Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 2. pontja alapján megszűnik a kisadózás lehetősége, amennyiben a kisadózó vállalkozó a hónap egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A fizetés nélküli szabadság tartama alatt – függetlenül attól, hogy ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Családi járulékkedvezmény fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt az szja-bevallás utólagos önrevíziója során egy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező magánszemély, aki 2021. augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon volt? Az érintett jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére.
Részlet a válaszából: […] A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésére jogosult nő családi adókedvezményt akkor tud érvényesíteni, ha olyan jövedelmet is szerez, amely nem esik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó szabályokkal mentesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nyugdíjas munkavállaló fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Valóban meg kellett volna fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a nyugdíjas munkavállalók után is arra a hónapokig tartó időszakra, amely alatt a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel több hónapos fizetés nélküli szabadságon voltak? Az adóhatóság ügyfélszolgálata ezt a tájékoztatást adta.
Részlet a válaszából: […] Több foglalkoztató is jelezte már, hogy az adóhatóságtól azt a tájékoztatást kapta, hogy valamennyi munkavállaló vonatkozásában (függetlenül attól, hogy nyugdíjas vagy egyéb jogcímen megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás) meg kell fizetnie a munkaadónak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Egészségügyi szolgáltatási járulék a veszélyhelyzet megszüntetése után

Kérdés: A veszélyhelyzet megszüntetése után is meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltatónak abban az esetben, ha dolgozói a koronavírussal összefüggésben még augusztus 31-ig fizetés nélküli szabadságon vannak?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a 2020. évi LVIII. tv. 41. §-a adja meg a választ, miszerint a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük azzal, hogy ki a biztosított. A Tbj-tv. 5. §-ában foglaltak értelmében biztosított – többek között – a munkaviszonyban álló személy. A biztosítás – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Szülők munkavégzés alóli mentesítése

Kérdés: Korábban már kimerített szabadságnapok hiányában milyen lehetősége van a jelenléti oktatás helyett távoli eléréssel tanított gyermekek szüleinek a munkavégzés alóli igazolt, munkáltatói engedélyhez kötött mentesítésre? Van valamilyen külön szabályozás a kormányzati tisztviselőkre? A távollét jogcíme milyen formában érinti, illetve befolyásolja a társadalombiztosítási jogviszony fennállását?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány által megváltozott foglalkoztatási körülmények, valamint az oktatási intézmények ideiglenes bezárása a szülőket azonnali válaszreakcióra kényszerítette. Az otthoni munkavégzés lehetősége nem minden munkavállaló számára elérhető, ezért ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló I.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után abban az esetben is, ha a dolgozó egyébként egyéni vállalkozóként biztosított, és így egészségügyi szolgáltatásra is jogosultságot szerzett? Milyen összeggel veszik figyelembe ezt az időszakot a nyugdíjszámítás során?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 8. §-ának a) pontja értelmében a fizetés nélküli szabadság tartama alatt (kivéve, ha annak idejére CSED, örökbefogadói díj, GYED, GYET, GYES kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló II.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a 140/2020. Korm. rendelet előírásai szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha a munkavállaló nem a veszélyhelyzetre tekintettel kényszerül fizetés nélküli szabadság igénybevételére, hanem családi okok miatt kéri azt?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem. A kérdésben is említett jogszabály 20. szakaszának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában "a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló" jogosult egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2016 óta áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, a veszélyhelyzet miatt 2020. április 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, mert a munkáltatója átmenetileg bezárt, és első gyermeke előreláthatóan 2020. június közepén fog megszületni?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó biztosított. A Tbj-tv. 8. §-ában foglaltak értelmében viszont a fizetés nélküli szabadsága időtartama alatt a biztosítása szünetel. A 140/2020. Korm. rendelet 20. §-a alapján a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Milyen munkabér figyelembevételével történik a dolgozó távolléti díjának számfejtése abban az esetben, ha fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és bejelentette a munkáltatójának, hogy 2019. október 1-jétől vissza szeretne térni dolgozni napi 4 órában, természetesen a munkabér arányos csökkentése mellett? A dolgozó korábban napi 8 órás munkaviszonyban dolgozott, tényleges munkába állása előtt pedig szabadságon van 2019. december 11-ig. A munkavállaló munkaszerződésének módosítására írásban még nem került sor.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alapján a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.
1
2