Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége 2023. október 20-tól áll fenn, hiszen október 19-ig más jogviszonyban (munkaviszonyban, majd álláskeresési járadékban részesülőként) biztosított volt.Ugyanakkor nem minősül kezdőnek, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó további jogviszonya

Kérdés: Miért kell megfizetnie a járulékokat a részfoglalkozású munkaviszonyában egy matematika-fizika felkészítést, korrepetálást végző kisadózó egyéni vállalkozónak, aki a munkaviszonyában ugyanezt a tevékenységet végzi? Akkor is meg kellene fizetni a járulékot, ha a munkaviszony helyett megbízási jogviszonyt létesítene?
Részlet a válaszából: […] Olvasónknak egyidejűleg két jogviszonya van: kisadózó egyéni vállalkozó, illetve munkaviszonyban álló dolgozó. A kisadózás melletti munkaviszony azért lehetséges, mert a munkaideje nem éri el a heti 36 órát. Heti 36 órát elérő munkavégzéssel járó munkaviszony mellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ukrán-magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán--magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egy jogi anomáliára világít rá, ami sajnos évek óta nincs megnyugtatóan orvosolva. A probléma nemcsak az ukrán (vagy az ukrán-magyar) állampolgárokat érinti, hanem valamennyi külföldi állampolgárt, aki Magyarországon biztosítottá válik, de nincs valamilyen lakcíme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy a munkavállaló kiegészítő tevékenységűnek minősül-e, avagy nem. A Tbj-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a kiegészítő tevékenységű személy nem minősül biztosítottnak, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kivás kft. ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el egy kiva hatálya alá tartozó kft., amely csak személyi jövedelemadót fizet megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője 60.000 forintos megbízási díja után, aki egy másik társaságban munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? Elláthatja ingyenesen a tevékenységet az ügyvezető ebben az esetben? Miként alakul a kisvállalati adó alapja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a kérdésben említett ügyvezető tagja-e a kft.-nek?Amennyiben nem, akkor semmilyen társadalombiztosítási kötelezettség sem merül fel vele kapcsolatban, hiszen havi 60.000 forintos megbízási díja [amely jelen esetben 60.000 forintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ezt az adózási módot választó magánszemély az ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet.Ettől eltérően, ha a magánszemély saját jogú nyugdíjas, vagy más EGT-tagállamban biztosított, a levonandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Megbízott biztosítási jogviszonyának elbírálása

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy megbízási jogviszonyban óraadó tanárokat alkalmazó alapítványnál a tanárok díjazásának elszámolása csak a tárgyhónapot követő hónap 12. napját követően történik, így csak akkor állapítható meg a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Nem, a vázolt eljárás semmilyen problémát se jelent. A Tbj-tv. 13. szakaszának (2) bekezdése erre az esetre rögzíti, hogy amennyiben a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként vagy a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Hogyan juthat szolgálati időhöz az az 1963-ban született nő, aki elvesztette a munkahelyét, de nem rendelkezik még 20 év szolgálati idővel? Mi az a legkisebb összeg, amivel megszerezhető a szolgálati idő arra az időszakra is, amikor az érintett nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi ügyvezetők bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a NAV-hoz egy Magyarországon működő kft. 2 fő európai uniós állampolgár ügyvezetőjét abban az esetben, ha az egyik (60 százalékos tulajdonos) nyugdíjas, a másik (40 százalék tulajdonrésszel rendelkező) tulajdonos pedig nem rendelkezik sem külföldön, sem Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal? Az ügyvezetők nem vesznek fel jövedelmet a tevékenységükért. Végezhet munkát megbízási szerződés keretében a 40 százalékos tulajdonos abban az esetben, ha a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. szabályai alapján egy kft. ügyvezetője munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végezheti a tevékenységét.A Tbj-tv. általános szabályai alapján a kft. ügyvezetője társas vállalkozónak minősül, ha a tevékenységét nem munkaviszony keretében végzi, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Egyházi személy őstermelői tevékenysége

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy egyházi személy őstermelői tevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] Ami az egyházi személy őstermelői tevékenységét illeti, e tevékenysége - az egyházi személyként fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel - a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése h) pontjának hb) alpontja alapján nem esik biztosítási kötelezettség alá, így őstermelőként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
109