Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó szülése


Milyen lehetőségei vannak annak a várandós egyéni vállalkozónak, aki jelenleg szünetelteti tevékenységét, mert tartósan beteg gyermekére tekintettel GYES-t kap, és a szülésének várható időpontja 2014. március hó? A gyermek tartós betegsége novembertől már nem áll fenn. Érdemes bejelenteni a családi betéti társaságba annak érdekében, hogy magasabb ellátásokra legyen jogosult, vagy egyéni vállalkozóként fizesse meg a közterheket?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2013. november 26-án (249. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4249

[…] terhességi-gyermekágyi segélyt, illetve GYED-et nem.Az Eb-tv. 39/A. §-a szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni. Mindez tehát egy másik vállalkozásban viszonylag magas összeggel történő bejelentés esetében kecsegtető lehetőség.Az Eb-tv. 48. §-a értelmében ahhoz, hogy az új foglalkoztatónál elért magasabb járulékalap figyelembe vehető legyen, 180 bérezett nappal kell rendelkezni. Ez - figyelembe véve a szülés várható márciusi idejét - már nem valósítható meg, így marad az Eb-tv. 48. §-ának (6a) bekezdése szerinti lehetőség, miszerint ha a biztosított nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de a jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napi [az Eb-tv. 48/A. § (2) bekezdése szerinti] folyamatos biztosítási jogviszonya, ellátását (táppénz, GYED) a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani Ez megint csak annak a függvénye, hogy az édesanya a vállalkozását szüneteltette-e vagy sem.Az édesanya terhességi-gyermekágyi segélyének napi összegét az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése alapján, azaz a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.