Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] ...tehát a foglalkoztató felelősségét állapítja meg erre az esetre, hiszen a jogalap nélküli ellátás a foglalkoztató valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a következménye.Összegezve a leírtakat, bár lehetséges, de nem tanácsoljuk a keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Táppénz utólagos elszámolása

Kérdés: Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Részlet a válaszából: […] ...mert az Eb-tv. nem ad arra lehetőséget, hogy utólagosan – a következő hónapban – kerüljenek elszámolásra az ellátások.A munkahelyek adatszolgáltatását érdemes szabályozni, mégpedig úgy, hogy a hiányzások azonnal jelentésre kerüljenek, és a leadott táppénzes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Járulékalapot képező jövedelem bejelentése

Kérdés: Hogyan kell a szeptember 1-jétől érvényes bejelentési kötelezettséggel élnie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha nem tudja megfizetni a munkavállalói után a 125 ezer forint minimum-járulékalap szerinti járulékokat, eleget tesz az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének, de teljesítménybérezés, túlóra, jutalom stb. kifizetése esetén változik a járulékalap? Minden hónapban be kell-e jelenteni a járulékalapot képező jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...járulékalap feltüntetésével tesz elegetbejelentési, illetőleg változásbejelentési kötelezettségének. Az elektronikusbevallásra és adatszolgáltatásra nem kötelezett foglalkoztató, egyénivállalkozó az állami adóhatóság által erre a célra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.