Munkaviszony megszüntetése a foglalkoztató tevékenységének szüneteltetése esetén

Kérdés: Meg kell szüntetni a TGYÁS-ban részesülő munkavállaló munkaviszonyát abban az esetben, ha a foglalkoztató egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét? Amennyiben igen, milyen dátummal kell kiléptetni? Milyen jogviszonyban szerepel a továbbiakban az alkalmazott az egészségbiztosítási nyilvántartásban?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit az Mt. 63-64. §-ai taglalják. A 63. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnika) a munkavállaló halálával,b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,c) a határozott idő lejártával,d) ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hol és milyen formában kezdeményeztetheti a szüneteltetés bejelentését egy idényjellegű munkát végző nyugdíjas egyéni vállalkozó? Korlátozott-e a szüneteltetés ideje, illetve év közben bármikor kérhető-e, vagy csak meghatározott időpontokban? Megszűnik-e a járulékfizetési kötelezettség a szüneteltetés ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység szüneteltetését az erre a célra rendszeresítettelektronikus űrlapon kell bejelenteni, melyen az egyéni vállalkozóinyilvántartási számot is fel kell tüntetni. Tehát a bejelentést elektronikusúton kell megtenni, az erre szolgáló elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.