1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 2009. január 1-jétől hatályos 30. § (1) bekezdés e)pontja szerint a munkáltató felmentéssel akkor is megszüntetheti aközalkalmazott jogviszonyát, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságéletkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv.-t módosító, 2010. január 1-jétől hatályos 2009.évi XL. tv. rendelkezései jelentősen érintik a nyugdíjba vonulás feltételeit. Akérdés feltevőjét érintő, előrehozott nyugdíjra vonatkozó szabályok azalábbiak.2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár betöltését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.