tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott 1952-ben született közalkalmazott tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos feltételeivel rendelkezzen. 2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött, 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel (és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban). A fenti személyi kör csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha legalább 37 év szolgálati időt szerzett, és megfelel az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. A Kjt. szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a közalkalmazott tartós alkalmatlanságán vagy nem megfelelő munkavégzésén alapul, a felmentési idő harminc nap. Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg, és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban - a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. Amennyiben a munkáltató az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3120

2. találat: 1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszból: […]szerint a munkáltató felmentéssel akkor is megszüntetheti a közalkalmazott jogviszonyát, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi. Ez a szabály azért került be a törvénybe, hogy a közalkalmazott akaratának megfelelően a felmentésre vonatkozó szabályok szerint lehessen megszüntetni a jogviszonyt akkor is, ha még nem minősül nyugdíjasnak. A nyugdíj-megállapítás fent ismertetett hatályos szabályai szerint ugyanis kizárt a nyugdíj megállapítása a törvény szerinti biztosítási jogviszonyban állók esetében. A Kjt. szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a közalkalmazott tartós alkalmatlanságán vagy nem megfelelő munkavégzésén alapul, a felmentési idő harminc nap. Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg, és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. A kérdező esetében a felmentési idő kezdetét 2011. október 3-án történő megszűnési naptól kell visszaszámolni, hogy 59. életéve betöltésének napjától, vagyis 2011. október 4-től nyugdíja megállapítható legyen. Feltételezve, hogy a felmentési idő az általános szabályok szerint alakul, valamint a húsz év közalkalmazotti jogviszonnyal is fog rendelkezni, az érintett felmentési ideje hatvan nap plusz négy hónap. Ezt az időtartamot kell a megszűnés kívánt napjától visszaszámolni, a felmentési idő kezdőnapjának megállapításához. Annak természetesen nincs semmi akadálya, hogy akár előbb, akár később szűnjön meg a közalkalmazotti jogviszony, de a jelenleg hatályos szabályok szerint előrehozott nyugdíj csak a megszűnést követő időponttól állapítható meg akkor is, ha az egyéb feltételek fennállnak. Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya - felmentés, - rendkívüli lemondás, - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, vagy - egyes további feltételek teljesülése esetén ugyanazon munkáltató legalább két alkalommal határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesít, és a korábbi közalkalmazotti jogviszony megszűnése, valamint az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat hónapnál hosszabb idő nem telt el. Nem jogosult végkielégítésre az a közalkalmazott, akinek felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor, vagy ha a közalkalmazott legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni jogutódlás esetén a jogelődnél és a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is. A közalkalmazotti végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább - három év: egyhavi, - öt év: kéthavi, - nyolc év: háromhavi, - tíz év: négyhavi, - tizenhárom év: öthavi, - tizenhat év: hathavi, - húsz év: nyolchavi átlagkeresetének megfelelő összeg. A közalkalmazott végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál - az áthelyezést kivéve - nem lehet beszámítani a korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítés összege négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen már emelt összegű végkielégítésben részesült korábban. A végkielégítés mértéke a fentiek kétszerese, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg. A végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2917