Betegszabadság időszakára eső munkaszüneti nap

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki az orvosi igazolás szerint 2019. március 4-től március 29-ig keresőképtelen állományban volt? Beleszámít a betegszabadság tartamába a március 15-ei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a bérelszámoló program március 4-től 25-ig betegszabadságot, március 26-tól 29-ig pedig táppénzt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló részére a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot köteles kiadni. Tehát a betegszabadság munkanapra jár. Ha a munkanapra eső munkaszüneti napon – mint például március 15-e – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] ...módosítására van szükség a szabadságnapok és a távolléti díj tekintetében, és a keresőképtelenséggel kapcsolatos orvosi igazolás(ok) jelentőségüket vesztik.Amennyiben a táppénz iránti igény bejelentése már megtörtént, annak azonnali visszavonására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Táppénz utólagos elszámolása

Kérdés: Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Részlet a válaszából: […] A dolgozónak az Eb-tv. 47. §-ának (2) bekezdésében leírtak alapján valóban nem jár táppénz a keresőképtelenségének arra az időtartamára, melyre teljes keresetét megkapja. Ez nemcsak 2016. januártól van így, hanem 1997 óta.A 2016. januártól bevezetésre kerülő sommás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.