Családi kedvezmény tartásdíj fizetése esetén

Kérdés: Hány gyermekre és milyen összegben jogosult családi kedvezményre az a munkavállaló, aki élettársával 3 vér szerinti gyermeket nevel közös háztartásban, és a két nagyobb gyermek után 2010-től gyermektartásdíj-fizetési kötelezettsége van az élettársa felé? A gyermekek 2006-ban, 2008-ban és 2013-ban születettek.
Részlet a válaszából: […] Ha élettársi kapcsolatban álló szülők saját háztartásukban három vér szerinti gyermeket nevelnek, mindketten családi pótlékra jogosultak, és az Szja-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdése alapján családi kedvezményt közösen érvényesíthetnek a gyermekek után. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Élettársak családi adókedvezménye

Kérdés: Megoszthatja-e a jogosult az adóév végén a családi kedvezményt a vele közös háztartásban élő élettársával abban az esetben, ha 1 közös gyermekük van, valamint velük él a feleség előző házasságából született 2 gyermek is? A gyermeket egyedül nevelők magasabb összegű családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe, az adóelszámolásnál erről nyilatkoznak, valamint egymás adóazonosító jelét is feltüntetik a bevallásban.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 40. § (3) bekezdése alapján a családi kedvezménykedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4000 forint,feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főteléri.Az Szja-tv. 40. § (4) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.
Kapcsolódó címkék: