Biztosítási jogviszony igazolása

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?
Részlet a válaszából: […] ...XIII. Kerületi Hivatala - részére. A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell. A bejelentési kötelezettség tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Liechtensteini kft.-tag biztosítási jogviszonyának igazolása

Kérdés: Milyen igazolás fogadható el a saját álla­mában való biztosítási jogviszonyának igazolására annak a liechtensteini állampolgárnak az esetében, aki Magyarországon alapított egy kft.-t, amelynek ő az ügyvezetője, rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyával, valamint egy igazolással, hogy Liechtensteinben biztosított? A tag kevés időt tölt Magyarországon, a kft. tevékenysége ingatlanbefektetések felkutatása, amelyet egy ügyvédi irodának adott megbízási szerződés alapján valósít meg.
Részlet a válaszából: […] Liechtenstein 1995 óta tagja az EGT-nek. Ezáltal a liechtensteini állampolgárok az uniós állampolgárokkal esnek egy tekintet alá, és rájuk is alkalmazni kell a közösségi koordinációs szabályokat. Ezen szabályok értelmében az egyidejűleg két vagy több tagállamban munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Ideiglenes lakcímmel rendelkező személy jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Hol és milyen módon válhat biztosítottá Magyarországon egy Ausztriában élő és állandó lakcímmel rendelkező személy, aki Magyarországon csak ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Ausztriában igazolnia kellene a magyar biztosítását és az egészségügyi ellátásra jogosultságát.
Részlet a válaszából: […] ...forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.A bejelentkezés megtörténte után igényelheti azegészségbiztosítási pénztártól az Európai Betegbiztosítási Kártyát, mellyel azEGT-tagállamokban igazolhatja jogosultságát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Kettős állampolgár megbízási díja

Kérdés: Kettős állampolgár (magyar-francia), akinek állandó lakóhelye Párizs, megbízási szerződés keretében fordítói munkát végzett 16 órában, a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát. Kell-e a jövedelem után tb- és egyéni járulékot fizetni, illetve a kifizetőnek kell-e ehót fizetnie? Biztosítottá válik-e a külföldi Magyarországon amiatt, mert a jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Van-e szja-levonási kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...EU-csatlakozását követően az 1408/71/EGKrendeletet kell alkalmazni, mely a munkavállalók Közösségen belülifoglalkoztatása esetén irányadó társadalombiztosítási szabályokat tartalmazza.A közösségi rendelet értelmében a járulék fizetése akkor is csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.