Megbízott biztosítási jogviszonya

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 407. számában megjelent 6957. számú cikknek - amely a megbízott biztosítási kötelezettségéről szól - az utolsó bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha a megbízottunk a cégünknél egy főállásban foglalkoztatott dolgozónk, aki más feladatra kapott megbízást, akkor az ő esetében automatikusan mentesülünk a T1041-es bejelentéstől?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon cégen belül egy, már főfoglalkozású munkaviszony keretében biztosítottként foglalkoztatott személlyel létesít a foglalkoztató egyidejűleg eseti jelleggel megbízási jogviszonyt, és teljesít alkalomszerűen kifizetést, akkor értelemszerűen nincs szükség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a tb-kiskönyvét (Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány) a foglalkoztatónak át kell adnia.Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, foglalkoztatója az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Biztosítási jogviszonyok igazolása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor 50 százalékos táppénzt számfejtett a munkavállalója 2019. december hónapban fennállt keresőképtelenségének idejére, tekintettel arra, hogy nem adta le a tb-kiskönyvet a belépésekor (erről nyilatkozott), és a kifizetőhely felszólítására sem pótolta a mulasztását? Újra kell számfejteni az ellátást arra tekintettel, hogy a munkavállaló ismételt - immár tartós - keresőképtelensége miatt megkérte a biztosítási jogviszonyainak igazolását a kormányhivataltól, amely szerint már a korábbi táppénzét is 60 százalékos mértékben kellett volna elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt (az ún. tb-kiskönyvet) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett kiskönyvbe három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Biztosítási jogviszony igazolása

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzbeli ellátásokra való jogosultságnál, az ellátások mértékének megállapításánál figyelembe kell venni. A jelenlegi foglalkoztatónak az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kettős állampolgár megbízási díja

Kérdés: Kettős állampolgár (magyar-francia), akinek állandó lakóhelye Párizs, megbízási szerződés keretében fordítói munkát végzett 16 órában, a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát. Kell-e a jövedelem után tb- és egyéni járulékot fizetni, illetve a kifizetőnek kell-e ehót fizetnie? Biztosítottá válik-e a külföldi Magyarországon amiatt, mert a jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Van-e szja-levonási kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...kell bevallaniaés megfizetnie. Az Art. 17. § (10) bekezdése értelmében a külföldi illetőségűmagánszemélyt az őt foglalkoztató szervezet köteles az adóhatósághoz 30 naponbelül bejelenteni - egyebek mellett - akkor, ha a díjazását, fizetését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.