tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott biztosítás szünetelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítás szünetelésének utólagos bejelentése

Kérdés: Milyen módon lehet rendbe tenni annak a munkavállalónak a bejelentését, aki 2020. január hónapban 10 munkanap (14 naptári nap) fizetés nélküli szabadságon volt, de ennek bejelentése nem történt meg a T1041-es nyomtatványon? A munkavállaló február hónap végén kilépett a cégből.
Részlet a válaszból: […]eljárni, a szünetelésről - akár utólagosan is - bejelentést kell tennie a 20T1041-es bejelentőlapon. A szüneteléssel összefüggően a január havi '08-as bevallás érintett dolgozóra vonatkozó "M" lapjának helyesbítését is be kell küldeni.Felhívjuk a figyelmet, hogy a szünetelés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6485
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Biztosítás szünetelése

Kérdés: Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége a dolgozónak, illetve ha beteg lesz, kaphat-e táppénzt az a munkavállaló, aki 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-áig családi okokra hivatkozással fizetés nélküli szabadságot kért, amelyre megkapta az engedélyt, tehát a biztosítása szünetelni fog ebben az időszakban?
Részlet a válaszból: […]biztosítás szünetelése esetén nem alkalmazható. Tehát a szünetelés első napjától az egészségügyi szolgáltatásra már nem lesz jogosult a dolgozó. A Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak értelmében erre az időszakra egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, amelynek mértéke 2017-ben havi 7110 forint (napi 237 forint). E járulékfizetés alapján az egészségügyi szolgáltatás már igénybe vehető. Az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján viszont nem jár táppénz - többek között - a biztosítás szünetelésének időtartamára.Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítás szünetelésének időtartama a folyamatos biztosítási idő számításánál nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5374

3. találat: Bérelszámolás

Kérdés: Amennyiben a munkavállalónak átadott bérelszámoláson a biztosítás szünetelése napjainak száma megegyezik a táppénzes napok számával, az azt jelenti, hogy a munkáltató kijelentette a munkavállalót a keresőképtelenség időszakára? A munkavállaló kérésére a munkáltató azt válaszolta, hogy ez a táppénzes időszak, de a munkavállalónak kétségei vannak.
Részlet a válaszból: […]időszaka alatt "kijelenti" a biztosítási jogviszonyát. Ugyanis a társadalombiztosítási jogszabályok szerint nem szünetel a biztosítás, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt táppénzfizetés történt [Tbj-tv. 8. § c) pontja]. Továbbá a táppénz kizárólag a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt jár, ami azt jelenti, hogy amennyiben a munkáltatója a munkaviszonyát a táppénzes időszakra kijelentené, az olvasónk táppénzre jogosultságának megszűnését vonta volna maga után, nevezetesen táppénzt nem folyósítottak volna a részére [Eb-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5155
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tévesen elutasított igénylés

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesült, majd annak lejárta előtt két hónappal férje kérte a folyósítást, ezt követően megszületett második gyermeke, akire terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt, de elutasították az igényét, mert megszakadt a biztosítása?
Részlet a válaszból: […]lejárta olvasható benne. Továbbá valószínűleg az ellátás folyósítása mellett az igénylő nem dolgozott, legalábbis nem a korábbi munkahelyén, mert ebben az esetben a társadalombiztosítási ellátást folyósító szerv nem hivatkozna - gondolom a kiadott határozatában - a biztosítási jogviszony megszakadására. Következő, amit meg kell vizsgálnunk, hogy milyen feltételek mellett jár terhességi-gyermekágyi segély az azt megigénylő személy részére. Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül. Az az igénylő is részesülhet ebből az ellátásfajtából, aki a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl, táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. Annak az okát tehát megtaláltuk, miért utasították el levélírónk terhességi-gyermekágyi segélyre irányuló igényét. Az igényelbíráló szerv valószínűleg a meglévő adatok és dokumentumok alapján azt az álláspontot alakította ki, hogy az igénylő biztosítási jogviszonya a gyermekgondozási segély részére történő folyósításának megszűnésével, és a fizetés nélküli szabadság további, mintegy hatvannapos igénybevételével megszakadt. Már csak annak eldöntése vár ránk, hogy a társadalombiztosítási szerv vajon megfelelően értelmezte-e a jogszabályok idevonatkozó előírásait? A következőkben pontosan idézzük az Mt. és a Tbj-tv. fizetés nélküli szabadságról szóló jogszabály helyeit. Ezt követően eldönthetjük megfelelő határozatot adott-e ki az illetékes szervezet. Az Mt. 138. § (5) bekezdése szerint: "A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából, a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza, a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében." A Tbj-tv. 8. §-a szerint: "Szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság, a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés, valamint az igazolatlan távollét időtartama alatt, kivéve ha a fizetés nélküli szabadságot háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása, vagy nyolcévesnél fiatalabb gyermek után járó gyermeknevelési támogatás való jogosultság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2700