Öregségi nyugdíj 2022

Kérdés: Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat 2022-ben? Emelkedett az öregségi nyugdíjkor-határ?
Részlet a válaszából: […] Igen, emelkedett, a 64. életév betöltését követő 183. napról a 65. életévre változott. A nyugdíjkorhatár 62. életévről 65. életévre emelése fokozatosan történt, 2013. december 31-étől egészen 2022-ig. A nyugdíjkorhatár emelése első körben az 1952-ben született...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Nyugdíj szünetelése

Kérdés: Vállalhat nyugdíjasként egyetemen vezetői állást egy 1952-ben született személy? Szüneteltetni kell a nyugdíjat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj folyósítása akkor szünetelhet, ha azt a nyugdíjas kéri, vagy a nyugdíjasként elért kereset eléri az éves keretösszeget, vagy a nyugdíjas a Tny-tv.-ben meghatározott jogviszonyt létesít. Vegyük sorra a szünetelés eseteit. A nyugdíjas bármikor, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

1952-ben született vállalkozó

Kérdés: Dolgozhat tovább egyéni vállalkozóként a nyugdíj megállapítása után az az 1952. május 12-én született, 42 év munkaviszonnyal rendelkező vállalkozó, aki jelenleg szünetelteti a tevékenységét, mert nyugellátás iránti kérelmet adott be? A vállalkozó a nyugellátás igénylése előtt közalkalmazotti jogviszonya mellett folytatta a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben feltételezhetően hölgyről van szó, aki 40 éves jogosultsági idejére tekintettel saját jogú nyugdíjat igényelt. A saját jogú nyugdíjnak (ahogy egyébként a korhatár előtti ellátásnak is) az egyik feltétele, hogy az igénylő az ellátás folyósításának az első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. augusztus 22-én született férfi, aki rendelkezik 40 év munka­viszonnyal, és jelenleg egy egyszemélyes kft.-ben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 2012. január 1-jétől megszüntette azokat az öregségi típusú nyugdíjakat, amelyeket a nyugdíjkorhatár betöltése előtt különböző korhatárkedvezménnyel igénybe lehetett venni. A nyugdíjrendszer átalakításaa) az előrehozott öregségi nyugdíjban,b) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől – többek között – sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem pedig csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Következésképp az 1952-ben született személy legkorábban a 62....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hogyan, mikor és milyen módon mehet nyugdíjba egy 1952-ben született férfi, aki Magyarországon 40 év, Ausztriában pedig 3 év munka­viszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  Az 1952-ben született személy – férfi, nő egyaránt -öregségi nyugdíjkorhatára a 62. életéve betöltését követő 183. nap. Amennyibena kérdező az öregségi nyugdíjkorhatárát betölti, az öregségi nyugdíj -figyelemmel a hosszú szolgálati idejére – megállapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozó jogállása

Kérdés: Hogyan változott a státusza 2012-ben annak az 1952-ben született korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozónak, aki egy betéti társaság alkalmazottja volt, és az ellátásának összegét a cég a nyugdíjfolyósító részére megfizette? Amennyiben főfoglalkozású vállalkozónak minősül, felbontható-e a korengedményes nyugdíjra kötött szerződés, és visszaigényelhető-e a befizetett összeg?
Részlet a válaszából: […]  A korhatár alatti ellátásban – jelen esetben 2011. december31-én korengedményes öregségi nyugdíjban – részesülő személyek 2012. január1-jétől elvesztették nyugdíjas státuszukat, ezért az ellátásuk mellett elértjövedelemből – a nyugdíjasként fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e 2011-ben nyugdíjba mennie egy 1952 októberében született személynek, aki 2011. április hónapban megszerezte a 40 év szolgálati időt? Amennyiben 2011-ben igénybe veszi a nyugdíjat, dolgozhat-e 2012-ben az ellátás mellett, és ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […]  Sajnos a kérdező nem árulta el a nemét. Ha nő, akkor 40 évjogosultsági idő alapján – az életkorától függetlenül – jogosultságot szerezhetteljes összegű előrehozott nyugdíjra, ami összegszerűségében kedvezőbb, mint a2011. december 31-ig megállapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Rögzített nyugdíj

Kérdés: Élhet-e a nyugdíjrögzítés lehetőségével egy 1952. október 23-án született, jelenleg iskolaigazgatóként dolgozó személy, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel? Lesz-e lehetősége a következő években az előrehozott nyugdíj lehetőségét igénybe venni? Negatívan érintik-e a 2012. évi törvényi változások a nyugdíj összegét, ha az idei évben még nem kívánja igénybe venni az ellátást? Van-e realitása annak a tervezetnek, hogy aki nem veszi igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, annak az utolsó 10 évét súlyozottan számítják majd?
Részlet a válaszából: […]  A Tny-tv. rendelkezései szerint a rögzített nyugdíjlehetőségével az a személy élhet, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjrajogosító korhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálatiidőt szerzett. A rögzített nyugdíjra vonatkozó szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Megválthatja-e a hiányzó 3 év szolgálati időt az az 1952. november 18-án született személy, aki előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni 2011-ben, de akkor még csak 37 év jogviszonya lesz? Amennyiben igen, milyen módon és milyen összeget kellene befizetnie?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény alapján az előrehozottöregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából lényeges kérdés az igénylő neme.Ugyanis 2011-ben a kérdező akkor lehetne jogosult előrehozott öregséginyugdíjra, amennyiben nő, és legalább 40 év szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.
1
2