Elhunyt beltag osztaléka

Kérdés: Kinek és milyen feltételekkel fizethető ki egy betéti társaság elhunyt beltagja részére járó jóváhagyott osztalék abban az esetben, ha az összeg nem szerepelt a hagyatékban, illetve az elhunyt adóhatóság által elkészített személyijövedelemadó-bevallásában sem? Kinek kell adóznia az osztalék után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Hetv. 20. §-a alapján leltározni kell - többek között - a hagyatékban lévő belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést.A bt.-ben fennálló tagi részesedés alatt mindazon vagyoni és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés: Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?
Részlet a válaszából: […] ...terheli adófizetési kötelezettség. A Tbj-tv. értelmező rendelkezései értelmében külföldi az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek.Belföldi:- Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szociális hozzájárulási adó külföldi munkavállaló után

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a külföldinek minősülő harmadik országbeli (ukrán, Fülöp-szigeteki, koreai, kirgiz) munkavállalók részére adott béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások után csak személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget teljesít, szociális hozzájárulási adót nem?
Részlet a válaszából: […] ...az általa megszerzett, járulékalapot nem képező jövedelemre tekintettel.Tehát, amennyiben nem a Tbj-tv. 4. §-ának 1. pontjába tartozó belföldinek minősülő személyről van szó (e személyi kört azonban nem azonosíthatjuk valamennyi külföldi állampolgárral, ahogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés: Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon, és- a díjazást olyan munkáltató fizeti, vagy olyan munkaadó nevében fizetik ki, amelyik nem rendelkezik Magyarországon belföldi illetőséggel, és- a díjazás terhét nem a munkáltató magyarországi telephelye viseli.A három feltétel együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Külföldi rokkantnyugdíjban részesülő személy egészségügyi ellátása

Kérdés: Mit kell tennie egy Magyarországon élő, 55 éves magyar állampolgárnak, aki rokkantnyugdíjban részesül Ausztriából, annak érdekében, hogy igénybe tudja venni az egészségügyi szolgáltatást? Az érintettnek Magyarországon 25 százalékos mértékű egészségkárosodást állapítottak meg, így itthon ellátásban nem részesül. Osztrák rokkantnyugdíjasként jogosult lehet Magyarországon egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...személy a magyar jogszabályok szerint nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, és nem tekinthető nyugdíjasnak sem. Mivel belföldi, nem biztosított személyről van szó, a Tbj-tv. 43. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...részesül. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került, a belföldi közforgalmú menetrend szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezményre jogosulttal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Olasz állampolgárságú tagok osztaléka

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adót egy kéttagú kft. esetében, ha mindkettő tag olasz állampolgár, az egyikük Olaszországban biztosított, és rendelkezik A1 igazolással, a másik után pedig ügyvezetői státuszára tekintettel a cég megfizeti a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...is) nem terheli adófizetési kötelezettség.A Tbj-tv. 4. §-ának 12. pontja értelmében külföldinek az tekintendő, aki nem minősül belföldinek. Az EGT-állam polgára akkor minősül belföldinek, ha a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Munkába járás költsége

Kérdés: Helyesen jár el az a budapesti székhelyű munkáltató, aki csak a Volánbusz-bérlet 86 százalékát téríti meg annak a munkavállalónak, akinek a lakcíme Budapesten kívül van, így BKK-bérletet is vennie kell?
Részlet a válaszából: […] ...kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállalóa) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,b) menetrend szerinti országos, regionális és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Egészségügyi szolgáltatási járulék munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Mikortól kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a magánszemély, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig határozott idejű munkaviszonyban állt, majd 2022. szeptember 10-én létesített egy új munkajogviszonyt, amit közös megegyezéssel szeptember 20-án megszüntettek?
Részlet a válaszából: […] ...Az említett jogszabályi hely szerint az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj-tv.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj-tv. 22. §-a (1) bekezdésének a)-o) és r) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Harmadik országbeli diákok társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Be kell jelentenie a 'T1041-es nyomtatványon a NAV vagy esetleg más hatóság felé egy kft.-nek azokat a dél-koreai diákokat, akik egy nemzetközi diákszervezet útján egy hónapos szakmai gyakorlatukat töltik a cégnél? Kell tőlük járulékot vonni? Abban az esetben, ha igen, mi lesz ennek az alapja, tekintettel arra, hogy a díjazásuk adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében adómentes bevételnek minősül a külföldi középfokú és felsőoktatási intézmény nem magyar állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlaton végzett munkájából származó jövedelem.A szakmai gyakorlat alapján történő munkavégzés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.
1
2
3
31