Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások közterhei

Kérdés: Továbbra is havonta kell bevallani és megfizetni a szociális hozzájárulási adót a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások után, vagy erre a közteherre is vonatkozik az Szja-tv. 2024. január 1-jétől hatályos új szabályozása a negyedéves kötelezettségről? Hol található a Szocho-tv.-ben az erre vonatkozó előírás?
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. 69. §-a (5) bekezdésének módosított a) pontja értelmében az Szja-tv. 70. és 71. szakaszában foglalt juttatások után 2024. január 1-jétől a közterheket a kifizetőnek - eltérő rendelkezés hiányában - a juttatás hónapját magában foglaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Japán munkavállaló kiküldetése

Kérdés: Keletkezik társadalombiztosításijárulék- és/vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a fogadó vállalkozásnak egy japán állampolgárságú munkavállaló után, akit Magyarországra munkavégzés céljából küldenek ki Japánból? Ennek tényéről a dolgozó rendelkezik egy igazolással, amelyben az áll, hogy a munkavállaló folyamatosan a japán állami nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer hatálya alá tartozik az igazoláson szereplő 5 éves intervallumban (illetve az azt követő 1 éves hosszabbításban). Amennyiben keletkezik bármilyen kötelezettség, mikortól és milyen alap után?
Részlet a válaszából: […] ...2013. évi CLII. tv.-nyel kihirdetett egyezmény 7. cikkének (1) bekezdése alapján a japán munkavállalóra Magyarországon nem terjed ki a biztosítás, így vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség fel sem merülhet. Az egyezmény szövege szerint, ha az egyik szerződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjas státusz igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a munkáltató a nyugdíjas státusz igazolásául az előlegmegállapító végzést, ami 2024. január 1-jétől felváltotta az előlegmegállapító határozatot azoknak az érintett személyeknek az esetében, akik még nem kapták meg a végleges határozatot, mert nem áll minden adat rendelkezésre az öregségi nyugellátás megállapításához? A dolgozók munkaviszonyát nem szünteti meg a munkáltató, folyamatosan tovább dolgoznak.
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 73. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyug-ellátás összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettségének bejelentése

Kérdés: Kell valamilyen bejelentést tennie az egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási jogviszonya létrejöttéről, vagy a tevékenység megkezdésének bejelentése elegendő?
Részlet a válaszából: […] ...napjáig tart.A nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó adóazonosító számának, székhelyének közlésével az Art. 1. számú mellékletének 3. pontja szerint az illetékes NAV-igazgatóságnak - biztosítottként - köteles bejelenteni:- személyi adatait (neve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási jogviszonya miatt - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján - nem terjedt ki rá a biztosítás.Ennek megfelelően keresőképtelenségére tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában táppénzre az a személy, aki 2022. augusztus 1-jétől rendelkezik egy napi 6 órás munka-viszonnyal egy kft.-nél, és emellett 2023. január 23-tól megbízási jogviszonyban is végez munkát egy betéti társaság részére, ahol a havi megbízási díja 100.000 forint? Az érintett 2024. január 24-től 31-ig kórházban volt, és február 1-jétől jelenleg is keresőképtelen. A kezelőorvos előzetes tájékoztatása szerint a keresőképtelen állapot előreláthatólag több hónapig fog tartani, munkáját egyik jogviszonyában sem tudja ellátni.
Részlet a válaszából: […] ...járulékalapot képező jövedelme a megbízási díj költségekkel csökkentett része.A költségelszámolás történhet tételesen, illetve 10 százalék költséghányad alapján. A költséghányad figyelembevételével a megbízott havi járulékalapot képező jövedelme 90.000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és ösztöndíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Folyósítható egyidejűleg az ösztöndíj és a CSED annak a kismamának, aki 2018. február 1-je óta dolgozik munkaviszonyban tudományos főmunkatársként, oktató-kutató? A foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet. A munkavállaló 2024. április 6-ra várja első gyermekét, 2024. április 1-jétől CSED-et kíván igényelni, de még a várandóssága előtt megpályázott egy ösztöndíjat, amelyet elnyert, és amelynek folyósítása fedi a CSED időtartamát is. A "kutatási ösztöndíj" jogcímen folyósított díjazás szüneteltetésére vagy halasztására nincs lehetőség. Keresőtevékenységnek számít, és így kizárja a csecsemőgondozási díj folyósítását az ösztöndíj?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 41. §-a szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.Az Eb-tv. R. fogalommeghatározása szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Álláskeresési támogatásban részesült nő szülése

Kérdés: Jogosult lehet csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra az édesanya abban az esetben, ha 2017. február 1-jétől 2023. november 24-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett, álláskeresési támogatásban részesül 2024. február 28-ig, és első gyermeke születésének várható időpontja 2024. március 7.? Amennyiben jogosult az ellátásokra, milyen alap után és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […] ...annak megszűnését követő 42 napon belül születik. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosított [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés c) pont], ami azt jelenti, hogy az anya 2024. január 27-ig biztosítottnak minősül. A CSED a szülési szabadságnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,- a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét,- a Tbj-tv. 49/A. §-ának (1) bekezdése alapján kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...felek közrehatásának csökkenésével, vagy éppen ellenkezőleg, annak erősödésével. A generális szabályozást az Eb-tv. 66. §-ának (1) bekezdése teremti meg, ennek alapján az, aki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.
1
2
3
497