Üzletrész értékesítése

Kérdés: Hol kell szerepeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban az üzletrész eladását, illetve milyen dokumentumokra van szükség ennek igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...okiratokból, szerződésekből, valamint a járulékos költségeket igazoló számlákból állapíthatóak meg.A megállapított jövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadó terheli. Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 13 százalék szociális hozzájárulási adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása

Kérdés: A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorló jogszabályok összhangjának megteremtése iránt. A megoldás az Mt. és a Vht. összehangolt alkalmazását feltételezi. Az Mt. 161. §-ának (1) bekezdése alapján munkabérből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Korhatárt betöltött, öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló SZÉP-kártya juttatása után keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...az általános szabályok szerint.A Szocho-tv. 1. §-ának (4) bekezdése értelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képeznek az Szja-tv. szerinti külön adózó jövedelmek közül az Szja-tv. 71. szakasza szerinti béren kívüli juttatások, illetve a 70. szakasz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Egyéni vállalkozó minimumjárulékai középiskolai tanulmányok befejezése után

Kérdés: Mentesül a minimumjárulékok megfizetése alól a nyári időszakra egy egyéni vállalkozó abban az esetben, ha tanulói jogviszonya június 30-án megszűnik, de a diákigazolványa még október 31-ig érvényes, ősztől pedig megkezdi az egyetemi tanulmányait nappali tagozaton?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól (és ezt a szabályt a minimumadó tekintetében a Szocho-tv. vonatkozó jogszabályi helye is átveszi) abban az esetben is, ha- a Köznev-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Jogosultság ápolási díjra

Kérdés: Részesülhet ápolási díjban egy személy egyidejűleg két családtagjára tekintettel? Igényelhet ápolási díjat a keresztgyermek (aki egyébként a keresztszülő unokatestvérének gyermeke) a keresztszülő ápolása miatt?
Részlet a válaszából: […] ...az első kérdéssel, melyre a Szoc-tv. 41. §-ának (2) bekezdése egyértelmű nemleges választ ad. E szerint az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szakképzési munkaszerződés hatása a nyugdíjra

Kérdés: Befolyásolja valamilyen módon a nyugdíj számítását, ha a munkáltató a saját dolgozói részére szakképzést indít, és néhány munkavállaló hosszú ideje fennálló napi 8 órás munkaviszonya egy 6 órás szakképzési munkaszerződéssé és egy 2 órás részmunkaidős munkaszerződéssé alakul át? A szakképzés egy évig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben foglaltak alapján a Szak-tv. 90/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti megoldásról - tehát az érintett munkavállalók munkaszerződésének szakképzéssel összefüggő a módosításról - van szó. A módosított munkaszerződésben az előírásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Felszolgálási díj

Kérdés: Megteheti a foglalkoztató, hogy az egyenletes elosztás érdekében a felszolgálási díjat csak negyedévente fizeti ki a dolgozók részére? Járulékmentesen kifizethető a nyugdíjas felszolgáló részére a felszolgálási díj, vagy ebből a juttatásból le kell vonni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási vagy esetleg a 10 százalékos nyugdíjjárulékot?
Részlet a válaszából: […] ...71/2005. GKM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy: "(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Mikortól lesz jogosult CSED-re az a munkavállaló, aki 2022. október 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig édesanyja ápolására tekintettel fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott, de az édesanyja 2024. január 9-én meghalt, így a fizetés nélküli szabadságot megszakítva január 15-én munkába állt, és 2024. március 11-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen és táppénzt igényelt? A szülés várható időpontja 2024. június 10.
Részlet a válaszából: […] ...idővel rendelkezik, mivel annak nem kell folyamatosnak lenni. A szülési szabadság ezért - a felek megállapodása alapján - 2024. május 13-a helyett május 7-étől vehető igénybe. Ebben az esetben a dolgozó 2024. május 7-től 2024. október 21-ig jogosult az ellátásra (Eb-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugellátás újraszámítása

Kérdés: Mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] ...keresőtevékenységgel elért keresetek, jövedelmek sem befolyásolják a már megállapított nyugellátás összegét, hiszen 2020. július 1-jétől az öregségi nyugdíjas béréből nem vonnak nyugdíjjárulékot, ezért az említett időponttól nincs lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel válhat jogosulttá rehabilitációs ellátásra a munkavállaló, illetve hogyan kell megigényelni az ellátást? Meg kell szüntetni a munkaviszonyt az ellátásra való jogosultság érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapot és kellő mennyiségű biztosítási idő mellett állapítható meg, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.
1
2
3
504