Megbízási díj járulékai

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy kft. által megbízási jogviszony keretében otthonápolási tevékenységre foglalkoztatott ápolók esetében, ha az egyes napokon végzett munkájuk alapján fizetett napi díjazásuk lényegesen magasabb a minimálbér 30 százalékánál, a megbízási díj elszámolása azonban havonta történik, így a jövedelem a limit alatt marad? Kell járulékot vonni ebben az esetben az ápolók díjazásából?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (e körbe tartozik a megbízás is) álló személyre a biztosítás akkor terjed ki, amennyiben az e tevékenységből származó járulékalapot képező havi jövedelme eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Öregségi nyugdíjas személy tiszteletdíja

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie a kifizetőnek abban az esetben, ha egy korhatárt betöltött öregségi nyugdíjas személy részére a 2022. évre bruttó 142 000 forint tiszteletdíjat juttat?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-ának g) pontja értelmében a kifizetőnek nem keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel.A Tbj-tv. értelmében kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Milyen közterheket kell fizetni novemberben, illetve decembertől az után a társas vállalkozó után, aki havi 450.000 forint tagi jövedelemben részesül, és november 11-től nyugdíjassá vált? Keletkezik egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség ebben az esetben? Figyelembe vehető a tagi jövedelem az osztalékból származó maximum szociálishozzájárulásiadó-alapjának megállapításakor annak ellenére, hogy már nem kell utána szociális hozzájárulási adót fizetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett társas vállalkozó novembert 11-től nyugdíjas, tehát e naptól kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. Így a biztosítási kötelezettség csak november 10-ig terjed ki rá, az ezt követő időszakra járó jövedelmét társadalombiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kisadózó egyéni vállalkozó táppénzjogosultsága

Kérdés: Egy kismama, aki munkaviszonyban áll, és veszélyeztetett terhesként táppénzben részesül, munkaviszonya mellett kisadózói tevékenységet folytat. A kérdésem, hogy kisadózóként jogosult-e táppénzre? Amennyiben igen, akkor miként alakulhat az egyéni vállalkozói bevétele?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kismama feltehetően részmunkaidős (heti 36 órás foglalkoztatást el nem érő) munkaviszonyban áll, mert különben nem lehetne kisadózó.Mivel a kisadózás is biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, természetesen nincs akadálya annak, hogy ez alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szolgálati járandóságban részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Figyelembe kell venni a kereseti korlát számítása során a szolgálati járandóságban részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkájáért fizetett munkabért? Az érintett munkavállaló idén egyébként már elérte a kereseti korlátot.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-ának (1) bekezdése értelmében a kereseti korlát számításánál a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó járulék-alapot képező jövedelmet kell csak figyelembe venni. Az egyszerűsített foglalkoztatás - amennyiben ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Tag jogviszonya

Kérdés: Elegendő a minimálbért fizetni munkabérként egy betéti társaság beltagja részére, aki heti 40 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tevékenységet? Kötelező díjazást fizetni számára abban az esetben, ha szakképzettséget igénylő munkakörben személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy ez történhet díjazás nélkül? Végezheti esetleg a munkát megbízási jogviszonyban? Amennyiben igen, milyen kötelezettségei keletkeznek?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. Az ügyvezetés nem igényel szakképzettséget, tehát ha e tevékenységet munkaviszonyban látja el a beltag, akkor elegendő a minimálbér alapulvételével meghatározni a munkabérét, ami 2022-ben teljes munkaidő esetén havi 200 000 forintot jelent.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Kijelentés egyszerűsített végelszámolás végén

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a munkavállalókat, a társas vállalkozói jogviszonyban lévő tagokat, illetve a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozókat az egyszerűsített végelszámolás végén? Ha igen, milyen dátummal, tekintettel arra is, hogy a cégbizonyítványban a tagok jogviszonyának vége az a nap, amellyel a céget törölték?
Részlet a válaszából: […] Igen, a biztosítási jogviszony megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül a 'T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni. A jogviszony megszűnésének a munkavállalók esetében a munkaviszony megszüntetésének napja minősül.A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási jogviszony az EU-ban

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak a munkavállalónak, akinek az egészségügyi szolgálati jogviszonyában a munkaideje 2022. november 1-jétől heti 1 órára módosul, önkéntes ügyeleti tevékenység ellátása mellett, és mellette Svédországban dolgozik főállásban? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, tekintettel arra is, hogy a külföldi jogviszony létrejötte ellenére, várhatóan 4 hónapig az állandó lakcíme Magyarországon lesz, életvitelszerűen egyelőre itt lakik?
Részlet a válaszából: […] Mivel az uniós szabályok a kettős biztosítást kizárják, elsődlegesen azt kell meghatározni, hogy Magyarországon vagy Svédországban biztosított-e az érintett.Mivel a főállása Svédországban lesz, a svéd jog hatálya alá fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megbízási jogviszonyról van szó, amely esetében a biztosítási kötelezettséget a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni. Ez alapján azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező (Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel kapcsolatban először is fel kell hívnunk a figyelmet egy jogi problémára. Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében ugyanis nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. A betéti társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
106