tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

8 találat a megadott szolgálati járandóságban részesülő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Szolgálati járandóságban részesülő megbízott
Kérdés: Miként kell a minimálbért figyelembe venni a biztosítási kötelezettség elbírálásánál, illetve a kereseti korlát számításánál egy szolgálati járandóságban részesülő személy megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatása során?
Részlet a válaszból: […]első napján hatályos minimálbérből kell kiindulni. Ebből következően a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyre 2021-ben változatlanul a 18 × 161 000 = 2 898 000 forintos kereseti korlát vonatkozik.A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés f) pontja, illetve (2) bekezdése] vonatkozó biztosítási összeghatár (minimálbér 30 százaléka vagy naptári napokra számítva ennek harmincadrésze) megállapítása során a Tbj-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6714
2. találat: Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló
Kérdés: Alkalmazható az öregségi nyugdíjban részesülő munkaviszonyban lévő foglalkoztatottakra vonatkozó kedvező adózási szabály egy 2019. március 1-jétől alkalmazandó szolgálati járandóságban részesülő munkavállalóra is? Le kell vonni az egyéni járulékokat a dolgozótól, vagy csak a személyi jövedelemadót? Vonatkozik valamilyen jövedelmi korlát a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalókra?
Részlet a válaszból: […]általános szabályok szerint [Tbj-tv. 5. § (1) a) pontja] kiterjed a biztosítás. Ez azt jelenti, hogy munkabéréből a személyi jövedelemadó mellett le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, illetve a foglalkoztatónak meg kell fizetnie a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót, valamint az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást.További hátrány, hogy a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát számításánál (amely egyaránt terheli a korhatárt be nem töltött saját jogú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6001
3. találat: Szolgálati járandóságban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonya
Kérdés: Szüneteltetni kell a szolgálati járandóság folyósítását abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyban gondnokként szeretne elhelyezkedni? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha a foglalkoztatás megbízási jogviszonyban történik?
Részlet a válaszból: […]járandóság folyósítása az adott év december 31-éig, de legfeljebb az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig szüneteltetésre kerül. A szolgálati járandóság folyósítását akkor is szüneteltetni kell, ha a jogosult a közszférában helyezkedik el. Amennyiben a járandóságban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyt, kormányzati szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt, állami vezetői szolgálati jogviszonyt, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyt, bírói szolgálati viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, ügyészségi szolgálati viszonyt, a Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyt vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyt létesít, az elért kereset nagyságától függetlenül a szolgálati járandóság folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell. A szolgálati járandóság a járandóságban részesülő kérelmére akkor folyósítható újból, ha igazolja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5615
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló járulékai, táppénze
Kérdés: Milyen járulékokat kell levonni a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalótól, illetve mit kell fizetnie a munkáltatónak ebben az esetben? Kaphat táppénzt a szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]után a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót azzal, hogy természetesen élhet az adott dolgozó foglalkoztatásához esetlegesen kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel. Jelen esetben például, ha 55 év feletti munkavállalóról van szó, igénybe veheti a 2011. évi CLVI. tv. 462/B. §-ában részletezett, 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt.A munkavállalót a 10 százalékos nyugdíjjárulékon túl (aminek megfizetése révén szolgálati időt és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez) 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék is terheli. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetéséért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4382
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Szolgálati járandóságban részesülő személy jövedelemkorlátja
Kérdés: Érdemes fellebbeznie annak a szolgálati járandóságban részesülő személynek, aki 2014. október havi megbízási díját 2014 decemberében kapta meg, és mivel ezzel az összeggel az éves jövedelme meghaladta a minimálbér 18-szorosát, bejelentést tett a nyugdíjfolyósítóhoz, illetve december havi ellátását visszafizette a jövedelemkorlát túllépése miatt, ezt követően pedig határozatot kapott a november-december havi járandósága visszafizetésére vonatkozóan is, mivel a NAV adatszolgáltatása alapján az került megállapításra, hogy a jövedelemkorlátot már október hónapban elérte?
Részlet a válaszból: […]tizennyolcszorosát (továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgy­év december havi nyugellátást vissza kell fizetni.Kérdezőnk ennek megfelelően járt el, és amint kifizetésre került számára a keretösszeget meghaladó jövedelem, a Tny-tv. 95. §-ának (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének eleget téve, jelezte a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak a jövedelemkorlát elérését, sőt vissza is utalta a december havi járandóságát.A nyugdíjfolyósító viszont úgyszintén helyesen járt el a visszafizetésre kötelező határozat kibocsátásával, "mindössze" azt a hibát követte el, hogy nem vette figyelembe a decemberi ellátás visszafizetését.A november havi ellátásra vonatkozó követelése viszont jogszerű, hiszen a jogszabályok szerint a december havi kifizetés ellenére a kérdésben szereplő munkavállaló nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme valóban október hónapban haladta meg a minimálbér 18-szorosát.A Tbj-tv. R. 4/A. §-ának (2) bekezdése értelmében ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4381
6. találat: Szolgálati járandóságban részesülő egyéni vállalkozó közterhei és éves keretösszege
Kérdés: Milyen jövedelmeket kell figyelembe venni az éves keretösszeg megállapításánál annak az 1964. október 9-én született személynek az esetében, aki egy társaság főfoglalkozású alkalmazottja heti 40 órás munkaviszonyban, emellett van egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozása, és 2007. december 30-tól szolgálati járandóságban részesül? Többes jogviszonyú vagy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozóként kell-e megfizetnie a járulékokat ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]másutt rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, nem kötelezett a minimális adó- és járulékfizetésre. Ehelyett a 27 százalék szociális hozzájárulási adót, illetve az őt terhelő 10 százalékos nyugdíjjárulékot, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az evaalap 4 százaléka után kell megfizetnie. Tekintettel arra, hogy szolgálati nyugdíja 2008. január 1-jét megelőzően került megállapításra, a szolgálati járandóságra vonatkozó kereseti korlát meghatározásánál csak a július 1-jét követően szerzett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3675
7. találat: Szolgálati járandóságban részesülő megbízott ügyvezető járulékai
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az ügyvezetőt abban az esetben, ha nem tagja a társaságnak, szolgálati járandóságban részesül, és a teendőit megbízási jogviszony keretében látja el?
Részlet a válaszból: […]viszont azt is jelenti, hogy nincs minimális járulékfizetési kötelezettsége. Amennyiben az ügyvezetésért kapott jövedelme havonta eléri a minimálbér 30 százalékát, akkor biztosított, és 27 százalékos szociális hozzájárulási adó mellett 10 + 7 százalék egyéni járulék is terheli, amennyiben nem, akkor pedig csak a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót kell megfizetni
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3674
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Szolgálati járandóságban részesülő beltag járulékai
Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy evaalany betéti társaság beltagjának, aki 2012-től szolgálati járandóságban részesül, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, és a társaságban csak osztalékot kap? Vonatkozik-e rá bármilyen jövedelemkorlát?
Részlet a válaszból: […]korlát viszont csak július 1-jétől vonatkozik rá, amennyiben a szolgálati nyugdíja 2008 előtt került megállapításra. Ebből a keretösszegből a kérdésben említett munkáltató 12 x 93 000 forintot a munkaviszonyában az év folyamán kimerít. A bt.-ben viszont nem keletkezik járulékalapot képező jövedelme, hiszen az osztalék nem tartozik ebbe a körbe. Más kérdés, hogy üzletvezetőként társas vállalkozónak minősül, mégpedig -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3619