Külföldi művészek szerzői jogdíja

Kérdés: Külföldi művész magánszemélyek (Magyarországgal kettős adóztatást kizáró egyezménnyel rendelkező, illetve nem rendelkező országokban élők) szellemi termékeik felhasználásából származó szerzői jogdíját egy magyarországi székhelyű, Magyarországon tevékenykedő ügykezelő alapítvány szedi be a felhasználóktól. A jogdíjra jogosult magánszemélyek között vannak aktív korú, saját országukban biztosítási jogviszonnyal rendelkezők, illetve nem rendelkezők, adószámos magánszemélyek, nyugdíjasok, örökösök is. A biztosítotti jogviszony igazolására az ügykezelő alapítvány A1 igazolást kér a művészektől az adózás rendjének megállapítása érdekében, ami többször problémát okoz. Közösségen belüli országokban élőktől csak és kizárólag A1 igazolás fogadható el, vagy más biztosítotti jogviszonyra vonatkozó igazolással is élhetnek? Közösségen kívüli országokban élők esetében elfogadható valamilyen más igazolás az A1 igazolással egyenértékűként? Saját államukban nyugdíjas személyek esetén mi az elfogadható igazolás módja? A havi '08-as járulékbevalláson kiket kell szerepeltetnie az alapítványnak? Csak azokat a külföldi személyeket, akiknek a jogdíját valamilyen adó terheli, vagy azokat is, akiktől semmilyen levonás nem történik?
Részlet a válaszából: […] ...származó jövedelemnek, míg nem eredeti jogosult, például örökös esetén egyéb tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A belföldi illetőségű magánszemélyt teljes körű, a külföldi illetőségű magánszemélyt korlátozott adókötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Németországban biztosított személy magyarországi jövedelme

Kérdés: Hol és milyen formában fizetheti meg a közterheit egy magyarországi kft. ügyvezetőjeként felvett jövedelem után a cég tagja, aki az eddigi megbízási jogviszonya alapján fennállt társadalombiztosítási jogviszonyát a T1041-es nyomtatványon megszüntette, és tajszámának törléséről is nyilatkozott, mert Németországba költözött, ahol munkaviszonyt létesített, és ez alapján biztosított lett? Ügyvezetőként Magyarországon továbbra is jövedelmet kíván fölvenni a kft.-ből, hiszen távolról adminisztratív tevékenységet lát el a cégben, és szeretné, ha ez a jövedelem is ellátási alap lenne a számára.
Részlet a válaszából: […] ...Németország lesz, de azért érdemes tanulmányozni a jogszabály szövegét.Az egyezmény alkalmazásában az "egyik szerződő államban belföldi illetőségű személy" kifejezés olyan személyt jelent, aki ennek az államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ideiglenesen Angliába költöző biztosított

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy Magyarországon biztosított nő Angliába utazik a férjével, aki ott kapott munkát? Az érintett nő Magyarországon biztosított, jelenleg GYED-ben részesül, és a Magyar Államkincstárral, valamint a NEAK-kal történt telefonos egyeztetéseket követően a NEU 70 formanyomtatványon bejelentette a külföldi tartózkodását, és a magyar jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozat után kapott egy határozatot a tajszám felfüggesztéséről. Helyesen járt el az érintett nő ebben az esetben? Valóban fel kell függeszteni a tajszámot ebben az esetben? Hogyan tudja helyreállítani a magyar biztosítási jogviszonyát, illetve milyen módon lesz jogosult orvosi ellátásra Magyarországon, illetve Angliában?
Részlet a válaszából: […] ...az életét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, a NEAK az igazolt felmerült költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben megtéríti. Javasoljuk, hogy a NEAK-nál személyesen rendezze az ügyet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Ukrán–magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés:

Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán–magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?

Részlet a válaszából: […] ...van a tajszámra. Annak hiányában ugyanis hibaüzenettel érkezik vissza a bejelentőlap.Az ukrán–magyar kettős állampolgár Magyarországon belföldinek minősülne, ha rendelkezne az Nytv. szerint bejelentett lakóhellyel.Lakcím hiányában azonban nem minősül belföldinek, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy költségvetési szervnek, amely 2023. év őszétől EU-s és harmadik országbeli (angol, amerikai, svájci, szingapúri, maláj stb.) állampolgárságú, kutatási területeken elismert külföldi szakembereket kért fel – tiszteletdíjas jogviszonyban – tanácsadásra, ajánlások megfogalmazására? A szakemberek magánszemélyként végzik a tevékenységet a saját országukban, amelyért évi két alkalommal összesen évi bruttó 5000 euró tiszteletdíjban részesülnek. Kell adóazonosítót, illetve tajszámot igényelni ebben az esetben? Az érintettek magyarországi kifizetőtől még nem részesültek kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] ...akkor a telephely, állandó bázis fekvése szerinti állam tekinthető a jövedelemszerzés helyének [Szja-tv. 3. § 4. pont a) alpont].A belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy külföldi illetőségű magánszemélynek minősül, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Hogyan juthat szolgálati időhöz az az 1963-ban született nő, aki elvesztette a munkahelyét, de nem rendelkezik még 20 év szolgálati idővel? Mi az a legkisebb összeg, amivel megszerezhető a szolgálati idő arra az időszakra is, amikor az érintett nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Kiskorú személy egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés:

Köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy 17 éves személy abban az esetben, ha megszakítja a középiskolai tanulmányait, tekintve, hogy a Tbj-tv. 43. szakasza nem utal a nagykorúságra?

Részlet a válaszából: […] ...közvetetten utal rá.A jogszabályi hely (1) bekezdésének b) pontja szerint ugyanis egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a belföldi személy kötelezett, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a 22. § (1) bekezdésének a)–u) pontjai,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] ...során a munkavállaló átmenetileg egy másik országban végez jövedelemszerző tevékenységet, melynek fogalmát az Szja-tv. adja meg: "a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Elhunyt beltag osztaléka

Kérdés: Kinek és milyen feltételekkel fizethető ki egy betéti társaság elhunyt beltagja részére járó jóváhagyott osztalék abban az esetben, ha az összeg nem szerepelt a hagyatékban, illetve az elhunyt adóhatóság által elkészített személyijövedelemadó-bevallásában sem? Kinek kell adóznia az osztalék után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Hetv. 20. §-a alapján leltározni kell – többek között – a hagyatékban lévő belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést.A bt.-ben fennálló tagi részesedés alatt mindazon vagyoni és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés:

Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?

Részlet a válaszából: […] ...terheli adófizetési kötelezettség. A Tbj-tv. értelmező rendelkezései értelmében külföldi az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek.Belföldi:– Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
1
2
3
31