Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 11. számú melléklet III./2 pontja alapján azegyéni vállalkozó az üzleti céllal használt személygépkocsi utánértékcsökkenési leírást akkor számolhat el, ha a cégautóadót megfizeti. Az egyéni vállalkozó a 49/B. § (6) bekezdés d) pontjaalapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.