Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók bérezése fizetett ünnepeken

Kérdés: Kell-e munkabért vagy valamilyen juttatást fizetni a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha a fizetett ünnepek hétvégére esnek, és ez egybeesik a munkavállalók pihenőidejével, tehát ezekre a napokra nincsenek beosztva? A munkáltató egyébként 100 százalékos pótlékot fizet az ünnepnapokon dolgozó munkavállalók részére.
Részlet a válaszából: […] A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottmunkavállalók esetében mind rendes, mind rendkívüli munkaidőben elrendelhetőmunkaszüneti napon történő munkavégzés. A munkáltatónak azonban érdemesmeggyőződnie arról, hogy a munkavállalók foglalkoztatása valóban megfelel-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók díjazása fizetett ünnepen

Kérdés: Megilleti-e díjazás, és ha igen, milyen mértékben a munkaidőkeretben dolgozó munkavállalókat a fizetett ünnepre akkor, ha a dolgozó nem dolgozik, illetve ha munkaidő-beosztása szerint munkavégzésre kötelezett?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót munkaszüneti napon munkaidő-beosztásaszerint munkavégzésre kötelezni csak akkor lehet, ha a munkáltató vagy amunkakör rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak, illetvemunkakörnek minősül, vagy a munkáltatónál megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.
Kapcsolódó címkék:    

Betegszabadság fizetett ünnep ideje alatt

Kérdés: A távolléti díj 80 százalékára, vagy a távolléti díj teljes összegére jogosult a dolgozó, aki fizetett ünnep idején betegszabadságon van?
Részlet a válaszából: […]

A betegszabadság időtartamát a fizetett ünnep nem szakítja meg, tehát arra a napra is legalább a távolléti díj 80 százaléka jár a dolgozónak.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.
Kapcsolódó címkék: