Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Többes jogviszonyú kisadózó munkavégzése táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Dolgozhat továbbra is a kisadózó egyéni vállalkozásában egy manikűrös, aki a munkaviszonyában táppénzben részesül a veszélyeztetett terhességére tekintettel? Terheli-e ebben az esetben a havi 50 ezer forint?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.Mindezek alapján teljesen életszerű, hogy a kismama a munkaviszonyában fennálló keresőképtelensége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...mozgóbér-elemekre figyelemmel az átlagbér alapján került megállapításra a végkielégítés.A kormánytisztviselőnek a munkaviszonyban foglalkoztatottakkal szembeni kedvezőbb helyzete - a munkajog szabályozásával szemben már nyolc év szolgálati jogviszonyban is garantálja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...harminc napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő igazolására,- munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra az eseteket.A "8"-as kódváltás esetében a dolgozó keresőképtelensége továbbra is fennáll, de már nem a balesetével összefüggésben, hanem egyéb betegségéből kifolyólag, ezért a baleseti táppénz folyósítását be kell fejezni. Mivel továbbra is keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...lévő vagy a hosszabb időtartamban tartósan egészségbiztosítás pénzbeli ellátásban részesülő, továbbá az újonnan belépett foglalkoztatottak számára is kifizethető a "rezsitámogatás".Juttatói mérlegelés körébe tartozik annak eldöntése is, hogy egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...hálózatnál, illetőleg köznevelési vagy szakképző intézményben dolgoznak az ellátásuk mellett.Minden egyéb feladatot ellátó foglalkoztató esetében változatlanul szüneteltetni kell az ellátás folyósítását. A nyugdíj szüneteltetése alóli felmentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Kisadózó számlakibocsátása mezőgazdasági őstermelő részére

Kérdés: Maradhat továbbra is kisadózó az a vállalkozó, aki alkalmazottat foglalkoztat (tehát kifizető), illetve olyan őstermelőnek bocsát ki számlát, aki alkalmazottjára tekintettel ugyancsak kifizetőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...jóváírt kamatot.Az Art. 7. §-a 31. pontjának i) pontja szerint pedig kifizetőnek minősül a Tbj-tv. 4. §-ának 4. pontja szerinti foglalkoztató, tehát a kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő is.Ugyanakkor a PM ezzel kapcsolatban kiadott egyedi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ellátás nélkül

Kérdés: Maradhat fizetés nélküli szabadságon a gyermek kétéves koráig a jelenleg CSED-ben részesülő édesanya annak ellenére, hogy a GYED-et az apa fogja igényelni, mert így előnyösebb számukra? Amennyiben igen, akkor milyen státuszban lesz a munkavállaló? Meg kell fizetnie a munkáltatónak a minimálbér 30 százaléka alapján a közterheket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...támogatás kerül folyósításra.Jelen esetben e feltétel nem teljesül, így az édesanya biztosítása szünetel, amelynek tényét a foglalkoztatónak a 'T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni. Más feladata ezzel kapcsolatban a munkaadónak nincs, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...nincs felső határa.És végül, az említett jövedelem után - a Szak-tv. erre vonatkozó, 2021-ben hatályos szabályainak megfelelően - a foglalkoztatónak meg kell fizetnie az 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulást is.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
197