tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló II.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a 140/2020. Korm. rendelet előírásai szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a munkavállaló nem a veszélyhelyzetre tekintettel kényszerül fizetés nélküli szabadság igénybevételére, hanem családi okok miatt kéri azt?
Részlet a válaszból: […]e körbe tartozók után kell megfizetnie a foglalkoztatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Tehát, ha a dolgozó nem a vészhelyzet okozta körülmények miatt kér/kap fizetés nélküli szabadságot, akkor nem ezek a szabályok, hanem az általános előírások vonatkoznak rá: tehát nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, és a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a jogszabály nagyon tömören fogalmaz e tekintetben, és az értelmezést jogalkotói indoklás sem segíti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6427

2. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló I.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után abban az esetben is, ha a dolgozó egyébként egyéni vállalkozóként biztosított, és így egészségügyi szolgáltatásra is jogosultságot szerzett? Milyen összeggel veszik figyelembe ezt az időszakot a nyugdíjszámítás során?
Részlet a válaszból: […]napos szabály) - a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.E helyzetet módosította némileg a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. Korm. rendelet 20. szakasza.A jogszabályi hely (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.Ugyanakkor az érintett munkavállalók után 2020. május 1-jétől a munkáltatónak - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - egészségügyi szolgáltatási járulékot kell megállapítania, bevallania és fizetnie. A NAV a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék előzőekben megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.Amit fontos kiemelnünk az új rendelkezésből, hogy az nem a biztosítás szünetelését írja felül, hanem a biztosítás szünetelése ellenére egészségügyi szolgáltatásra biztosít jogosultságot. Ebből következően a járvánnyal összefüggő fizetés nélküli szabadság tartama alatt (is) változatlanul szünetel a biztosítás, tehát az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6425

3. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló

Kérdés: Hogyan lesz jogosult táppénzre, illetve milyen módon kaphat CSED-et és GYED-et egy munkavállaló, aki 10 éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2017. október 2-től hozzátartozója ápolása miatt két év fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a foglalkoztató 2019. október 2-ig engedélyezett a számára, de időközben kiderült, hogy várandós, a szülés várható időpontja 2018. szeptember 9., és az orvos veszélyeztetett terhesként kívánja keresőképtelen állományba venni? Hogyan kell eljárni a fizetés nélküli szabadsággal, ha az állapota miatt a hozzátartozója ápolását a továbbiakban már nem végezheti?
Részlet a válaszból: […]válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb egy éven át. A táppénzjogosultság időtartamát a folyamatos biztosításban töltött idő és a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napok száma határozza meg.Mivel a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága a harminc napot meghaladta, ezért a fizetés nélküli szabadságát megelőző biztosításban töltött idő a táppénzre való jogosultságnál nem vehető figyelembe. Csak a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő napok lehetnek jogszerző idők.Ha a kismama például 2018. június 4-től a fizetés nélküli szabadság megszüntetését kéri, e naptól a munkát felveszi és július 2-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba kerül, akkor a 2018. június 4-től július 1-jéig biztosításban töltött napoknak megfelelően 28 napra, azaz 2018. július 29-ig lesz táppénzre jogosult. Ezután viszont 2018. július 30-tól a szülés napjáig táppénzre nem jogosult. Erre az időtartamra a foglalkoztatóhoz benyújtott kérelemmel méltányosságból kérhető a táppénz továbbfolyósítása. A kifizetőhely a méltányossági kérelemmel kapcsolatban az Eb-tv. R. 31/D. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.Abban az esetben, ha méltányosságból nem engedélyezik a kismama részére a táppénz továbbfolyósítását, 2018. július 30-tól a biztosítása ismét szünetel.Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló nem tudja felvenni a munkát, de a hozzátartozót sem tudja ellátni, ezért az ápolási díjról le kell mondania. Ebben az esetben, ha az orvos keresőképtelen állományba veszi, táppénzre nem lesz jogosult, és a biztosítása továbbra is szünetel.Az Mt. 127. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a kismama igénybe veheti a szülési szabadságát. Az anya egybefüggő huszonnégy hét (168 nap) szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy legfeljebb 4 hét (28 nap) a szülés várható időpontja elé essen.A szülés várható időpontja 2018. szeptember 8., tehát a szülési szabadság 2018. augusztus 11-től vehető igénybe.A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó pénzbeli ellátás a csecsemőgondozási díj (CSED), ezért vizsgáljuk meg a kismama[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5789

4. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló bejelentése

Kérdés: A fizetés nélküli szabadságra utaló 71-es kóddal, vagy a GYES folyósítására szolgáló 23-as kóddal kell helyesen bejelenteni a '08-as bevallásban a gyermeknevelési ellátás folyósítása miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló kieső idejét? A munkáltató sok esetben nem is tudja, hogy a dolgozó valóban kapja az ellátást, vagy csak megkérte a fizetés nélküli szabadságot, de ellátást nem kap.
Részlet a válaszból: […]alatt részesül-e GYED-ben, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES-ben). Ha nem, akkor a '08-as bevallásban a 69-es kódot kell alkalmaznia, ha igen, akkor a 22-es vagy 23-as kódot.Az ellátás folyósításának ténye azért is fontos, mert ha az említett okból engedélyezett fizetés nélküli szabadság tartama alatt nem történik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5384

5. találat: Biztosítás szünetelése

Kérdés: Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége a dolgozónak, illetve ha beteg lesz, kaphat-e táppénzt az a munkavállaló, aki 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-áig családi okokra hivatkozással fizetés nélküli szabadságot kért, amelyre megkapta az engedélyt, tehát a biztosítása szünetelni fog ebben az időszakban?
Részlet a válaszból: […]biztosítás szünetelése esetén nem alkalmazható. Tehát a szünetelés első napjától az egészségügyi szolgáltatásra már nem lesz jogosult a dolgozó. A Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak értelmében erre az időszakra egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, amelynek mértéke 2017-ben havi 7110 forint (napi 237 forint). E járulékfizetés alapján az egészségügyi szolgáltatás már igénybe vehető. Az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján viszont nem jár táppénz - többek között - a biztosítás szünetelésének időtartamára.Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítás szünetelésének időtartama a folyamatos biztosítási idő számításánál nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5374

6. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azok után a munkavállalók után, akiket a munkáltató közös megegyezéssel 1-3 hónap fizetés nélküli szabadságra küldött? Megfizetheti-e a munkáltató a járulékot ezek után a munkavállalók után?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás sem. Az Eb-tv. 29. § (10) bekezdése értelmében, ebben az esetben nem érvényes ugyanis a 45 napos szabály, tehát a biztosítás szünetelésének már első napjától megszűnik az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ebből adódóan az érintett munkavállalóknak - feltéve hogy más módon sem illeti meg egészségügyi szolgáltatás - a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése értelmében egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3351