Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] A problémára elsősorban a munkaszerződés rendelkezései tudnak válasszal szolgálni, így azt kell megvizsgálni. Amennyiben az nem fellelhető, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályok az irányadóak, ezekből elsődlegesen az Mt. rendelkezései. E szerint a teljesítménybér az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] ...több szabadságot vett ki úgy, hogy a munkaviszonya időközben megszüntetésre került, akkor a munkáltató jogosult az utolsó havi bérelszámolást módosítani, és a kifizetett többletet az előlegnyújtásból eredő követelés szabályai szerint levonhatja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Betegszabadság időszakára eső munkaszüneti nap

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki az orvosi igazolás szerint 2019. március 4-től március 29-ig keresőképtelen állományban volt? Beleszámít a betegszabadság tartamába a március 15-ei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a bérelszámoló program március 4-től 25-ig betegszabadságot, március 26-tól 29-ig pedig táppénzt?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadság, március 15-re távolléti díj, és március 18-tól 25-ig szintén betegszabadság, majd március 26-tól 29-ig táppénz jár. A?bérelszámolási program tehát a jogszabályoknak megfelelően működik (Mt. 126. §, 146....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] ...szervhez, illetve – amennyiben a munkáltatónál kifizetőhely működik – a kifizetőhelyhez.Ekkor csak a munkáltatói bérelszámolás módosítására van szükség a szabadságnapok és a távolléti díj tekintetében, és a keresőképtelenséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Bérelszámolás

Kérdés: Amennyiben a munkavállalónak átadott bérelszámoláson a biztosítás szünetelése napjainak száma megegyezik a táppénzes napok számával, az azt jelenti, hogy a munkáltató kijelentette a munkavállalót a keresőképtelenség időszakára? A munkavállaló kérésére a munkáltató azt válaszolta, hogy ez a táppénzes időszak, de a munkavállalónak kétségei vannak.
Részlet a válaszából: […] Megnyugtathatjuk olvasónkat, hogy a munkáltatója által kiadott bérpapíron az adott hónapban táppénzen töltött időszaka tekintetében feltüntetett "biztosítás szünetelése" szöveg nem jelentheti ténylegesen sem a biztosításának szünetelését, sem azt, hogy a munkáltatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Táppénz utólagos elszámolása

Kérdés: Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Részlet a válaszából: […] ...részére.Utólagos helyesbítésekre, elszámolásokra vonatkozóan az egészségbiztosítás nem adhat lehetőséget. Arra kell törekedni, hogy a bérelszámolás és a kifizető­hely is időben kapja meg a hiányzásokat és a keresőképtelenségeket igazoló okmányokat.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Járulékalapot képező jövedelem bejelentése

Kérdés: Hogyan kell a szeptember 1-jétől érvényes bejelentési kötelezettséggel élnie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha nem tudja megfizetni a munkavállalói után a 125 ezer forint minimum-járulékalap szerinti járulékokat, eleget tesz az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének, de teljesítménybérezés, túlóra, jutalom stb. kifizetése esetén változik a járulékalap? Minden hónapban be kell-e jelenteni a járulékalapot képező jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéni és társas vállalkozó esetén a járulékalapot képezőjövedelem, illetve az adóelőleg-alap összege a bérszámfejtés (bérelszámolás)eredményeként állapítható meg, ebből következően az Art. 23. § (1) bekezdésébenmeghatározott 15 napos határidőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.