Korhatár előtti ellátás


Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. április 25-én (437. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7515

[…] nyugdíjkorhatárát, a nyugdíjfolyósító szerv azt automatikusan öregségi nyugdíjként folyósítja tovább.Amit még a korhatár előtti ellátással kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az ellátás mellett lehet munkát vállalni, de csak korlátozott összegben, és a munkavégzés alapján az ellátás összege újra számítható. Ahhoz, hogy a korhatár előtti ellátást és a munkabért is megkapja az ellátott, az ellátás mellett vállalt biztosítással járó munkából származó jövedelemnek nem szabad meghaladnia a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizen-nyolcszorosát. Ez az úgynevezett éves keretösszeg, ami 2023-ban 4.176.000 forint. Amennyiben az ellátott jövedelme meghaladja a jelzett összeget, a korhatár előtti ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. A korhatár előtti ellátás folyósítását a jövedelemhatár elérése után - az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától egészen a tárgyév december 31-éig - a nyugdíjfolyósító szerv minden évben hivatalból szünetelteti, majd az adott évet követő év januárjától az ellátást, illetve a járandóságot tovább-folyósítja mindaddig, amíg az ellátott jövedelme újból el nem éri az adott évre meghatározott keretösszeget.Munkavállalás esetén a korhatár előtti ellátás folyósítása abban az esetben is szünetel, ha az ellátott a közszférában helyezkedik el. Ebben az esetben nem számít a jövedelem nagysága, a korhatár előtti ellátás folyósítását a közszférában létesített jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell. Melyek ezek a jogviszonyok? A közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.A korhatár előtti ellátás újraszámításáról, pontosabban ismételt megállapításáról akkor lehet beszélni, ha az ellátásban részesülő a folyósítás időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az ismételt megállapítás során a korhatár előtti ellátásban részesülő személynek - az öregségi nyugdíjkorhatára betöltésétől - járó öregségi nyugdíj összegét a társadalombiztosítási nyugdíjszabályok szerint ismételten megállapítják, figyelembe véve az 1988. január 1-jétől az ismételt nyugdíj megállapításáig szerzett összes jövedelmet, ideértve a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság időtartama alatt szerzett jövedelmet is.Az ismételten megállapított öregségi nyugdíj csak abban az esetben kerülhet folyósításra, ha annak összege magasabb, mint az öregségi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.