Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása

Kérdés: A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés a megalapozottnak tűnő munkáltatói elvárás kifejeződése a munkabért érintő, arra jelentős befolyást gyakorló jogszabályok összhangjának megteremtése iránt. A megoldás az Mt. és a Vht. összehangolt alkalmazását feltételezi. Az Mt. 161. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

ChatGPT használata végrehajtási eljárás során

Kérdés: Beépíthető a végrehajtási eljárás folyamatába a ChatGPT használata, illetve kiváltható teljesen az ügyintéző munkája a csetrobot által?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esztendőben nem nyitható meg úgy hírportál, hogy ne szembesítsen a ChatGPT kifejezéssel, ami kétségtelenül az egyik legnagyobb újítás az amúgy is rohamosan fejlődő IT-szektorban. A ChatGPT egy mesterségesintelligencia-alapú csetrobot, amellyel bárki beszélgethet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] A családpolitikai intézkedések megfogalmazott prioritása a gyermekes és gyermektelen családok közötti jövedelemkülönbség ellentételezése. Ezen belül másodlagos cél a különbségek kimutatható csökkentése az egyszülős családban és a házasságban nevelt gyermekek vagyoni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Munkáltató követelése a munkavállalóval szemben

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató fizetési felszólítással a követelését a munkavállalóval szemben? Mi történik, ha a munkavállaló nem veszi át a fizetési felszólítást?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 285. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkavállalóval szemben, a munkaviszonnyal összefüggésben fennálló pénzkövetelését írásbeli fizetési felszólítás útján érvényesítse, amennyiben a követelés összege nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelés támogatása érdekében a hazai jog-gyakorlat különösnek számító intézkedése, hogy a jogalkotó az 560/2021. Korm. rendeletben arról rendelkezett, hogy a családi kedvezményre jogosult adózók köre a 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kisadózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Kiadhatja magánszemélyként a saját tulajdonában lévő ingatlant egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy kizárólag a vállalkozás keretében végezhet ilyen tevékenységet? Melyik a kedvezőbb számára, illetve milyen bizonylatot kell kiállítani ebben az esetben, ha a bérbevevő magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Kisadózó egyéni vállalkozóként nincs lehetőség az ingatlan hosszú távú bérbeadására. A Kata-tv. 4. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis nem lehet a kata alanya az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Végrehajtás egyszeri juttatásból

Kérdés: Vonhatja az önálló bírósági végrehajtó az egészségügyben dolgozó munkavállaló részére a veszélyhelyzetben nyújtott helytállása elismeréseként a munkáltató által folyósított egyszeri juttatásból a végrehajtási eljárás során elvont munkabérrészt, vagy az említett kifizetés mentes a letiltási teher alól?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó munkáltató 2020. június 19. napjáig elektronikusan kitöltött, illetve NEAK részére eljuttatott kérelme alapján a foglalkoztatási jogviszonyhoz kötődően a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Letiltás egyszeri juttatásból

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató, amikor a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló részére 2019. december 30-án a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők részére kifizetett egyszeri juttatásból is levonta a fix összegű gyermektartásdíjat annak ellenére, hogy a december 5-én kifizetett havi munkabérből az már egyszer levonásra került? A gyermektartásdíj december hónapban így tulajdonképpen kétszeresen került kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] Az érintettek reményteljes várakozására 2019. december 27. napján a 218. és 219. számú Magyar Közlönyben megjelent az 51/2019. BM rendelet, melyben a belügyminiszter kiegészítette a 33/2015. BM rendeletet. A hivatkozott jogszabályhely alapján a rendvédelmi szerv 2019. december 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Letiltás kamatai

Kérdés: Kötelezheti a bírósági végrehajtó a munkáltatót arra, hogy a munkavállaló bérét terhelő levonások esetén a hátralék után fizetendő kamatot saját maga számítsa ki és vonja le? A bírósági végrehajtó a határozatában egy bizonyos időpontig kiszámolta a kamat összegét, és arra hivatkozik, hogy a további időszakra a munkáltató köteles kiszámítani, és a munkavállaló béréből levonni a dolgozó tartozása utáni kamatot. Sok esetben a határozatban még a kamat mértékét sem, valamint a kamatszámítási időszakot sem határozza meg pontosan.
Részlet a válaszából: […] A Vht. külön fejezetrészben "A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége" címmel szabályozza azokat megkerülhetetlen és a normaszöveg kötelező erejéből fakadó ellátandó feladatokat, mellyel a munkáltató elősegíti a végrehajtási eljárás eredményességét. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.
1
2
3