tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Fogyatékossági támogatás iránti igény elutasítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. november 29. (Társadalombiztosítási Levelek 309. szám, 5260. kérdés)

Olvasói kérdés Jogosan utasították el a fogyatékossági támogatás iránti igényt annak a szellemi hátránnyal született gyermeknek az esetében, aki betöltötte a 18. életévét, és jelenleg alapösszegű családi pótlékot kap?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]folyósításnak -, egy kikötést mindenképpen vizsgálni kell. Mégpedig azt, hogy évekkel korábban, 18 éves korában munkaképességét már legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodása fenn állt-e. Ez visszamenőlegesen bonyolult, ezért ha ezt az utat választják, érdemes a vizsgálatot a kormányhivatalon keresztül minél előbb kérni. Az ellátás mértéke ebben az esetben 2016-ban havonta 20 300 forint. E mellett az ellátás mellett a fogyatékossági támogatást igénybe venni nem lehet.A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. Az ellátás mozgási, látási, hallási, illetőleg értelmi fogyatékosság esetében is jár, valamint természetesen esetünket alapul véve az autizmus fennállása is alapot adhat igénybevételére. A fogyatékossági támogatás iránti igényt a "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal családtámogatási osztályán. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap). Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, akkor a Fogy-tv. 27/F. §-a alapján a személyi igazolványát és lakcímkártyáját köteles bemutatni az eljáró ügyintézőnek a személyazonosság ellenőrzése céljából. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatot kell beküldeni a kérelem mellékleteként. A kormányhivatal a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e. A bizottság fogyatékosságot megállapító szakvéleménye esetén a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg. A támogatás mértéke jelenleg a fogyatékosság jellegétől (esetlegesen halmozottan fogyatékos személy) és az önkiszolgálási képesség hiányától függően 20 652 és 25 418 forint között van. Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kaphat-e fogyatékossági támogatást az a személy, akinek az egyik lábát amputálni kell? Hogyan igényelhető az ellátás?

Tovább a teljes cikkhez

Valóban nem jogosult fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos gyermek, ha családi pótlékot folyósítanak utána? A gyermek autista, jelenleg nem dolgozik, a család nehéz anyagi körülmények között él.

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult fogyatékossági támogatásra az a személy, aki schizotypiás rendellenességben szenved, egyéb betegségei miatt rokkantnyugdíjas lett, majd az újabb komplex orvosi vizsgálat az egészségi állapotát 47 százalékos mértékűnek értékelte, amely alapján a C2 minősítési...

Tovább a teljes cikkhez

Helyesen jár el a hatóság abban az esetben, ha egy fogyatékossági támogatást igénylő személyt orvosi bizottság elé akarnak küldeni annak ellenére, hogy már rendelkezik egy igazolással, hogy 60 százalékos egészségkárosodása van? Az ellátást csak a vizsgálat után kaphatja...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére