Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] Ennek az érdekes kérdésnek a megválaszolására elsődlegesen az Mt. és a Tbj-tv. rendelkezéseiből kell és érdemes kiindulni. Valamint természetesen irányadó a felek munkaszerződése is. Ha a munkaszerződés kitér az Mt. szerinti távmunkavégzésre, akkor irreleváns a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] A távmunkavégzésről a járványügyi helyzettel összefüggően, majd 2022-ben már a veszélyhelyzet megszűnése okán esik egyre több szó. Miután a járvány-ügyi veszélyhelyzet 2022. június 1-jén megszűnt, a távmunkavégzés új szabályai életbe léptek. Ennek egyik legfontosabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Munkavégzés CSED mellett

Kérdés: Valóban nem dolgozhat otthoni munkavégzés keretében sem az a munkavállaló, aki 2021. augusztus 3-án született gyermekére tekintettel e naptól CSED-ben részesül a főfoglalkozású munkahelyétől, de 2021. július 15-től létesített egy másik munkaviszonyt is, amelyben otthonról tudna dolgozni, miközben a gyermeke ellátásába besegítene az édesanyja? Tekintettel arra, hogy a második munkaviszonyában nem jogosult ellátásra, nagy szükség lenne a keresetére, a CSED-ellátásra való jogosultságát viszont nem szeretné veszélyeztetni.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-ának 2021. július 1-jétől hatályos szövege azt mondja ki, hogy a csecsemőgondozási díj nem jár a biztosítottnak akkor, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat. Tulajdonképpen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] A járványgörbe meredek emelkedése indokolta, hogy a kormány kihirdette a 104/2021. Korm. rendeletet, amelynek 13. §-ában felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.A 233/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Üzemi baleset otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely, ha az otthoni munkavégzés során a dolgozó térde az asztaltól történő felálláskor reccsent egyet?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az üzemi baleset fogalmi meghatározásáról beszélnék, a baleset fogalmából kell kiindulni, mert az az esemény, amely az egészségbiztosítás fogalmi körében nem minősül balesetnek, üzemi baleset sem lehet.Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Munkakör módosítása

Kérdés: Milyen módon és feltételekkel helyezheti át más munkakörbe a munkáltató a munkavállalót abban az esetben, ha jelenleg – a veszélyhelyzet ideje alatt – távoli elérés biztosításával home office keretében végzi a munkáját? Értesítheti a cég vezetője telefonon keresztül a dolgozót a munkakör megváltoztatásáról?
Részlet a válaszából: […] A megelőzően irodában elvégzett munkafolyamatok otthonokba történő tömeges delegálása a munkajog területén számos kényes, azonban korábban nem tisztázott helyzetet teremt. A munkáltató gyakran azonnali intézkedésre köteles, természetesen mindezt annak kényszere mellett, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Távmunkavégzés engedélyezése a munkavállaló kérésére

Kérdés: Köteles engedélyezni a munkáltató a munkavállaló otthoni munkavégzését abban az esetben, ha azt a dolgozó kéri arra tekintettel, hogy nem szeretné elkapni a koronavírust?
Részlet a válaszából: […] A válasz nagyban függ a felek közti munkaszerződéstől, így annak vizsgálata jelenti az első lépést. Amennyiben a munkavégzés helyeként nincs megjelölve a munkavállaló lakcíme, úgy nem dolgozhat otthonról. A Covid-19 első hulláma alatt a jogalkotó rendeletben lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Baleset otthoni munkavégzés során

Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A vírusjárványnak a munka világára gyakorolt hatására az érintettek minimális befolyással, optimális esetben utókövetéssel képesek reagálni, jelenlegi – csupán észlelési – helyzetükben annak alakítására minimális esély mutatkozik.Válaszreakcióként egyes, zömmel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Veszélyhelyzettel összefüggő ingyenes juttatás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalója, valamint annak gyermeke részére is juttat egy-egy laptopot otthoni munkavégzésre, illetve az otthoni tanulás elősegítésére? A laptopok az érintettek tulajdonába kerülnek, a veszélyhelyzet elmúltával azokat nem kell visszaadni, és magáncélra is használhatók.
Részlet a válaszából: […] A NAV honlapján megjelent egy tájékoztató a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélésével kapcsolatban. A tájékoztatóban foglaltak alapján megállapítható, hogy az ingyenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Szülők munkavégzés alóli mentesítése

Kérdés: Korábban már kimerített szabadságnapok hiányában milyen lehetősége van a jelenléti oktatás helyett távoli eléréssel tanított gyermekek szüleinek a munkavégzés alóli igazolt, munkáltatói engedélyhez kötött mentesítésre? Van valamilyen külön szabályozás a kormányzati tisztviselőkre? A távollét jogcíme milyen formában érinti, illetve befolyásolja a társadalombiztosítási jogviszony fennállását?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány által megváltozott foglalkoztatási körülmények, valamint az oktatási intézmények ideiglenes bezárása a szülőket azonnali válaszreakcióra kényszerítette. Az otthoni munkavégzés lehetősége nem minden munkavállaló számára elérhető, ezért ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.
1
2