Jubileumi jutalom

Kérdés: Beleszámít az állásidő a jubileumi jutalomra jogosító időbe egy kulturális intézményben foglalkoztatott dolgozó esetében, aki 2023. április 24-től keresőképtelen, 2023. június 1-jétől a foglalkozás-egészségügyi orvos alkalmatlannak minősítette a munkavégzésre, az intézmény azonban nem tudott megfelelő munkakört biztosítani a számára, de nem mondott fel neki, azóta is állományban tartja? Milyen munkabér alapján kell kifizetni a jutalmat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...is folyamatosan fennáll. A Kjt. 21. § (3) bekezdése értelmében a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnése

Kérdés: Alkalmas a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén elvárt munkáltatói igazolás az Flt.-ben meghatározott adattartalommal rendelkező igazolás kiváltására, vagy a jogviszony megszűnése esetén mindkettőt ki kell adni?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlati idő tartamát,d) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak a jogviszony megszűnésének időpontjában érvényes besorolását,e) a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetését és ennek időpontját,f) a köznevelési foglalkoztatotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Rokkantsági nyugdíjas alkalmazott esetében van annak bármilyen jelentősége, hogy az érintett a komplex felülvizsgálaton milyen kategóriába került besorolásra? A munkaadónak mennyiben kell eltérő okmányokat bekérnie tőle a nem rokkant munkavállalókhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...mértékű. E tekintetben tehát meghatározó jelentőséggel bír, hogy a munkavállaló a komplex minősítésen milyen kategóriába került besorolásra. A kedvezményt a munkaadó a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum birtokában veheti igénybe, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] A GYED összegének megállapítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint történt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] ...megváltoztatását mégsem ez a törvény, hanem a Kit. bevezetése eredményezte.Az alapszabadság öt nappal történő csökkentése, a besorolás szerinti és pótszabadságok gyérítése, továbbá a munkaközi szünettel növelt napi munkahelyi tartózkodás azonnal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Munkavállaló korábbi jogviszonyai

Kérdés: Melyik dokumentumot kell hivatalosan elfogadnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozó által leadott tb-kiskönyvben szereplő adatok és a munkavállaló által utólag leadott "Kivonat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatairól" elnevezésű kivonat adatai között eltérés van az egyik korábbi munkáltatóra vonatkozóan? A korábbi munkáltató által kiállított egyéb igazolások már nincsenek meg, így az adatok ezekből nem ellenőrizhetőek. A munkavállaló azért kérte meg a kivonatot, mert úgy vélte, hogy a kiskönyvben szereplő adatok nem helyesek. Az adatokra a munkavállaló besorolásához van szükség.
Részlet a válaszából: […] Alapesetben a munkáltató a dolgozó által átadott, az előző munkáltatóktól kapott igazolásokból és kimutatásokból – többek között – az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról", azaz a tb-kiskönyv alapján szerez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Kisadózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Kiadhatja magánszemélyként a saját tulajdonában lévő ingatlant egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy kizárólag a vállalkozás keretében végezhet ilyen tevékenységet? Melyik a kedvezőbb számára, illetve milyen bizonylatot kell kiállítani ebben az esetben, ha a bérbevevő magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerez.A Kata-tv. 5. §-a (1) bekezdésének l)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Ellátások karantén idejére

Kérdés: Jogosult lehet táppénzre vagy bármilyen egyéb ellátásra az a munkavállaló, aki családjával külföldi nyaralásra ment zöld besorolású országba, de mire hazajöttek, az ország besorolása sárgára váltott, ezért 14 napos karanténba kellett vonulniuk? Hogyan pótolható ebben az esetben a keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] A 102/1995. Korm. rendelet szerint, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tiszti főorvos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Járulékkedvezmények veszélyhelyzet miatt

Kérdés: Élhet a járulékmentességgel az a 15 éve működő kft., amely az elmúlt évek alatt több tevékenységgel is foglalkozott, a fő tevékenységi köre a TEÁOR-besorolás szerint 4729 egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, de az utóbbi 8 évben már kizárólag egy fagylaltozót üzemeltet fix telephelyen, amely ténylegesen az 5610-es TEÁOR alá tartozik? A fagylaltozó minden évben október 1-jétől április 30-ig zárva tart, árbevételének több mint 90 százaléka évek óta az 5610-es TEÁOR alá tartozó tevékenységből származik, amely viszont eddig nem szerepelt a tevékenységi körei között, csak a rendelet hatálybalépését követően, 2020. április 15-én jelentette be.
Részlet a válaszából: […] A 61/2020. Korm. rendelet 1. §-ának (10) bekezdése értelmében a járulékkedvezmények a jogszabályban meghatározott tevékenységet fő tevékenységként végzőkre terjednek ki. A rendelet alkalmazásában fő tevékenységről akkor beszélhetünk, ha abból az adózónak a rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Kisadózó betéti társaság

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan alakuló betéti társaság abban az esetben, ha az alapító beltag 2019. július 31-ig kisadózó egyéni vállalkozó volt? Amennyiben igen, akkor be kell jelenteni kisadózóként a kültagot is, aki egyébként nem végezne semmilyen tevékenységet a cégben, és rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerzett.Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás sem, amely a bejelentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
1
2
3
8