Letiltást megalapozó dokumentumok

Kérdés: Be kell kérnie a munkáltatónak a munkavállalótól a tartásdíjat megállapító eredeti végzést, illetve annak fénymásolatát, vagy elegendő az előző munkahely által kiállított adatlap, amely tartalmazza a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettség adatait? A munkavállaló nem adta le a bírósági végzés teljes terjedelmét, csak egy oldalt, ami a megegyezett tartásdíjról szól, és ami hiányos. Ebben az esetben mi a munkáltató teendője?
Részlet a válaszából: […] A munkabérletiltás jellegzetessége, hogy a végrehajtói kényszerintézkedést végeredményben a foglalkoztató munkáltató foganatosítja, és a munkáltatónak címzett munkabérletiltással a pénzforgalmi típusú végrehajtás jelentős terjedelme és természetesen ezzel együtt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj annak állapítható meg, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (házastárs) öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A házastárs halálának időpontjától az özvegynek ideiglenes özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Letiltás hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személytől

Kérdés: Letiltás alapját képezi egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy részére esetenként kifizetett jutalom, ha egyébként a házastársak egyezsége alapján az esedékes gyermektartásdíjat illetménye meghatározott százalékában köteles fizetni? A bírósági végzés a letiltás alapjaként az illetmény és a jövedelem fogalmakat használja.
Részlet a válaszából: […] A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a külön élő szülő elsősorban pénzben teljesíti.A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a gyermek részére biztosított legyen az az optimális életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében lenne része...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Baleseti hozzátartozói nyugdíj

Kérdés: Mitől függ a baleseti hozzátartozói nyugdíj összege abban az esetben, ha a munkavállaló 52 éves korában üzemi balesetben hunyt el, tehát még nagyon sok ideje volt hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig? Milyen módon történik az ellátás igénylése, illetve milyen dokumentumokat kell csatolni az igénybejelentéshez?
Részlet a válaszából: […] A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyug-ellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi baleset következtében meghalt. A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Nyugdíj alapja

Kérdés: Figyelembe veszik a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során a munkaviszony jogtalan megszüntetése miatt jogerős bírósági végzésben megítélt összesen 5,5 millió forintot, amelyet a volt munkáltató nem fizetett meg, vagy ez az időszak és juttatás elveszik, ezzel is hátrányos helyzetbe hozva a volt munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] A biztosított biztosítási jogviszonyának időtartama akkor számít szolgálati időnek, ha a nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. A kérdésből azt lehet feltételezni, hogy a foglalkoztató a bíróság által megítélt összeget nem fizette meg a munkáltatónak, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Özvegyi nyugdíj igénylése meghatalmazott által

Kérdés: Szükség van meghatalmazásra abban az esetben, ha az édesanya özvegyi nyugdíjának igénylését a gyermeke intézi? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjbiztosítási eljárásokban az érintett, illetve a jogosult helyett meghatalmazott eljárhat. Ehhez azonban kell egy írásba foglalt meghatalmazás két tanú aláírásával. Fontos a meghatalmazásban kitérni arra, hogy a képviseleti jog teljes körű, vagy csak bizonyos eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Tartásdíj fizetése megállapodás alapján

Kérdés: Milyen mértékben lehet letiltás alá vonni a dolgozó munkabérét abban az esetben, ha elvált, a bíróság előtt kötött megállapodás alapján tartásdíj fizetésére kötelezett, amit a munkáltató a dolgozó kérésére közvetlenül az elvált házastárs számlájára utal át? Végrehajtható a továbbiakban a dolgozó bére, ha a tartásdíj megfizetése után kb. a nettó kereset 50 százaléka marad meg, vagy ez az összeg már teljes egészében a dolgozót illeti? Elegendő a tartásdíj utalásához a dolgozó szóbeli kérése, illetve a bíróság előtt kötött megállapodás, vagy szükséges ezt írásban is rögzíteni? Mi lesz a munkáltató teendője, ha további letiltás is érkezik a dolgozó munka-bérére?
Részlet a válaszából: […] A kérdés lényege abban rejlik, amit olvasónk úgy fogalmazott meg, hogy a "dolgozó kérésére" közvetlenül az elvált házastárs számlájára utal.A munkavállaló kérése szerint teljesített munkáltatói utalás ebben az esetben nem más, mint egy gesztus a munkavállaló felé. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Nyugdíjazás

Kérdés: Hogyan kell elindítania a nyugdíjazását egy 1953 augusztusában született férfinak, aki idén augusztusban nyugdíjba vonul? Milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatban a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás megállapítása iránti kérelmet bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalnál beszerezhető, illetőleg a www.onyf.hu internetes oldalon letölthető és kitölthető K02. számú nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet előterjeszteni. A kitöltött és aláírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Ügyvezető járandóságainak letiltása

Kérdés: Figyelembe kell venni az osztalékelőleget a végrehajtás alá vonandó alapba abban az esetben, ha egy kft. tagi jogviszonyban álló ügyvezetőjének a munkabérét, illetményét, egyéb járandóságait bírósági végzéssel letiltották?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell kihangsúlyoznunk, hogy a bírósági végzés letiltásra vonatkozó rendelkezéseinek pontos szövege hiányában inkább csak támpontokat adhatunk a kérdés eldöntéséhez. Először is azt, hogy a pénzkövetelés számításának alapja a munkabér, amely azonban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Özvegyinyugdíj-jogosultság kevés szolgálati idő esetén

Kérdés: Jogosult lesz özvegyi nyugdíjra az a személy, akinek a férje a betegsége miatt nem tudott dolgozni, ezért halála előtt mindössze kb. 20 év szolgálati időt szerzett? Mi szükséges ahhoz, hogy megkapja az ellátását, illetve mikortól nyílik meg a jogosultsága?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj megállapításához két dologra van szükség. Kell, hogy mind az elhunyt, mind pedig az özvegy részéről fennálljanak az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételei, valamint szükség van még a kérelem előterjesztésére. Kezdjük az előbbi ismertetésével:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
1
2