tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fizetett ünnep tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók bérezése fizetett ünnepeken

Kérdés: Kell-e munkabért vagy valamilyen juttatást fizetni a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha a fizetett ünnepek hétvégére esnek, és ez egybeesik a munkavállalók pihenőidejével, tehát ezekre a napokra nincsenek beosztva? A munkáltató egyébként 100 százalékos pótlékot fizet az ünnepnapokon dolgozó munkavállalók részére.
Részlet a válaszból: […]feladatok jellege ezt indokolja. Munkaszüneti napok: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, akkor az e napon, illetve húsvétvasárnapon és pünkösdvasárnapon történő munkavégzés tekintetében a munkaszüneti napra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A törvény nem a kérdésben foglaltak szerinti 100 százalékos pótlék fizetését írja elő a munkaszüneti napon rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére. Az Mt. 149. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis, ha a munkavállaló rendes munkaidőben munkaszüneti napon (amibe a húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap is beleértendő) munkát végez, úgy a a) a havidíjas munkavállalót - a havi munkabérén felül - a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére, b) a teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabérén felül távolléti díja illeti meg. Ha a munkavállaló a munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzésre van kötelezve, úgy a fenti munkabérén felül az Mt. 147. § (3) vagy (5) bekezdésében meghatározott ellenérték is megilleti. A hivatkozott rendelkezések alapján a munkavállalót a pihenőnapi munkavégzés után járó díjazás illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalót a rendkívüli munkaidőben végzett munkabérén felül 100 százalék pótlék illeti meg. A pótlék mértéke 50 százalék, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap. (Munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén a másik pihenőnapot a keret végéig ki kell adni.) Nem kell alkalmazni a rendkívüli munkavégzés díjazása tekintetében a pótlék fizetésére vonatkozó fenti szabályt, ha a munkáltató - élve az Mt. 147. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel - a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként a rendes munkabéren felül átalányt állapított meg a munkavállaló részére. Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében, amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3274

2. találat: Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók díjazása fizetett ünnepen

Kérdés: Megilleti-e díjazás, és ha igen, milyen mértékben a munkaidőkeretben dolgozó munkavállalókat a fizetett ünnepre akkor, ha a dolgozó nem dolgozik, illetve ha munkaidő-beosztása szerint munkavégzésre kötelezett?
Részlet a válaszból: […]naponként hat órát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból az ott előírt időszakban szünetel, és aa) a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy ab) a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosítható, vagy - a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. Amikor a munkavállaló fenti okok alapján munkaszüneti napon beosztás szerint (rendes munkaidőben) foglalkoztathatja munkavállalóit, akkor a beosztás szempontjából az év minden napja munkanap lehet, és erre tekintettel lehet a munkavállalók munkaidő-beosztását elkészíteni, meghatározni a beosztás szerinti munkanapokat, és heti pihenőnapjaikat, illetve pihenőidejüket. Munkaszüneti nap miatt kieső munkavégzés nincs, mivel vagy beosztásuk szerint rendes munkaidőben munkát végeznek, vagy pihenőnapjuk (pihenőidejük) esik arra a napra. Amennyiben az így foglalkoztatott munkavállaló beosztása szerint munkaszüneti napon munkát végez, úgy az Mt. szerinti munkaszüneti napra járó díjazás illeti meg. Az Mt. szerinti munkaszüneti napra járó díjazás szabálya kompenzálni igyekszik a munkaszüneti napon rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók ebből fakadó hátrányát, hogy a szokásoson felüli díjazást állapít meg mintegy kompenzációként. Eszerint ha a munkavállaló a munkaidő-beosztása szerint munkaszüneti napon rendes munkaidőben munkát végez, a havi díján felül ki kell fizetni az aznapra járó munkabérét, illetve teljesítménybérben vagy órabérben foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkaszüneti napon végzett munkáért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2087
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Betegszabadság fizetett ünnep ideje alatt

Kérdés: A távolléti díj 80 százalékára, vagy a távolléti díj teljes összegére jogosult a dolgozó, aki fizetett ünnep idején betegszabadságon van?
Részlet a válaszból: […]fizetett ünnep nem szakítja meg, tehát arra a napra is legalább a távolléti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 574
Kapcsolódó tárgyszavak: ,