Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezései értelmében valóban több olyan eset is van, amikor a munkavállaló szerződés szerinti munkabére szükséges egy egészségbiztosítási pénzbeli ellátás alapjának megállapításához.Az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkaszüneti nap díjazása kilépő dolgozó esetén

Kérdés: Jár munkabér egy havibéres munkavállaló részére a munkaszüneti napra, pl. május 1-jére, ha a munkaviszonya május 8-án megszűnik? Május 2-től május 8-ig 5 napra megkapta a munkabérét.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. csak az óra- vagy teljesítménybéres munkavállalókra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a munkaszüneti nap miatt kieső időre járó díjazást illetően. Ez alapján a munkavállalót távolléti díj illeti meg óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem számlázhat fizetett ünnepnapot, nincs fizetett szabadsága, illetve betegség esetén nem jogosult betegszabadságra és táppénzre az a 66 éves nyugdíjas egyéni vállalkozó, aki szerződésben rögzített órabér ellenében napi 8 órában dolgozik, és közteherfizetési kötelezettségét a kisadózó vállalkozók tételes adójára vonatkozó szabályok alapján teljesíti?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt helyzet iskolapéldája lehetne a színlelt szerződésnek, mikor is a valós tevékenységet tekintve munkaviszonyban álló dolgozóról van szó, ám az egyéni vállalkozóval létesített vállalkozási jogviszonyként kerül beállításra, illetve a közterheket is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Táppénzjogosultság

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a 2015. augusztus 20-tól 2015. augusztus 23-ig tartó időszakra az a munkavállaló, aki 2015. március 16-tól áll a munkáltató alkalmazásában 5/2 munkarendben, keresőképtelen volt 2015. augusztus 18-tól 23-ig, és már csak 2 nap betegszabadsága volt, amit 2015. augusztus 18-19-re megkapott? A kérdéses időszakban nem volt munkavégzési kötelezettség, augusztus 20-a pedig fizetett ünnep volt.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 47. §-ában foglaltak alapján a táppénz naptári napra járó ellátás. A jogosultság időtartamának számításánál minden naptári napot, tehát a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is figyelembe kell venni. A kifizetőhely helyesen járt el, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot egy állattartó telepen készenléti jellegű munkakörben, éjjeliőrként napi 10 órában foglalkoztatott, 1956-ban született munkavállaló esetében, ha fizetett ünnepre esik, és a beosztás szerint ezen a napon dolgozna? Hány nap betegszabadság illeti meg, ha egész évben ennél a munkáltatónál áll munkaviszonyban? Hogyan kell kiszámolni a dolgozónak járó szabadság mértékét? 30 x 8 óra = 240 óra/10 óra = 24 nap, vagy 30 x 10 óra jár neki?
Részlet a válaszából: […] A szabadságra (betegszabadságra) vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor különbséget kell tenni a munka­vállaló részére járó szabadságnapok megállapítása és a szabadság kiadásának szabályai között. A munkavállaló részére járó szabadságnapok megállapítása ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók bérezése fizetett ünnepeken

Kérdés: Kell-e munkabért vagy valamilyen juttatást fizetni a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha a fizetett ünnepek hétvégére esnek, és ez egybeesik a munkavállalók pihenőidejével, tehát ezekre a napokra nincsenek beosztva? A munkáltató egyébként 100 százalékos pótlékot fizet az ünnepnapokon dolgozó munkavállalók részére.
Részlet a válaszából: […] A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottmunkavállalók esetében mind rendes, mind rendkívüli munkaidőben elrendelhetőmunkaszüneti napon történő munkavégzés. A munkáltatónak azonban érdemesmeggyőződnie arról, hogy a munkavállalók foglalkoztatása valóban megfelel-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Betegszabadság ünnepnapon

Kérdés: Beleszámítanak-e az évi 15 napos betegszabadság idejébe az ünnepnapok is, tehát a fizetett ünnepre is a betegszabadságra járó távolléti díjat kell-e elszámolni ezekre a napokra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 137. §-a alapján a munkavállalót betegsége miattikeresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illetimeg. A betegszabadság munkanapokra jár. Ha a betegszabadság időtartama alattfizetett ünnep is van – mely munkanapnak számít –, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Németországba kiküldött munkavállalók jelenléti íve, bérszámfejtése

Kérdés: Hogyan kell vezetni a jelenléti ívet azoknak a munkavállalóknak az esetében, akiket belföldi munkáltatójuk Németországba küld kiküldetésbe, amelynek időtartama nem éri el a 183 napot? Hogyan kell figyelembe venni azokat a napokat, amelyek Magyarországon fizetett ünnepnek minősülnek, de Németországban nem, vagy fordítva?
Részlet a válaszából: […] A munkaidő nyilvántartására, valamint a munkaszüneti napokmegítélésére vonatkozó válasz megadása előtt szükséges felhívni a figyelmet,hogy amennyiben a magyar cég egy másik uniós tagállamban a Magyarországonbejelentett munkavállalóit kívánja foglalkoztatni kiküldetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Munkarend jellegének megállapítása, pótlékok elszámolása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendnek minősül-e a foglalkoztatás, ha a foglalkoztató benzinkút mindennap reggel 5.00 órától este 22.00 óráig tart nyitva? A dolgozók két műszakban dolgoznak, 5.00 órától 13.30 óráig, illetve 13.30-tól 22.00 óráig, melyből 30 perc a munkaközi pihenőidő. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha csak a délutáni pótlékot fizeti meg? Mennyi a pótlék mértéke? Havonta hányszor lehet a dolgozókat vasárnapra beosztani, illetve kell-e valamilyen pótlékot fizetni erre a napra, ha szabadnapot biztosítanak helyette? Milyen bérezés illeti meg a munkavállalót, ha fizetett ünnepen végez munkát, és helyette szabadnapot kap?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. § (1) bekezdése alapján megszakítás nélkülimunkarend akkor állapítható meg, haa) a munkáltató működése naptári naponként hat órát meg nemhaladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiaielőírásban meghatározott okból az ott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Baleseti táppénz alapja, osztószáma

Kérdés: Mennyi lesz a baleseti táppénz alapja annak a 2009 szeptemberében üzemi balesetet szenvedett munkavállalónak az esetében, akinek a 2009. augusztus havi munkabére 100 000 forint volt, és 2009 szeptemberében a 2009. január-augusztus havi jó munkájáért 50 000 forint jutalomban részesült? Ki kell-e venni a hétvégét is az osztószámból abban az esetben, ha a dolgozó augusztusban két napot (csütörtök, péntek) szabadságon volt? Csökkenti-e az osztószámot a fizetett ünnepnap?
Részlet a válaszából: […] A baleseti táppénz összegének kiszámításánál nem vehetőfigyelembe – többek között – az átlagkereset, a távolléti díj – ide nem értve amunkaszüneti napra járó távolléti díjat –, valamint az az időtartam, amelyreazt kifizették. Ebből következik, hogy nem vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.
1
2
3