Egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettségének bejelentése

Kérdés: Kell valamilyen bejelentést tennie az egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási jogviszonya létrejöttéről, vagy a tevékenység megkezdésének bejelentése elegendő?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését- ügyfélkapus azonosítással a Webes Ügysegéden vagy- személyesen, akár meghatalmazott megbízásával a NAV bármelyik ügyfélszolgálatánlehet bejelenteni.Ez a bejelentés azonban nem tartalmaz az adózásra, illetve a biztosításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Ebben az esetben főszabályként egyéni vállalkozóként terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Kivás cég rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalója

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kiva hatálya alá tartozó vállalkozás munkavállalóját abban az esetben, ha 2023. október 18-tól rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül a továbbiakban a dolgozó? Igénybe vehet valamilyen kedvezményt utána a vállalkozás?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás nem minősül nyugellátásnak, így az ebben részesülő munkavállaló biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét továbbra is az általános szabályok szerint kell megállapítani.Tehát a komplex felülvizsgálat eredménye és a rokkantsági ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Folytathatja tovább az egyéni vállalkozását egy megváltozott munkaképességű személy abban az esetben, ha igénybe veszi a rokkantsági ellátást, amire jogosult lenne? A vállalkozó jelenleg 5-6 alkalmazottat is foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni, tehát e tekintetben a későbbiek folyamán semmilyen problémát sem jelent az egyéni vállalkozói tevékenység.Ugyanakkor az említett ellátásokra való jogosultságának az Mm-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Többes munkaviszonyú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkahelyén táppénzre az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll napi 6 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2023. május 2-ától egy másik munkáltatónál napi 3 órás munkaviszonyt létesített, és 2023. május 8-ától keresőképtelen, ami miatt egyik munkáját sem tudja ellátni? A keresőképtelenség előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] Táppénzre az a biztosított jogosult, aki a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál elsődlegesen felmerül az a kérdés, hogy az anyának a másik jogviszonya a gyermek születése előtt is fennállt, vagy 2022. november 1-jétől áll csak fenn. Feltételezzük, hogy csak 2022. november 1-jétől áll fenn, mert egyébként a CSED-et nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Megváltozott munkaképességű kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell szüntetnie a tevékenységét egy kisadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha le kívánja százalékoltatni magát, vagy elegendő szüneteltetni a vállalkozást néhány napra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "leszázalékoltatás" nyilvánvalóan rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás igénylését jelenti. Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az említett ellátások jogosultsági feltételeinek egyike, hogy az érintett ne folytasson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Igazolatlan távollét bejelentése szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Be kell jelenteni az igazolatlan távollét idejét a 'T1041-es nyomtatványon a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók esetében, akik biztosítottként 1101-es kóddal munkaviszonyban vannak bejelentve?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulók biztosítási jogviszonyának elbírálása és bejelentése a munkaviszonyra vonatkozó szabályok alapján helyesen történt. A Tbj-tv. 16. §-ának b) pontja értelmében az igazolatlan távollét alatt szünetel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett

Kérdés: Igénybe vehető a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az a személy jogosult, aki a kérelem benyújtásakor betöltötte a 15. életévét, az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Tevékenységét szüneteltető átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mikor képezi a járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját az a szünetelésig kiszámlázott bevétel, amely csak a szünetelés alatt kerül pénzügyi rendezésre annak az egyéni vállalkozónak az esetében, aki 2022. szeptember 1-jétől folytatja a tevékenységét, az átalányadózás szerinti közteherfizetést választotta, és 2022. november 1-jétől be kívánja jelenteni a szüneteltetést?
Részlet a válaszából: […] A szüneteltetés tartama alatt az egyéni vállalkozó biztosítása szünetel, vállalkozóként járulékfizetési kötelezettség nem terheli, ugyanakkor – mivel nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra – magánszemélyként egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
9