Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony

Kérdés: Munkaviszonynak számít az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony egy friss diplomás munkavállaló esetében, aki pályakezdőként szeretne elhelyezkedni? Az érintett állami ösztöndíjasként köteles minimum 867 napot munkaviszonyban eltölteni, a munkáltatója viszont ösztöndíjas foglalkoztatás keretében kívánja alkalmazni. Megfelel az előírásoknak ez a foglalkoztatási forma?
Részlet a válaszából: […] Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja a munkatapasztalat-szerzés biztosítása, és ezáltal számos szakmai készség megszerzése. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. Az ösztöndíjas foglalkoztatás előnye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] A kérdés valószínűleg arra irányul, hogy a Cst. alapján az egyetemi alapképzést követően mesterképzésen továbbtanuló gyermek, fiatal felnőtt, tanulmányai alapján, a fiatalabb testvére részére folyósított családi pótlék összegénél figyelembe vehető-e, mint az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Járulékfizetési alsó határ

Kérdés: Milyen esetekben kell megfizetni a járulékfizetési alsó határ után a járulékokat, és mikor mentesül a foglalkoztató a fizetési kötelezettség alól? Minden munkavállaló esetén a minimálbért kell alapul venni a minimumjárulék megállapításakor, vagy a középfokú végzettségűeknél már a garantált bérminimumot? Meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után abban az esetben is, ha a munkavállaló részmunkaidőben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] 2020. szeptember 1-jétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka, azaz 48 300 forint után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Doktoranduszképzésre járó gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Jogosult magasabb összegű családi pótlékra a szülő a doktoranduszképzésre járó gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] A Cst. a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából különbséget tesz mind a gyermekek száma, mind az ellátást kérelmező családi állapota szerint. A gyermekek számától függően a családi pótlék összege gyermekenként egy-két ezer forinttal eltérhet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Tanulmányi költségek

Kérdés: Minden esetben adómentes a dolgozó tanulmányi költségeinek megtérítése, ha a tanulmányok a munkavégzés ellátásának érdekében történnek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre pontos és kimerítő választ ad a 2019/31. Adózási kérdés az Szja-tv. 3. §-ának 86-87. pontjai, valamint 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja alapján. Az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja szerint nem keletkezik bevétel "valamely személy által a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Hová fordulhat a szülő, ha nem ért egyet azzal, hogy a gyógyszerésznek tanuló, doktoranduszképzésben részt vevő gyermekét nem veszik figyelembe a családi pótlék folyósításakor?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a családi pótlék összegének emelése már évek óta várat magára, így az ellátás összege egygyermekes család esetén továbbra is 12 200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Doktorandusz figyelembevétele családi pótlék számításánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a családi pótlék összegének számítása során a doktorandusz egy 3 gyermekes családnál, ahol a legnagyobb gyerek 2011 júniusában kapta meg osztatlan képzésű gyógyszerészdiplomáját, majd felvették nappali tagozatos doktorandusznak, és az ösztöndíján kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  A családi pótlék havi összege egygyermekes család esetén 12200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekescsalád esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló eseténgyermekenként 14 800 forint. Három- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Kilépő munkavállaló járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató, ha a július 10-én azonnali hatállyal kilépő dolgozó részére július 10-én kifizetésre kerülő, július 1-jétől 10-ig terjedő időszakra járó jövedelmet a régi járulékmértékekkel, a megmaradó dolgozók jogviszonyának fennállása mellett elszámolásra kerülő július havi bért pedig a rendes bérfizetési napon, az új járulékmértékekkel számolja el? Amennyiben egy dolgozó munkaviszonya 2009. augusztus 31-én szűnik meg, és a munkavégzés alól felmentik 2009. július 11-én, tehát az utolsó munkában töltött napon, július 10-én kifizetik az összes járandóságát, akkor a régi járulékmértékek szerint kell elszámolni a 2009. augusztus 31-ig terjedő összes járandóságot, de ha a felmentési idő július 12-én kezdődik, így július 11. az utolsó munkában töltött nap, akkor az új járulékmértékeket kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk jogértelmezése helyes. A 2009. évi XXXV. törvényátmeneti rendelkezései szerint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekremég a korábbi rendelkezések vonatkoznak. Ebből adódóan azon járulékalapotképező jövedelem után, ami július 10-éig kifizetésre kerül -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Munkahelyet változtató Start kártyás munkavállaló közterhei

Kérdés: Igénybe veheti-e a kedvezményeket az új munkaadó az után a Start kártyával rendelkező munkavállaló után, aki már több mint egy évet dolgozott egy másik üzletben?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk vélelmezhetően még csak ezt az egy évet dolgozta leStart kártyásként. Ennek azért van jelentősége, mert a Start kártyaérvényességi ideje két év, illetőleg legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő25. életévének (felsőfokú végzettségű esetén a 30....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Oklevéllel nem rendelkező, államvizsgát tett fiatal minősítése

Kérdés: Felsőfokú végzettséggel rendelkezőnek minősül-e az a sikeres államvizsgát tett fiatal, aki középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában még nem kapta meg a főiskolai diplomáját?
Részlet a válaszából: […] A problémára a válasz a Fk-tv.-ben található meg. A törvény62. §-a értelmében a felsőfokú tanulmányok befejezését - a felsőfokúvégzettséget és szakképzettséget - oklevél tanúsítja. Az oklevél kiadásánakelőfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha a törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.
1
2