Családi pótlékra jogosultság külföldi tartózkodás esetén


Valóban kérnie kell a családi pótlék szüneteltetését annak a jogosultnak, akinek a férjét az Egyesült Arab Emirátusokba helyezték dolgozni, ahová 2013 januárjában ő is követi gyermekeivel, akik közül az egyik iskolás-, a másik pedig óvodáskorú? A szüneteltetés ellenére megmarad a családi pótlékra és ezzel a családi adókedvezményre való jogosultság? A férj munkáltatója magyar, és továbbra is Magyarországon teljesíti adókötelezettségét, valamint a két gyermek után járó adókedvezményt is ő vette eddig igénybe. Az iskoláskorú gyermek magántanulóként folytatja a tanulmányait Magyarországon, a jelenleg óvodáskorú gyermek pedig 2013 szeptemberétől kezdi tanulmányait Magyarországon szintén magántanulóként. Amennyiben a családi pótlék szüneteltetését kell kérni, azt rögtön külföldre távozásukkor kell megtenni, vagy a 3 hónap külföldi távollét után kell bejelenteni, hogy 3 hónapot meghaladóan tartózkodnak külföldön?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2013. február 5-én (232. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3989

[…] gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. Az alapfeltételek az ellátás folyósítására tehát fennállnak, és a későbbiekben is járnak, hiszen a magántanulói státusz ezt biztosítani fogja. Megjegyzendő, hogy a külföldi tanulói jogviszony is jogot adhat az ellátásra, ha az egyéb feltételek fennállnak, hiszen a már idézett jog­szabály alapján a családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása miatt átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül. Ebben az esetben hivatalosan lefordított iskolai igazolás benyújtásával lehet igazolni a tanulmányok folytatását, kivéve ha az igazolás az Európai Unió hivatalos nyelvén íródott. A családi pótlék folyósításának szempontjából jelen esetben egyetlen probléma merül fel, mégpedig az, hogy mindkét szülő külföldön, mégpedig az Európai Unión kívül tartózkodik majd, és ott nevelik gyermekeiket. A jogszabály ebben az esetben nagyon precízen fogalmaz. Az ellátás szünetel a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az Európai Unió tagállama. Ebbe a körbe tartozik esetünkben az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, de mint köztudott, az Egyesült Arab Emirátusok egyik társulásnak sem tagja. Ezért az ellátás folyósítását az igénylő külföldre távozását követő negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, míg haza nem tér gyermekeivel együtt Magyarországra. Az adózás szempontjából abban az esetben vehetnék igénybe a családi adókedvezményt, ha a családi pótlékra való jogosultságuk továbbra is fennállna. Ez azonban jelen körülmények között sajnos nincs így, hiszen a szüneteltetésre azért kerül sor, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.