Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy szolgálati ideje


Arányosan számít szolgálati időnek a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszaka, tekintettel az alacsony ellátási összegre?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7156

[…] minimálbérnek, indokolt az arányos szolgálati idő számítására vonatkozó kérdés.Ám a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyek esetében mégsem kell alkalmazni az arányos szolgálatiidő-számítás szabályait. A Tny-tv. 39. §-a ugyanis - visszautalva a Tbj-tv.-re - tételesen felsorolja azokat a biztosítási jogviszonyokat [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés a)-b), f) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony], amikor arányos szolgálati időt kell számolni.Az álláskeresési járadék folyósítása révén fennálló biztosítási jogviszony nem tartozik ebbe a körbe, így a járadékban részesülő személy a folyósítás tartama alatt teljes szolgálati időt szerez.A […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.