Társas vállalkozó családi járulékkedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt egy társas vállalkozó, aki cégéből csak osztalékot vesz ki, de mivel ügyvezető, és nincs más biztosítása, havonta a minimálbér után megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét).Ennek megfelelően az egyéni, illetve társas vállalkozó esetén a családi járulék-kedvezményt csak a kivétet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a társaság tagjáról van-e szó vagy nem.Amennyiben a tulajdonosról beszélünk, akkor ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősül a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján, és - jóllehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kft. megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője társas vállalkozónak minősül. Tekintettel arra, hogy - feltehetően - nem nyugdíjas, főfoglalkozású társas vállalkozó lesz, ami az egészségügyi szolgáltatási járuléknál lényegesen magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...lehet. Ez azt jelenti, hogy a felek között fennálló munkaszerződést megfelelően módosítani kell a teljesítménybérezés alapján való díjazásra. Ez a szabály megfelelően irányadó az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szülői szabadság tartamára járó távolléti díj

Kérdés: Az Mt. 146. §-ának (5) bekezdése szerint a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett, az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése vagy 42/E. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
A bruttó távolléti díjat kell csökkenteni a nettó (szja- és adóalap-kedvezményekkel és/vagy 10 százalék nyugdíjjárulékkal csökkentett) ellátás összegével vagy más számítási módszer alkalmazása jogszerű? Ha lehet, példával mutassák be a követendő eljárást számszakilag.
Részlet a válaszából: […] ...szövegéből indulhatunk ki.Az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése alapján a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult. Ez egyértelműen bruttó összeg.A jogszabály szerint ezt az összeget csökkenteni kell az erre az időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 136. § (1) bekezdés]. Az Mt., illetve egyéb jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen kivételt vagy külön szabályozást a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységűnek minősülő, öregségi nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytató személy a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelői időszak beszámítása a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a nyugdíjba vonulásra annak a nőnek, aki jelenleg 62 éves, és 2023-ban meglesz a 40 év szolgálati ideje, de az adategyeztetési eljárás szerint a nők nyugdíjához csak 35 év jogosultsági ideje van, mert azt az időt, ami alatt őstermelőként dolgozott, és megállapodás alapján fizette a járulékokat, nem veszik figyelembe? Mi az oka annak, hogy nem ismerik el azt az időszakot, amely alatt a járulékok rendben megfizetésre kerültek?
Részlet a válaszából: […] ...nők kedvezményes nyugdíja attól kedvezményes, hogy a nyugdíjba vonulással nem kell megvárni a nyugdíjkorhatár elérését, hanem 40 év jogosultsági idő megléte esetén bármikor kérhető a nyugdíjazás. Jogosultsági időként azonban nem minden - egyébként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...van költségek elszámolására, addig a nem önálló tevékenységek esetében ilyen lehetőség nincs. Ez azt jelenti, hogy a megbízási díj teljes összegéből személyijövedelemadó-előleget kell vonni.A társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségnek, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] ...vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a költséghányadot nem lehet érvényesíteni. Az ügyvezető megbízás keretében végzett tevékenysége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
498