Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel. A táppénz a keresőképtelenség idején a biztosítottat ért keresetveszteség pótlására szolgál, így a jogosultság megállapítása során elsődleges kérdés, hogy egyáltalán történik-e keresetveszteség.Az Eb-tv. 47. §-a értelmében nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Választott tisztségviselő biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Biztosítási kötelezettséget keletkeztet egy választott tisztségviselő havi 70.000 forint összegű rendszeres tiszteletdíja a 31 napos hónapokon, tekintettel arra, hogy ilyenkor az egy napra jutó összeg (70.000/31 = 2258 forint) nem éri el a minimálbér 30 százalékának harmincadrészét, azaz a 2320 forintot?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja valóban akként fogalmaz, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre (e körbe tartozik a választott tisztségviselő is) akkor terjed ki a biztosítás, amennyiben "a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogszerző időnek minősül a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági idő számítása során az 1993-ban nappali tagozaton szerzett védőnői diploma? A diploma megszerzéséhez 3 évfolyam elvégzésére volt szükség.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. § (2a) bekezdése alapján öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.A nőket megillető kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 év jogosultsági időbe azonban nagyon sok olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az adószámos magánszemély - ellentétben az egyéni vállalkozóval - nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] Az ügyvezető ingyenes megbízási szerződésének nincs akadálya, erre vonatkozóan a jogszabályok nem tartalmaznak tiltó rendelkezést. Ennek ellenére, az ingyenességgel kapcsolatban van egy megfontolandó kérdés, mégpedig, hogy milyen módon kötődik a céghez az érintett ügyvezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Kérdés: Változik valami a járulékbevallásban, illetve a bejelentésben abban az esetben, ha egy kft. személyesen közreműködő tulajdonos ügyvezetője megszünteti a személyes közreműködését, és a továbbiakban kizárólag az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket végzi a cégben? Az érintett tag rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, ami a továbbiakban is megmarad.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kft.-tulajdonos jelenleg személyesen - nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - közreműködik a társaságban, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor másutt fennálló heti 36 órát meghaladó foglalkoztatására tekintettel mentesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szociális szövetkezet ügyvezetője

Kérdés: Van elvárt járulékfizetés abban az esetben, ha egy szociális szövetkezet ügyvezetői feladatokat ellátó tagja munkaviszony keretében közreműködött a szövetkezet tevékenységében is, de ez a munkaviszony megszűnt, és a 'T1041-es nyomtatványon kijelentésre került? Az ügyvezetői teendők ellátásáért jövedelemkifizetésre nem kerül sor.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-ának (2) bekezdése értelmében a szociális szövetkezet vezető tisztségviselője munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzőnek minősül. Ez a hatályos jogszabályok alapján azt jelenti, hogy a szociális szövetkezetnek csak akkor keletkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] Az otthonfelújítási támogatás igénybevételét előíró feltételrendszerben meghatározó jelentőséggel bír a jogalkotó társadalombiztosítási jogviszonnyal szemben megfogalmazott elvárása. Az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Távmunka külföldi munkáltató részére

Kérdés: Hogyan alakul egy magyar állampolgárságú személy magyarországi biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha külföldi munkáltató részére távmunkában végez munkát? Van különbség a biztosítási kötelezettség elbírálásában attól függően, hogy a munkáltató székhelye EU-tagállamban, Angliában vagy harmadik államban van?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállalóra - mivel a munkavégzésre Magyarországon kerül sor - mindhárom esetben Magyarországon, a magyar jogszabályok szerint terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének módjára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Megbízási díj járulékai

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy kft. által megbízási jogviszony keretében otthonápolási tevékenységre foglalkoztatott ápolók esetében, ha az egyes napokon végzett munkájuk alapján fizetett napi díjazásuk lényegesen magasabb a minimálbér 30 százalékánál, a megbízási díj elszámolása azonban havonta történik, így a jövedelem a limit alatt marad? Kell járulékot vonni ebben az esetben az ápolók díjazásából?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (e körbe tartozik a megbízás is) álló személyre a biztosítás akkor terjed ki, amennyiben az e tevékenységből származó járulékalapot képező havi jövedelme eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
107