1952-ben született vállalkozó

Kérdés: Dolgozhat tovább egyéni vállalkozóként a nyugdíj megállapítása után az az 1952. május 12-én született, 42 év munkaviszonnyal rendelkező vállalkozó, aki jelenleg szünetelteti a tevékenységét, mert nyugellátás iránti kérelmet adott be? A vállalkozó a nyugellátás igénylése előtt közalkalmazotti jogviszonya mellett folytatta a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben feltételezhetően hölgyről van szó, aki 40 éves jogosultsági idejére tekintettel saját jogú nyugdíjat igényelt. A saját jogú nyugdíjnak (ahogy egyébként a korhatár előtti ellátásnak is) az egyik feltétele, hogy az igénylő az ellátás folyósításának az első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem pedig csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Következésképp az 1952-ben született személy legkorábban a 62. életév betöltését követő 183. napon szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozó jogállása

Kérdés: Hogyan változott a státusza 2012-ben annak az 1952-ben született korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozónak, aki egy betéti társaság alkalmazottja volt, és az ellátásának összegét a cég a nyugdíjfolyósító részére megfizette? Amennyiben főfoglalkozású vállalkozónak minősül, felbontható-e a korengedményes nyugdíjra kötött szerződés, és visszaigényelhető-e a befizetett összeg?
Részlet a válaszából: […]  A korhatár alatti ellátásban - jelen esetben 2011. december31-én korengedményes öregségi nyugdíjban - részesülő személyek 2012. január1-jétől elvesztették nyugdíjas státuszukat, ezért az ellátásuk mellett elértjövedelemből - a nyugdíjasként fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e 2011-ben nyugdíjba mennie egy 1952 októberében született személynek, aki 2011. április hónapban megszerezte a 40 év szolgálati időt? Amennyiben 2011-ben igénybe veszi a nyugdíjat, dolgozhat-e 2012-ben az ellátás mellett, és ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […]  Sajnos a kérdező nem árulta el a nemét. Ha nő, akkor 40 évjogosultsági idő alapján - az életkorától függetlenül - jogosultságot szerezhetteljes összegű előrehozott nyugdíjra, ami összegszerűségében kedvezőbb, mint a2011. december 31-ig megállapítható elő­rehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Rögzített nyugdíj

Kérdés: Élhet-e a nyugdíjrögzítés lehetőségével egy 1952. október 23-án született, jelenleg iskolaigazgatóként dolgozó személy, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel? Lesz-e lehetősége a következő években az előrehozott nyugdíj lehetőségét igénybe venni? Negatívan érintik-e a 2012. évi törvényi változások a nyugdíj összegét, ha az idei évben még nem kívánja igénybe venni az ellátást? Van-e realitása annak a tervezetnek, hogy aki nem veszi igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, annak az utolsó 10 évét súlyozottan számítják majd?
Részlet a válaszából: […]  A Tny-tv. rendelkezései szerint a rögzített nyugdíjlehetőségével az a személy élhet, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjrajogosító korhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálatiidőt szerzett. A rögzített nyugdíjra vonatkozó szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Megválthatja-e a hiányzó 3 év szolgálati időt az az 1952. november 18-án született személy, aki előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni 2011-ben, de akkor még csak 37 év jogviszonya lesz? Amennyiben igen, milyen módon és milyen összeget kellene befizetnie?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény alapján az előrehozottöregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából lényeges kérdés az igénylő neme.Ugyanis 2011-ben a kérdező akkor lehetne jogosult előrehozott öregséginyugdíjra, amennyiben nő, és legalább 40 év szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv.-t módosító, 2010. január 1-jétől hatályos 2009.évi XL. tv. rendelkezései jelentősen érintik a nyugdíjba vonulás feltételeit. Akérdés feltevőjét érintő, előrehozott nyugdíjra vonatkozó szabályok azalábbiak.2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár betöltését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

1952-ben született személy előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. június 27-én született személy, aki 1968. július 1. óta folyamatosan dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből nem derül ki, hogy a kérdező nő vagyférfi. 1952-ben született nő az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzőenelőrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha az 59. életévét betöltötte,és legalább 40 év szolgálati idővel rendelkezik, továbbá azon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Rendszeres szociális járadékban részesülő személy szolgálati ideje és nyugellátása

Kérdés: Szolgálati időt képez-e a rendszeres szociális járadék folyósításának időszaka annak az 1952-ben született, 33 év munkaviszonnyal rendelkező személynek az esetében, aki jelenleg 50 százalékos rokkant? Mikor és hogyan mehet nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban szeretnénk tisztázni azt a kérdést, hogy kitekinthető rokkantnak a jelenleg hatályos, valamint a 2008. január 1-jét megelőzőenérvényes nyugdíjjogszabályok szerint.A régi szabályok alapján azt lehetett rokkantnak tekinteni,aki munkaképességét 67 százalékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.