Egyszemélyes kft. tagjának külföldi munkaviszonya


Elláthatja ingyenes megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a társasági szerződés nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a jogviszonnyal kapcsolatban? A kft. utoljára 2022. február hónapban bocsátott ki számlát, azóta semmilyen tevékenységet nem végez. Az érintett tag 2021. október hónap végéig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, 2021. november 1-jétől pedig Németországban van főállású munkaviszonya, mindkét helyen biztosítottnak minősül(t), kapott tajszámot, de a magyar tajszáma is érvényes, magyar lakcímmel rendelkezik. Biztosítottnak minősül a magyar kft.-ben az ügyvezetői jogviszonyra tekintettel? Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a társas vállalkozói jogviszonyát? Kell valamilyen közterhet fizetni utána, ha semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, illetve be kell adni a '08-as bevallás "M" lapját is, vagy elegendő havonta beküldeni a nullás bevallást? Meg kell szüntetnie a magyar tajszámát, vagy továbbra is jogosult Magyarországon az egészségügyi ellátásokra?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. augusztus 22-én (443. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7610

[…] egészségbiztosítási szerv által kiállított A1 jelű nyomtatvánnyal tudja igazolni az érintett személy, Magyarországon pedig az Európai Egészségbiztosítási Kártya felmutatásával tudja igénybe venni az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat, amelyet szintén a külföldi egészségbiztosítási szerv állít ki.A '08-as "Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról" nyomtatványt jelen esetben minden hónapban "0" adattartalommal be kell küldeni. A nyomtatvány "M" jelű résznyomtatványát az ügyvezetőről nem kell kiállítani. A havonta beadandó nulla adattartalmú bevallás az "NY" jelű nyilatkozattal kiváltható.Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Magyarországon az ügyvezető jövedelmet realizál, a német szabályok szerint közteherfizetési kötelezettsége keletkezhet. A bejelentés és a fizetés módjáról ebben az esetben a külföldi hatóságoknál kell érdeklődni.A Németországban létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell, illetve kellett volna jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére.A jogszabályok alapján ilyen bejelentési kötelezettsége van:– az EGT-tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon tajszámmal rendelkező személyeknek;– a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon tajszámmal rendelkező személyeknek,– nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni.Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.