Minimálbérben részesülő társas vállalkozó táppénze

Kérdés: Jövedelemre és táppénzre is jogosult ugyanarra a napra egy társas vállalkozó, aki havonta a minimálbérnek megfelelő jövedelmet vesz ki a cégből, és 2024. január 31-én keresőképtelen lett? A számfejtésben beállításra kerül a táppénz a keresőképtelenség első napjára, de a program nem csökkenti a jövedelmet ezzel az egy kieső nappal.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben havi minimális adó- és járulékfizetésre kötelezett társas vállalkozóról van szó, akinek havonta a minimálbérnek megfelelő tagi jövedelem kerül elszámolásra.A Tbj-tv. 39. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében ugyanakkor nem áll fenn a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Táppénzen lévő társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a járulékalapot abban az esetben, ha egy társas vállalkozó táppénzen volt? A foglalkoztató a minimum-járulékalapot csökkenti a táppénzes napok számára eső járulékalappal (71 500 forint: 30 nap x 5 nap = 11 917 forint), így 59 583 forint lesz a járulékalap, a NYENYI program viszont ebben az esetben hibát jelez, és a fennmaradó naptári napokra számítja az alapot (71 500 forint: 30 nap x 26 nap), így viszont 61 967 forint?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a NYENYI program számítása helyes. A Tbj-tv.28. § (1) bekezdése szerint a minimálbér alapulvételével meghatározott járulékalapalsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amelyalatt a társas vállalkozó táppénzben részesült....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.