Táppénzjogosultság

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre, és ha igen, mennyi időre egy háromgyermekes édesanya, aki legkisebb gyermekével 2023. május 31-ig GYES-en volt, június 1-jétől gyermeknevelési támogatásban részesül, közben az ötéves határozott időtartamú munkaszerződése 2022. szeptember 30-án lejárt, de 2023. június 26-tól napi 4 órás munkaviszonyban dolgozik? A dolgozó július 7-én a lakásán balesetet szenvedett, 10 napig kórházi ápolásban részesült, és keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló jogosult lesz táppénzre. A biztosítása ugyan 2022. szeptember 30-án, munkaviszonyának megszűnésével megszűnt, az ezt követő gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósításának az ideje pedig nem minősül biztosításban töltött időnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleseti táppénz két biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki "A" munkáltatónál 2015-től dolgozik 6 órás munkaviszonyban, "B" munkáltatónál pedig 2020-tól napi 4 órás munkaviszonyban, és 2022. november 28-án a "B" munkáltatótól hazafelé menet közúti balesetet szenvedett? A dolgozó 5 napig kórházi kezelésben részesült, és jelenleg is keresőképtelen. Melyik munkáltatónál kell leadnia a kórházi igazolást és a keresőképtelenségről szóló igazolásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló két munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Mivel mindkét jogviszonyában keresőképtelen, ezért mindkét jogviszonyában jogosult ellátásra, de nem azonosra.Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében 2022. szeptember 1-jétől valóban kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést. A törvény 2. §-a pontosan meghatározza, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ekhós művész járuléka

Kérdés: Milyen összeg után kell járulékot fizetnie egy napi 4 órás munkaviszonyban álló művésznek, aki a továbbiakban ekho szerinti adózással szeretné felvenni a jövedelmét? Elegendő a minimálbér feléig megfizetni, ha másutt nincs főállása?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Egy munkavállaló 4 órás munkaviszonyban áll egy kft.-ben, és mellette átalányadózó egyéni vállalkozó. Csökkenti az átalányadózóként fizetendő szociális hozzájárulási adó alapját a kft. által a munkabér után megfizetett szociális hozzájárulási adó? Az átalányadó alapja meghaladná a 4 800 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben átalányadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki emellett részmunkaidőben munkaviszonyban áll. Hogy a munkaideje napi vagy heti 4 óra, az a kérdésből egyértelműen nem derül ki, de ez az egyéni vállalkozóként fizetendő kötelezettségek szempontjából érdektelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Álláskeresési járadék egyösszegű folyósítása

Kérdés: Kérheti a fennmaradó álláskeresési járadék 80 százalékának egyösszegű kifizetését az az ellátásban részesülő személy, aki a járadék folyósítási idejének kimerítése előtt egyéni vállalkozói jogviszonyt létesít, vagy kizárólag munkaviszony létesítése esetén áll fenn ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben. Az Flt. 27. §-a (8) bekezdésének értelmében, abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Ellátások gyermek születésekor

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a biztosítottak jogosultak. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak alapján biztosított - többek között - a munkaviszonyban álló személy, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Keresőképtelen munkavállaló utáni minimumjárulék-fizetés

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a betéti társaság munkáltatónak abban az esetben, ha egy heti 4 órás munkaviszonyban álló rokkantsági ellátásban részesülő dolgozója hónapok óta keresőképtelen, de már megszűnt a táppénzjogosultsága, a szeptember 1-jén hatályba lépő minimumjárulék--fizetésre vonatkozó szabályok viszont csak a táppénzben részesülő munkavállaló esetében adnak mentességet a minimum alól?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése csak azokra a napokra mentesít a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól, amely napokon a biztosítás nem áll fenn, vagy az érintett táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Egészségügyi szolgáltatási járulék két munkáltató esetén

Kérdés: Melyik munkáltatónak kell megfizetnie a havi 7710 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy munkavállaló két különböző cégnél áll napi 4 órás munkaviszonyban, és a veszélyhelyzetre tekintettel mindkét munkáltatónál fizetés nélküli szabadságon van?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémára a munkáltató egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetését előíró 140/2020. Korm. rendelet semmilyen eligazítást sem nyújt, tehát az a tény, hogy a vázolt esetben csak az egyik munkáltató köteles a járulék megfizetésére, tulajdonképpen csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Elegendő a havi 25 ezer forintos tételes adó megfizetése egy GYET-ben részesülő édesanya esetében, aki kisadózóként egyéni vállalkozást folytat, és most létesített egy 4 órás munkaviszonyt is? A GYET meg a napi 4 órás munkaviszony alapján már minősülhet nem fő-állású kisadózónak az érintett?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kisadózó fennálló munkaviszonyára tekintettel nem főállású kisadózónak minősüljön, munkaviszonyában a heti munkaidejének el kell érnie a heti 36 órát a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében. Jelen esetben ez a feltétel nem teljesül, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.
1
2
3
6