Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Ebben az esetben főszabályként egyéni vállalkozóként terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó új járulékszabályt? Miként érinti ez az egészségügyi szolgáltatást és az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére alapvetően az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

A NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere

Kérdés: Milyen ügyek intézhetőek a NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerének használatával, és mik a szolgáltatás igénybevételének feltételei?
Részlet a válaszából: […] A NAV telefonos ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerének (ÜCC) használatával az ügyfelek a beazonosítást követően meghatározott ügykörökben intézhetnek adóügyeket, illetve egyedi ügyekben kérhetnek tájékoztatást.Tájékoztatás kérhető– az adózói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Nyugdíjas egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése

Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a nyugdíjas egyéni vállalkozónak a tevékenység szüneteltetése alatt 2012-ben, illetve 2013-ban?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 37/A. §-ának d) pontja úgy rendelkezik, hogy a nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folytató) vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. Mivel ez a szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Munkaviszony megszüntetése a foglalkoztató tevékenységének szüneteltetése esetén

Kérdés: Meg kell szüntetni a TGYÁS-ban részesülő munkavállaló munkaviszonyát abban az esetben, ha a foglalkoztató egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét? Amennyiben igen, milyen dátummal kell kiléptetni? Milyen jogviszonyban szerepel a továbbiakban az alkalmazott az egészségbiztosítási nyilvántartásban?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit az Mt. 63-64. §-ai taglalják. A 63. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnika) a munkavállaló halálával,b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,c) a határozott idő lejártával,d) ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hol és milyen formában kezdeményeztetheti a szüneteltetés bejelentését egy idényjellegű munkát végző nyugdíjas egyéni vállalkozó? Korlátozott-e a szüneteltetés ideje, illetve év közben bármikor kérhető-e, vagy csak meghatározott időpontokban? Megszűnik-e a járulékfizetési kötelezettség a szüneteltetés ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A szüneteltetésnek semmi akadálya, azt az egyéni vállalkozásszékhelye szerint illetékes okmányirodánál kell kezdeményezni. Az egyénivállalkozói tevékenység szüneteltetését az erre a célra rendszeresítettelektronikus űrlapon kell bejelenteni, melyen az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.