Betegszabadság időszakára eső munkaszüneti nap

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki az orvosi igazolás szerint 2019. március 4-től március 29-ig keresőképtelen állományban volt? Beleszámít a betegszabadság tartamába a március 15-ei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a bérelszámoló program március 4-től 25-ig betegszabadságot, március 26-tól 29-ig pedig táppénzt?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésében foglaltak szerint, ha a dolgozónak betegszabadság jár, a 44. § a) és f) pontjaiban említett keresőképtelenség esetén táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jogosult. Tehát a munkavállalónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] ...engedélyezheti a szabadság kiadását a keresőképtelenség napjaira. Ilyenkor a keresőképtelenség miatti igazolt távollét napjaira járó táppénz helyett a szabadságnapokra esedékes távolléti díj jár a munkavállalónak.Mindez különösebb problémát nem jelent, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Bérelszámolás

Kérdés: Amennyiben a munkavállalónak átadott bérelszámoláson a biztosítás szünetelése napjainak száma megegyezik a táppénzes napok számával, az azt jelenti, hogy a munkáltató kijelentette a munkavállalót a keresőképtelenség időszakára? A munkavállaló kérésére a munkáltató azt válaszolta, hogy ez a táppénzes időszak, de a munkavállalónak kétségei vannak.
Részlet a válaszából: […] ...olvasónkat, hogy a munkáltatója által kiadott bérpapíron az adott hónapban táppénzen töltött időszaka tekintetében feltüntetett "biztosítás szünetelése" szöveg nem jelentheti ténylegesen sem a biztosításának szünetelését, sem azt, hogy a munkáltatója...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Táppénz utólagos elszámolása

Kérdés: Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozónak az Eb-tv. 47. §-ának (2) bekezdésében leírtak alapján valóban nem jár táppénz a keresőképtelenségének arra az időtartamára, melyre teljes keresetét megkapja. Ez nemcsak 2016. januártól van így, hanem 1997 óta.A 2016. januártól bevezetésre kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.