Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés:

Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentesül ebben az esetben a vállalkozó a II–IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?

Részlet a válaszából: […] ...első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege minősül, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.(Kéziratzárás: 2023. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Mentesített vállalkozás

Kérdés: A 485/2020. Korm. rendelet alapján járó mentesítést hogyan kell alkalmazni azoknak a munkavállalóknak a vonatkozásában, akik a rendelet és annak változásai hatálybalépését követő hónapokban léptek be egy éttermi vendéglátás főtevékenységet folytató munkáltatóhoz? Lehetséges, hogy a decemberben és februárban belépett új munkavállalók után meg kellett fizetni a szociális hozzájárulási adót, majd márciustól utánuk is jár a mentesség, az áprilisban belépő új munkavállalóra pedig nem érvényesíthető? Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok esetében a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség végig fennáll? A kiva hatálya alá tartozó cég mely hónapokban mentesül a kisvállalati adó alól a társas vállalkozó vonatkozásában, valamint a rendelet és annak változásai hatálybalépését követően belépett munkavállalók esetében?
Részlet a válaszából: […] A válaszok érdekében a kérdésben is említésre kerülő 485/2020. Korm. rendelet előírásaiból kell kiindulnunk.A jogszabály 2020. november 11-én lépett hatályba. Ez azért fontos dátum, mert a 6. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az 1. alcímben foglalt kedvezmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Veszélyhelyzet miatti kedvezmény

Kérdés: Élhet a vészhelyzet miatti társas vállalkozókat érintő járulékkedvezménnyel egy 2020. július hónapban alakult betéti társaság a tagjai után abban az esetben, ha egyébként a tevékenységi köre megfelel a feltételeknek?
Részlet a válaszából: […] A 485/2020. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése március hónaptól teszi lehetővé, hogy a társaság mentesüljön a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó alól, feltéve, hogy a társaság fő tevékenysége megfelel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Kisadózó bt. végelszámolása

Kérdés: Helyesen jár el egy kisadózó betéti társaság, ha 2021. január 1-jén megindítja a cég végelszámolását, tekintettel arra, hogy a képviseletet ellátó kültag rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amely szintén a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? A betéti társaságban a beltag semmilyen formában nem működik közre és nem is vezető tisztségviselő. A végelszámolóvá váló kültag ebben az esetben a betéti társaságban válik főfoglalkozásúvá, és az egyéni vállalkozásában nem főállású kisadózó lesz? Korábban egyéni vállalkozóként fizette meg a havi 50 000 forint tételes adót és a bt.-ben nem főállásúként a havi 25 000 forintot. A bt.-ben a végelszámoló után ebben az esetben a vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályok szerint kell megfizetni a minimális közterheket, tekintettel arra, hogy díjazást nem fog kapni?
Részlet a válaszából: […] ...társaságokra vonatkozó közös szabályait azzal, hogy végelszámolóvá jogi személy és olyan személy is kijelölhető, aki a céggel azonos főtevékenységet folytató cégben vezető tisztségviselő.A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Személyes közreműködés GYES mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban ingyenesen egy kft. tagja abban az esetben, ha gyermeke kétéves kora után GYES-t kíván igénybe venni, és a cégben van egy másik ügyvezető is? Lehet két ügyvezetője egy időben egy cégnek? Kötelező jövedelmet kivennie abban az esetben, ha a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik? Milyen közterheket kell megfizetni a személyes közreműködésre tekintettel? Kell módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha a személyes közreműködést, illetve az ügyvezetést munka-viszony keretében szeretné ellátni? Van valamilyen időkorlát a munkaidőre vonatkozóan a GYES melletti munkavégzés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...legalább a minimálbér 112,5 százaléka után.Arra a tagra, aki vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Megváltozott munkaképességű társas vállalkozó

Kérdés: Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén figyelembe vehető a garantált bérminimum a megváltozott munkaképességű társas vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény maximumának számítása során?
Részlet a válaszából: […] ...járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó szabály alkalmazásakor abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Végelszámoló jogállása

Kérdés: Helyesen járt el egy végelszámolás alatt álló betéti társaság abban az esetben, ha az egyéb jogviszonnyal nem rendelkező, nyugellátásban nem részesülő végelszámolójának, aki a társaság korábbi tagi jogviszonyban személyesen közreműködő beltagja, a végelszámolás kezdőnapjával megszüntette a biztosítási jogviszonyát? Az érintett végelszámoló díjazás nélkül, ingyen látja el a feladatait, és jelenleg saját maga után havonta megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
Részlet a válaszából: […] ...társaságokra vonatkozó közös szabályait azzal, hogy végelszámolóvá jogi személy és olyan személy is kijelölhető, aki a céggel azonos főtevékenységet folytató cégben vezető tisztségviselő. A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Képesítéssel nem rendelkező egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: A minimálbér vagy a garantált bérminimum alapján kell megfizetni a minimumjárulékokat egy fodrászatot üzemeltető egyéni vállalkozó esetében, akinek nincs fodrász képesítése, és személyesen nem foglalkozik a vendégekkel? Az üzletben három alkalmazott dolgozik, ők végzik a tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] ...a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell figyelembe venni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés

Kérdés:

Milyen feltételekkel vállalhat munkát egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát?

Részlet a válaszából: […] ...biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén pedig a 193 500 forintot, amennyiben az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége, vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Társas vállalkozó FEOR-száma

Kérdés: Milyen FEOR-számmal kell bejelenteni azt a társas vállalkozót, aki ügyvezetői jogkörrel rendelkezik, személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, és járulékait társas vállalkozóként a garantált bérminimum után fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...(FEOR-08) szóló 7/2010. KSH közlemény értelmében a "Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői"-re vonatkozó, a társaság főtevékenységének leginkább megfelelő, 13-mal kezdődő FEOR-számok valamelyikén kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3
4