Ügyvezető egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Bejelentheti alkalmanként egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzésére egy gazdasági társaság az ügyvezetőjét, aki nem tulajdonosa a társaságnak, de díjazásban nem részesül? Nem ütközik valamilyen jogszabállyal az ügyvezető ilyen jellegű tevékenysége, illetve annak bejelentése?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság ügyvezetője - függetlenül attól, hogy tagja a társaságnak vagy nem - a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban végezheti tevékenységét.Munkaviszonyban kizárt az ingyenes munkavégzés, megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy után abban az esetben, ha a megbízás elvégzésének 2023. július 10-től 14-ig tartó időszakában még nem volt nyugdíjas, viszont a kifizetéskor - augusztus 21-én - már öregségi nyugdíjban részesült? Hol található az ezzel kapcsolatos szabályozás? A megbízott 100 ezer forint összegű megbízási díjban részesült, amely alapján a biztosítási kötelezettség fennállna.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése f) pontjának előírásait alapul véve az 5 napra kifizetett 100.000 forintos megbízási díjból származó napi jövedelem összege - függetlenül a költségelszámolás módjától - mindenképpen eléri a minimálbér 30 százalékának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...jelenthet a közterhek kigazdálkodása.Az elhelyezkedés, a munkavállalás segítése érdekében a munkaerőpiacon valamilyen hátrányban lévő foglalkoztatottak után ezért többféle kedvezmény is igénybe vehető a szociális hozzájárulási adóból. Kedvezményt lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Szolgálati idő rokkantsági ellátáshoz

Kérdés: Melyek azok a szolgálati idők, amelyeket a rokkantsági ellátás megállapításához figyelembe vesznek?
Részlet a válaszából: […] ...szóló egyezményben részes másik állam területén végezte.Biztosított volt az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végezte, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka

Kérdés: Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...téríti meg a kötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató részére.A felek szerződési szabadságából következik, hogy a foglalkoztató munkáltatók az egymás közti költségmegosztásról úgy is rendelkezhetnek, hogy a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

CSED alapja

Kérdés: Mi lesz a csecsemőgondozási díj alapja annak a munkavállalónak, aki többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, de munkahelyet váltott 2022. december 1-jén, és 2023. május 10-én megszülte gyermekét? A dolgozó munkabérben részesült 2022. december 1-jétől 2023. május 9-ig, majd CSED-et igényelt 2023. május 10-től, a szülés napjától.
Részlet a válaszából: […] ...jövedelmet lehet figyelembe venni. A törvény szövege 2023. július 1-jétől pontosításra került azzal, hogy kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni, bár a gyakorlatban ez eddig is így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Panasztörvény bevezetése

Kérdés: Milyen kötelezettségei vannak egy munkaviszonyban álló munkavállalókat is foglalkoztató kft.-nek a Panasz-tv. hatálybalépésével kapcsolatban? Milyen határidővel kell bevezetni az intézkedéseket?
Részlet a válaszából: […] ...során, hogy a törvény a kihirdetését (2023. május 25-én került kihirdetésre) követő 60. napon lép hatályba, azonban fontos, hogy azok a foglalkoztatók, akik legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszerre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Tevékenység szüneteltetésének vége - bejelentés elmulasztása

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki a webes ügysegéden elmulasztotta bejelenteni a tevékenysége szüneteltetésének a végét, és munkát végzett, illetve számlát is bocsátott ki, amelynek ellenértéke még a szüneteltetés ideje alatt befolyt? Milyen bejelentési kötelezettségek keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kell elbírálni, illetve az esetleges társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót bevallania. Mindezt a foglalkoztató elkerülheti, ha az EVNY-portálon az egyéni vállalkozók nyilvántartásában meggyőződik arról, hogy működő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Munkaviszony megszűnésének bejelentése

Kérdés: Valóban nem kell beküldeni a 'T1041-es nyomtatványt abban az esetben, ha a munkáltató a '08-as bevallásban feltünteti a munkaviszony megszűnésének napját?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok szerint 8 napon belül a 'T1041-es nyomtatványon bejelenteni, amennyiben az 50. szakasz szerinti havi ('08-as) bevallásban ezt a foglalkoztató nem tünteti fel.Ha igen, akkor a havi adó- és járulékbevallás beérkezését követően a NAV az adózó által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kifizetőhely létesítéséhez előírt létszám meghatározása

Kérdés: Figyelembe kell venni a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott diákokat a kifizetőhely létesítését szükségessé tevő 100 fős létszám meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] A Tb-fü-tv. 9. §-ának (1) bekezdése értelmében minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles társadalombiztosítási kifizetőhelyről gondoskodni.Ugyanezen szakasz (5) bekezdése előírásaiból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.
1
2
3
203