GDPR
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 350. számában (2018. december 18.), 5945. kérdésszám alatt

Kérdés: Hogyan érintette a GDPR hatálybalépése a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, illetve a jövedelem-számfejtő helyek feladatainak ellátását? Melyek azok az adatkezelési előírások, amelyekre különösen figyelni kell a foglalkoztatottakat érintő végrehajtási cselekmények során?
Válasz (részlet): […]személyes adatokat mint képesítési és orvosi alkalmassági szempontokat.Az Mt. a "Személyiségi jogok védelme" című fejezetrészében korlátozza, és az Adatvédelmi Rendelettel összhangban konkrét célhoz köti a személyes adatok kezelését.A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.Az egyes adatkezelések más további adatkezeléssel kizárólag akkor kapcsolhatóak össze, ha ezt jogszabály írja elő, vagy az érintett ehhez hozzájárulását adta.Az érintett - főszabályként a jogi személynek nincs személyes adata - jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van. Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról,[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére