Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] ...szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...vagy szakmai képzésben, párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt,- és ezen jogviszonyában az őt foglalkoztató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához,- a szakirányú oktatás az őt foglalkoztatónál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...legalább a minimálbért, illetve - a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. § (1) bekezdés]. Az Mt., illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. A kérelemhez a kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolást, vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj-tv. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés

Kérdés: Kell előzetes értesítést küldenie a munkaügyi felügyeletnek abban az esetben, ha ellenőrzést kíván tartani egy cégnél, vagy bármikor megtehetik ezt, akár teljesen váratlanul is?
Részlet a válaszából: […] ...hatóságként a vármegyei és a fővárosi kormányhivatalok járnak el. Jelen kérdésben a foglalkoztatásfelügyeleti eljárás alá vonták a foglalkoztatót, így ezt részletezzük. A 115/2021. Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján "a foglalkoztatásfelügyeleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] ...el a minimálbér 30 százalékát, ebben az esetben a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztatónak 232 000 × 30% = 69 600 forint alapulvételével kell megfizetnie.E minimálisjárulék-fizetési kötelezettség - ami tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaerőpiacra lépők szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Egy heti 40 órás munkaviszonyban álló alkalmazott után a foglalkoztató a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezményét érvényesíti, jelenleg a foglalkoztatás 3. évében jár a dolgozó. Érinti a kedvezményre való jogosultságot, ha a munkavállaló munkaideje átmenetileg napi 4 órára csökken, majd néhány hónap után ismét napi 8 óra lesz?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Szocho-tv. 11. szakasza szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményről van szó, amit a kifizető a munkaerőpiacra lépő személynek minősülő munkavállalója után vehet igénybe. Mivel az említett munkavállaló foglalkoztatásának a harmadik évében járunk, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony

Kérdés: Munkaviszonynak számít az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony egy friss diplomás munkavállaló esetében, aki pályakezdőként szeretne elhelyezkedni? Az érintett állami ösztöndíjasként köteles minimum 867 napot munkaviszonyban eltölteni, a munkáltatója viszont ösztöndíjas foglalkoztatás keretében kívánja alkalmazni. Megfelel az előírásoknak ez a foglalkoztatási forma?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlati munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal nagyobb esélyük lesz a későbbi elhelyezkedésben. A jogszabály szerint ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában:- a 30. életévét még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Közterhek szülői szabadság tartama alatt

Kérdés: Kell minimálisjárulék-fizetési kötelezettséget teljesítenie a munkaadónak a szülői szabadság tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...éri el a minimálbér 30 százalékát (ami 2023-ban 232.000 × 30 százalék = 69.600 forintot jelent), a társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztatónak akkor is legalább ezen összeg alapján meg kell fizetnie a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Biztosítási jogviszony szünetelése

Kérdés: Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalónak legalább 15 nappal előre be kellett volna jelentenie, a munkáltatónak pedig engedélyeznie kellett volna, de ha a foglalkoztató elfogadta a munkavállaló utólagos igazolását, akkor a távollét mégiscsak megfelel ennek a munkajogi meghatározásnak.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.
1
2
3
199