Családi járulékkedvezmény fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt az szja-bevallás utólagos önrevíziója során egy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező magánszemély, aki 2021. augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon volt? Az érintett jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére.
Részlet a válaszából: […] A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésére jogosult nő családi adókedvezményt akkor tud érvényesíteni, ha olyan jövedelmet is szerez, amely nem esik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó szabályokkal mentesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló I.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után abban az esetben is, ha a dolgozó egyébként egyéni vállalkozóként biztosított, és így egészségügyi szolgáltatásra is jogosultságot szerzett? Milyen összeggel veszik figyelembe ezt az időszakot a nyugdíjszámítás során?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályi hely (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.Ugyanakkor az érintett munkavállalók után 2020...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló II.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a 140/2020. Korm. rendelet előírásai szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a munkavállaló nem a veszélyhelyzetre tekintettel kényszerül fizetés nélküli szabadság igénybevételére, hanem családi okok miatt kéri azt?
Részlet a válaszából: […] ...20. szakaszának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában "a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló" jogosult egészségügyi szolgáltatásra, illetve az e körbe tartozók után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló

Kérdés: Hogyan lesz jogosult táppénzre, illetve milyen módon kaphat CSED-et és GYED-et egy munkavállaló, aki 10 éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2017. október 2-től hozzátartozója ápolása miatt két év fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a foglalkoztató 2019. október 2-ig engedélyezett a számára, de időközben kiderült, hogy várandós, a szülés várható időpontja 2018. szeptember 9., és az orvos veszélyeztetett terhesként kívánja keresőképtelen állományba venni? Hogyan kell eljárni a fizetés nélküli szabadsággal, ha az állapota miatt a hozzátartozója ápolását a továbbiakban már nem végezheti?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először nézzük meg a biztosítási kötelezettséget, hiszen az ellátások a biztosításhoz kötöttek. A Tbj-tv. 8. §-ában foglaltak alapján szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. Tehát függetlenül attól, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló bejelentése

Kérdés: A fizetés nélküli szabadságra utaló 71-es kóddal, vagy a GYES folyósítására szolgáló 23-as kóddal kell helyesen bejelenteni a '08-as bevallásban a gyermeknevelési ellátás folyósítása miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló kieső idejét? A munkáltató sok esetben nem is tudja, hogy a dolgozó valóban kapja az ellátást, vagy csak megkérte a fizetés nélküli szabadságot, de ellátást nem kap.
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatónak mindenképpen tisztáznia kell a dolgozóval, hogy az Mt. 128. §-a alapján a gyermek gondozása céljából kiadott fizetés nélküli szabadság tartama alatt részesül-e GYED-ben, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES-ben). Ha nem, akkor a '08-as...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Biztosítás szünetelése

Kérdés: Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége a dolgozónak, illetve ha beteg lesz, kaphat-e táppénzt az a munkavállaló, aki 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-áig családi okokra hivatkozással fizetés nélküli szabadságot kért, amelyre megkapta az engedélyt, tehát a biztosítása szünetelni fog ebben az időszakban?
Részlet a válaszából: […] Mint foglalkoztatónak a fizetés nélküli szabadság vonatkozásában bejelentési kötelezettsége van. A biztosított az Eb-tv. 29. §-ának (9) bekezdése értelmében a biztosítási jogviszonyának megszűnését követően még 45 napig jogosult az egészségügyi szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azok után a munkavállalók után, akiket a munkáltató közös megegyezéssel 1-3 hónap fizetés nélküli szabadságra küldött? Megfizetheti-e a munkáltató a járulékot ezek után a munkavállalók után?
Részlet a válaszából: […] Természetesen a munkaadó a munkavállaló kérésére biztosíthatfizetés nélküli szabadságot. Ennek tartama alatt azonban már az első naptólszünetel a biztosítás, és a munkavállalót e naptól nem illeti meg azegészségügyi szolgáltatás sem. Az Eb-tv. 29. § (10) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.