tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Végkielégítés munkaidő változása esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. november 24. (Társadalombiztosítási Levelek 389. szám, 6638. kérdés)

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a havibéres dolgozó végkielégítését abban az esetben, ha semmilyen pótlékot, illetve egyéb eseti juttatást nem kapott, viszont az elmúlt hat hónapban - a cég bevételeitől függően - esetenként csak a munka-bére felét kapta meg, 4 órás részmunkaidős bejelentéssel? Ebben az esetben az elmúlt 6 hónap alapján kell egy átlagot számolni, vagy a felmondáskor érvényes havibér alapján kell kiszámolni a távolléti díjat?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna [Mt. 40. § (1) bek.].A végkielégítésre jogosító idő számításakor nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve- a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §),- a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 132. §) három hónapot meg nem haladó tartamát.Fontos tudni, hogy a feltételek fennállása esetén sem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, illetve a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.A végkielégítés mértéke- legalább három év esetén egyhavi,- legalább öt év esetén kéthavi,- legalább tíz év esetén háromhavi,- legalább tizenöt év esetén négyhavi,- legalább húsz év esetén öthavi,- legalább huszonöt év esetén hathavitávolléti díj összege.A végkielégítés összegét a havi távolléti díj alapulvételével rendeli a törvény megállapítani. Az Mt. szabályai alapján a távoléti díj számítása látszólag bonyolultnak tűnik, azonban a legegyszerűbb esetben, amikor nincs teljesítménybér és nincs bérpótlék, csak az alapbérrel és - ha van - a pótlékátalánnyal kell számolni. Ezzel a megoldással gyakorlatilag egyáltalán nem kell távolléti díjat számolni, egyszerűen csak a szokásos havi alapbért, órabért és pótlékátalányt kell elszámolni, mert az egyezni fog az adott időszakra fizetendő távolléti díj összegével.A kiszámításnak erre az értelemszerű egyszerűsítésére maga az Mt. ad lehetőséget azzal a szabályával, mely alapján a távolléti díj az egyszerű havibéres, órabéres vagy legfeljebb pótlékátalányt kapó munkavállalók esetén a havibér, órabér és pótlékátalány távollét[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy 1946. szeptember 13-án született köztisztviselőnőnek 2003. május 9-én visszamenőleg előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg 2002. szeptember 13-tól. Jár-e neki végkielégítés abban az esetben, ha életpályáját nem kívánja feladni, de a munkáltató úgy dönt,...

Tovább a teljes cikkhez

Felmondás esetén hány hónap végkielégítésre számíthat az a dolgozó, aki 1975. április 15-én lépett be egy mezőgazdasági termelőszövetkezetbe, amely 1992-ben jogutódlással mezőgazdasági szövetkezetté alakult át, és azóta is folyamatosan működik? 1975-től, vagy...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan vonatkozik a Ktv.-t módosító 2000. évi XXXIII. törvény arra a személyre, aki 1960-ban létesített munkaviszonyt, ami áthelyezéssel 1992-ben a Ktv. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult, és 2004. május hónapban felmentéssel szűnt meg? Jár-e végkielégítés és hány...

Tovább a teljes cikkhez

Kell szociális hozzájárulási adót, illetve egyéni járulékokat fizetni a nyugdíjas munkavállaló végkielégítése után?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére