Árvízkárosult nyugdíjas lehetőségei


Hová fordulhat segítségért az a nyugdíjas személy, akinek a javait elvitte az árvíz, és mindenét elvesztette?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2010. július 20-án (177. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3027

[…] segély annak a nyugellátásban részesülő személynek a részére engedélyezhető, aki olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti, és havi jövedelme, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, a 65 000 forintot, ha egyedül él, akkor a 75 000 forintot nem haladja meg. Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelemben nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. A kérelmező számára az egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15 000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének másfélszeresét. A formanyomtatványt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz lehet benyújtani. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben engedélyezheti a segély kiutalását, ha a kérelmező havi jövedelme a fent meghatározott határt meghaladja. A főigazgatónak a méltányossági jogköre keretein belül arra is lehetősége van, hogy az engedélyezett egyszeri segély fentiekben ismertetett összegétől eltérjen, azonban a méltányosságból engedélyezett segély összege […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.