombiztosítási Levelek 88. szám, 1530. kérdés)

Olvasói kérdés Hol lehet hozzájutni ahhoz az új jogszabályhoz, amely alapján az APEH 2006-ban az ellenőrzéseit végzi?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]akik áfakötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegű értékesítést terhelő általános forgalmi adó kötelezettséggel szembe ugyancsak a nagy összegű beszerzés előzetesen felszámított adóját állították. - Folytatni kell a "szárnlázók-átszámlázók", értékesítési láncolatok felkutatását, valamint azon evaadóalanyok vizsgálatát, akik az adózási mód adta lehetőségeket kihasználva nem valós költségj-övedelem átcsoportosítást hajtanak végre. - Tartósan veszteséges adózók vizsgálata, figyelemmel a veszteség finanszírozási forrásaira is. - Bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztó, illetve több éven keresztül nullás bevallást adók ellenőrzése. - A tulajdonosváltással érintett vállalkozások esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az üzletrészek mint értékpapírok adásvételének adójogi vizsgálatára. - A meghirdetett moratóriumra tekintettel változatlanul figyelemmel kell kísérni a vállalkozói szerződések munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történő megfelelő minősítését. Indokolt esetben élni kell a jogviszony átminősítésének lehetőségével, be nem jelentett alkalmazott esetében pedig - ennek jogkövetkezményei mellett - az adók és járulékok utólagos megállapításával. - Az építőipari vállalkozásoknál - a bevétel- és költségelszámolások mellett - fokozottan ellenőrizni kell a foglalkoztatás szabályszerűségét. - Folytatni kell a számítástechnikai eszközök, alkatrészek, szoftverek forgalmazásával foglalkozó adózók ellenőrzését. - A tradicionális szakágazatok mellett figyelmet kell fordítani a távközléssel, informatikával, reklám- és médiaiparral, gazdasági szaktanácsadással foglalkozó vállalkozások vizsgálatára. - Indokolt vizsgálni a hulladékkereskedelemben 2006. január 1-jétől bevezetésre kerülő fordított adózás szabályainak gyakorlatban való érvényesülését. - Azokban az esetekben, amelyekben az import mentességének feltétele egy Közösségen belüli értékesítés, indokolt a Vám- és Pénzügyőrséggel kialakított együttműködés keretében kapott információk alapján a mentességet megalapozó feltétel vizsgálata az érintett adózóknál. - Előtérbe kell helyezni a regisztrációsadó-köteles körbe tartozó gépjárműveket értékesítő adóalanyok körében végzett ellenőrzéseket, vizsgálni kell a Közösségen belüli beszerzéshez kapcsolódó adókötelezettség, illetve a különbözet szerinti adózással történő adófizetés teljesítését. - A feltételes adómegállapítással érintett adózók körében végzett ellenőrzések kapcsán figyelmet kell fordítani arra, hogy a feltételes adómegállapítás iránti kérelemben közölt tényállásnak megfelelően valósult-e meg az ügylet. 2. Az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, ügyletek vizsgálati irányai - A járulékok bevallási rendjének 2006. április 1-jétől történő változását követően - különösen a bevezetés időszakában - a teljességvizsgálat után fokozottan ellenőrizni kell a kötelezettséget elmulasztókat. - A társadalombiztosítási alapokból történő szolgáltatások fedezetének biztosítására a munkáltatóknál és kifizetőknél a járulékkötelezettségek teljesítésének (kapcsolódóan az szja alapjának) szabályszerűségi vizsgálata. - A jelentős költségvetési kapcsolatok miatt kiemelten kell vizsgálni a gyógyszerforgalmazás teljes vertikumát, különös tekintettel a gyógyszertámogatásra. - A közösségen belüli ügyletek jogszerűségének vizsgálata. Az EU-s tagországokból érkező kontrolladatok összevetése az adózó által benyújtott összesítő nyilatkozat adataival, felhasználva az EU-s tagországok közötti információcserét. - Különös figyelmet kell fordítani az országhatáron túlnyúló és az országhatáron belüli "körbeszámlázásos" ügyletekre egyaránt. - Kiemelt feladat a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyletek ellenőrzése, figyelemmel a vámhatóság adatszolgáltatására. - Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás és költségelszámolások ellenőrzése (transzferárak vizsgálata), minden adózói kört érintően. - A korábban érvényesített adókedvezmények feltételrendszerének elévülési időn belüli felülvizsgálata valamennyi érintett adó- és támogatásnem vonatkozásában. - Fokozottan ellenőrizni kell az ingatlantranzakciókhoz (pl. építés, értékesítés, bérbeadás, apport) kapcsolódó adókötelezettségek teljesítését. - Folytatni kell a vagyongyarapodásos vizsgálatokat az azonos érdekkörbe tartozó gazdálkodókra és magánszemélyekre kiterjesztve. - Magánszemélyek körében végzett ellenőrzéseknél (önadózók és munkáltatók által elszámolókra egyaránt) fokozott figyelemmel kell lenni: = a külön adózó jövedelmet szerzők körére, = azokra, akik 2001., illetve azt követően adókedvezményre jogosító biztosításukat 10 éven belül megszüntették, = a lakás célú hiteltörlesztés utáni adókedvezményt igénybe vevők körére, = az ingatlanértékesítésből származó jövedelem lakás célú felhasználására, = azokra, akiknek a bevallott jövedelme egymást követő kétéves bevallási időszak tekintetében sem érte el a mindenkori minimálbért. Az igazgatóság vezetője - fenti vizsgálati szempontokon túl - az adóhatósági jelenlét újabb irányait is megjelölheti, figyelembe véve az igazgatóság illetékességi területén tapasztalt kockázatot jelentő gazdasági folyamatokat és adózói magatartásokat. II. Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök Kiemelten kell ellenőrizni az Irányelv 1. számú mellékletében szereplő tevékenységeket végzőket, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) 50%-kal kevesebb az egyes térségekre, gazdálkodási formákra tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutatók értékénél. Az erre irányuló fokozott ellenőrzés szempontjai: - Az építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók, vállalkozások ellenőrzése során elsősorban az árbevétel bizonylatolására, a költségek elszámolásának szabályszerűségére, az árukészletekre (igazolt eredet stb.) kell kiemelt figyelemmel lenni. - Nagy hangsúlyt kell fektetni a kereskedelmiszálláshely-szolgáltatást nyújtó vállalkozók, vállalkozások ellenőrzésére, különös tekintettel az adóhatósági regisztrációjukra, a bevételek teljeskörűségére, a költségelszámolás szabályszerűségére. -[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég nyugdíj-biztosítási ellenőrzést kapott, mely során az ellenőr 1988-tól kéri a béradatokat, a foglalkoztató viszont csak 5 évre visszamenőleg tárolta az iratanyagot?

Tovább a teljes cikkhez

Helyesen jártak-e el az eljáró adóellenőrök, amikor az APEH egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzése során nem közölték az ügyféllel az ellenőrzés célját? A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégtől elkérték a megrendelőkkel kapcsolatos...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen jogosultságai vannak a munkaügyi ellenőröknek, illetve milyen következményekkel járhat a munkaügyi ellenőrzés?

Tovább a teljes cikkhez

Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére