Covid-19-fertőzés

Kérdés: Jogosult lehet 100 százalékos mértékű táppénzre egy optikus munkakörben dolgozó munkavállaló, aki 2020 októberében Covid-19 vírusfertőzés miatt három hétig keresőképtelen volt, de csak 60 százalékos mértékű ellátást kapott? A dolgozó munkaköri feladatai közé tartozik a vásárlók szemvizsgálata is, amely során közeli kontaktusba kerül velük, és feltételezhető, hogy eközben, azaz a foglalkozásával összefüggésben fertőződött meg.
Részlet a válaszából: […] Mit jelent a foglalkozási megbetegedés? A foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Üzemorvosi vizsgálat keresőképtelenség alatt

Kérdés: Berendelhető soron kívüli üzemorvosi vizsgálatra az a munkavállaló, aki 5 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és már 5 hónapja keresőképtelen állományban van?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. szerint a munkáltatónak a munkavállalók számára a munkahelyen foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, üzemorvost kell biztosítania. A munka-alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, illetve folytatására.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Munkakör ellátására alkalmatlan közalkalmazott felmentése

Kérdés: Minősülhet munkavállalói felmondásnak, ha egy közalkalmazott, aki az egészségi állapota miatt már nem tudja ellátni a munkaköréhez tartozó feladatokat, a munkáltatója által felajánlott 4 másik munkakör közül egyiket sem fogadja el? Amennyiben nem, akkor hogyan lehet felmondani neki? Meg kell kapnia a felmondási időt és a végkielégítést? Lehet alkalmazni az azonnali hatályú felmondásra irányadó szabályokat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák, hogy a munkáltató mely meghatározott jogcímeken szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel.E rendelkezések értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A-30/D. §-okban és a 32....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Védőoltás és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Kérdés: A munkavállalónak vagy a munkáltatónak kell-e megfizetnie az egészségügyi és a szociális szférában dolgozók kötelező hepatitis B elleni oltását, amelynek meglétét az ÁNTSZ ellenőrzi? Amennyiben a munkáltatót terhelik ezek a költségek, milyen közterheket kell megfizetni ez után, hogyan kell nyilvántartani, kinek a nevére és kivel kell felíratni az oltásokat? Milyen előírások vonatkoznak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat által előírt szakvizsgálatok költségeire? Kötelező-e fizetnie őket a munkáltatónak, és keletkezik-e ezek után valamilyen adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A 18/1998. NM rendelet 9. §-a szerint a munkáltató köteles amunkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, amunkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban (61/1999.EüM rendelet) foglaltaknak megfelelően felmérni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Üzemorvos foglalkoztatása

Kérdés: Kell-e minden foglalkoztatónak kötelezően üzemorvost foglalkoztatnia?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a részletes választ a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. Korm. rendeletben találhatjuk. A rendelet szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:"1. § E rendelet hatályaa) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 4.