Igazolatlan hiányzás
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 350. számában (2018. december 18.), 5949. kérdésszám alatt

Kérdés: Fennáll az igazolatlan hiányzás szombaton és vasárnap is abban az esetben, ha a munkavállaló csütörtökön és pénteken nem jelent meg a munkahelyén, és semmilyen módon nem igazolta a távolmaradását? A munkavállaló munkavégzésre történő rendelkezésre állási kötelezettsége munkaszüneti napon vagy szombat-vasárnap pihe-nőnapon is fennáll, mivel a munkáltató rendkívüli munkaidőt rendelhet el a feltételek fennállása esetén szombatra és vasárnapra is, aminek az igazolatlan hiányzás okán nem tudott volna eleget tenni.
Válasz (részlet): […]szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,- önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,- bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,- a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá- munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra (pl. sztrájk, fizetés nélküli szabadság).A mentesülési esetek tovább bővíthetőek kollektív szerződésben. Kollektív szerződés az Mt. szerinti mentesülési esetektől csak a munkavállaló javára térhet el.Az Mt. alapján a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére