tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

3 találat a megadott otthoni munkavégzés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Baleset otthoni munkavégzés során
Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés a munkavállaló saját eszközein történik. A munkáltató a munkavállaló tulajdonában álló számítástechnikai eszköz használata esetében jogosult meghatározni azokat az informatikai védelmi beállításokat, szabályokat, amiket a munkavállaló köteles betartani.A munkáltató jogosult a munkavégzés módját ellenőrizni, akár abban a formában is, hogy a munkavégzés helyeként megnevezett ingatlanba a képviselője rendszeresen belép, és a körülmények meglétét ellenőrzi. Ennek időintervallumát célszerű a felek szerződésében rögzíteni. A munkáltató az ellenőrzése során kizárólag a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, munkavégzéshez kapcsolódó adatokba tekinthet bele, és a végzett ellenőrzése nem jelenthet aránytalanul súlyos terhet az ingatlanban tartózkodók számára.A munkavállaló a munkavégzés helyén köteles az Mvt. rendelkezéseit betartani, és munkakörnyezetét a munkavédelem követelményeinek megfelelően kialakítani.A munkavállalóhoz delegált említett kötelezettség és az esetlegesen elszenvedett baleset üzemi jellegének ismérvei, illetve ennek következményeként annak minősítése nem feltétlenül vannak szinkronban a tárgykörben eddig szerzett ismereteinkkel és a gyakorlati tapasztalatokkal.A munkahelyi munkakörnyezet kialakítása, a biztonsági garanciák a foglalkoztató kötelezettségeként jelenítődnek meg, melynek során a munkáltató a 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben megfogalmazott elvárásokhoz kötve van.Az otthoni munkavégzés közben elszenvedett baleset üzemi jellegének elbírálása során a vizsgálat tárgyát az képezi, hogy a balesetet a biztosított foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetve a biztosítottat munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenvedte el [Eb-tv. 52. § (1) bekezdés].A foglalkozás körében végzett munka az Mvt. 87. §-ának 3. pontja alapján határozható meg, nevezetesen munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.A baleset körülményeinek feltárása érdekében a vizsgálat lefolytatásáról az Mvt. 86/A. §-ának (5) bekezdése meglehetősen szűkszavúan, mindössze arról tesz említést, hogy a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.A hivatkozott normaszöveg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6651
2. találat: GYÁP otthoni munkavégzés esetén
Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az édesanya abban az esetben, ha 2020. március közepétől a veszélyhelyzet miatt otthonából dolgozik, és munkáltatója felé jelezte, hogy négyéves gyermeke betegsége miatt 2020. május 18-tól nem tudja ellátni a munkáját? A házi gyermekorvos a gyermek ápolására hivatkozással a keresőképtelenségét 2020. május 18-tól május 29-ig igazolta. Az igazolást a dolgozó postai úton eljuttatta a kifizetőhelyhez.
Részlet a válaszból: […]biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár. Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak alapján keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki saját háztartásában nevelt tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára járó ellátás. Mivel az anya munkáját otthonról sem tudta ellátni, ezért a keresőképtelenségére tekintettel táppénzre jogosult. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a négyéves gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6452
3. találat: Távmunka minősítése GYES folyósítása szempontjából
Kérdés: Otthoni munkavégzésnek minősül-e a GYES folyósítása szempontjából a távmunka? Beadhatja-e óvodába a gyermekét a távmunkát végző személy? Hol található erre válasz a jogszabályokban?
Részlet a válaszból: […]mint a pár évvel ezelőtt hatályban lévő napi négyórás szabály. Lássuk a kivételeket. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység, csakúgy, mint ikergyermekek esetében igénybe vett ellátás esetében, azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre. Végül, de nem utolsósorban létezik még egy kivétel. A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja szintén időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. A szabályozás nem azonnal lép érvénybe, kis átmeneti időt mind a jogosultak, mind a folyósító szervek részére biztosít. A 2010. december 31-én keresőtevékenységet folytató, gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett keresőtevékenységet a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2011. március 31-éig folytathat. Magyarul, aki december 31-ig a gyermekgondozási segély folyósítása mellett példának okáért napi nyolc órát dolgozott, az a személy ennek a joghelynek köszönhetően egészen 2001. március 31-ig még részesülhet az ellátásban a teljes napi munkavégzés mellett. Ez természetesen nem vonatkozik azokra, akik részére ezt követően állapítanának meg ilyen körülmények között gyermekgondozási segélyt. Mint a leírtak alapján is láthatjuk, kizárólag abban az esetben nem kell vizsgálni majd a keresőtevékenység időtartamát, ha a munkavégzés az igénylő otthonában történik. Ennél bővebben nem részletezi a jogalkotó és a jogszabály, hogy mit is értsünk otthoni munkavégzés alatt, de erre nincs is szükség. A lényeg, hogy az igénylő a hivatalosan bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén folytassa munkavégzésre irányuló tevékenységét. Ez lehet bedolgozás, távmunka vagy egyéni vállalkozás keretében végzett munka, erre vonatkozó kikötés nem létezik. Tehát megadhatjuk olvasónk első kérdésére a választ. A gyermekgondozási segély megállapítása és folyósítása szempontjából a távmunka otthoni munkavégzésnek számít, tehát erre az esetre a jogszabály nem ír elő időkorlátozást. Térjünk át a kérdés második felére! Beadhatja-e óvodába a gyermekét a távmunkát végző személy? Nézzük, mit ír erről a jogszabály! A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a nap közbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek egyévesnél idősebb. Levélírónk kérdéséből a gyermek életkora nem derül ki, ezért csak feltételezhető, hogy elmúlt már egyéves, és ebben az esetben a válaszunk teljesen egyértelmű: amennyiben igénylő az egyéb feltételeknek megfelel, azért, mert gyermeke óvodába jár, nem veszíti el gyermekgondozási segélyre való jogosultságot. A már leírt változásokon kívül több olyan módosítás is történt, amely akár levélírónk jogosultságát, illetve a részére folyósított segély mértékét, összegét is befolyásolhatják. Ezekről is megemlékeznék pár szóban. A legfontosabb az a szabályozás, mely a korábbiaknak megfelelő időtartamra állította vissza az ellátás folyósításának idejét. Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3252