Tevékenységét szüneteltető kisadózó biztosítása

Kérdés: Folyamatos a jogviszonya annak a személynek, aki eddigi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozói tevékenységét 2020. október 20-ától szünetelteti, de munkaviszonyt csak 2020. november 2-től létesített?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tekintsük át a biztosítási jogviszonyok alakulását. A Kata-tv. 10. §-ának (1a) bekezdése értelmében a kisadózó biztosítása a vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén abban a hónapban szünetel, amely hónapban a szüneteltetés miatt az adót nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Tevékenységét szüneteltető kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Mikortól kötelezett az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2015. május 10-től szünetelteti a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 29. §-ának (9) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj-tv. 16. §-a (1) bekezdésének a)-o) és s) pontjaiban meghatározott jogosultsági feltételnek a megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó bevétele

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetni abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozó 2014. augusztus 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de 2015 márciusában egy korábban kibocsátott számla ellenértékeként bevételt realizál? Kell nyilatkozni a kifizető részére a vállalkozás szüneteltetéséről?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén. A kifizetőnek nem kell nyilatkoznia, hiszen a számlát mint tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó bocsátotta ki.Az Szja-tv. 57. §-a szerint a szünetelés kezdőnapjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a várandós egyéni vállalkozónak, aki jelenleg szünetelteti tevékenységét, mert tartósan beteg gyermekére tekintettel GYES-t kap, és a szülésének várható időpontja 2014. március hó? A gyermek tartós betegsége novembertől már nem áll fenn. Érdemes bejelenteni a családi betéti társaságba annak érdekében, hogy magasabb ellátásokra legyen jogosult, vagy egyéni vállalkozóként fizesse meg a közterheket?
Részlet a válaszából: […] Az első és legfontosabb tisztázandó kérdés, hogy az említett egyéni vállalkozó édesanya egyéni vállalkozását az Ev-tv. 18. §-a szerint ténylegesen szünetelteti, avagy nem szünetelteti, csak a GYES mellett személyesen nem folytatja a vállalkozói tevékenységét.Ez azért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó munkanélküli-ellátása

Kérdés: Jogosult munkanélküli-ellátásra a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint igen. Az Flt. vonatkozó paragrafusai szerint álláskeresési ellátásra az álláskereső jogosult. Az említett törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja értelmében - egyéb feltételek fennállás mellett - álláskeresőnek az minősül, aki alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 16.