Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása


A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. június 4-én (459. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7903

[…] a munkajogban szabályozott időbeni korlátozása, mely szerint a jogalap nélküli munkabér-követelés (a munkaviszonnyal összefüggésben álló egyéb követelések az elévülési időn belül érvényesíthetők) visszakövetelhetősége 60 napra szűkül. A munkáltató helyzete kedvező, amennyiben a munkavállaló a munkabérből való munkáltatói levonáshoz hozzájárul. Ebben a tekintetben a hozzájárulás birtokában a jogalap nélküli munkabér levonására a munkavállaló hozzájárulása teremt lehetőséget, és a jogalap nélkül felvett munkabér az érintett munkavállaló beleegyezésével részleteiben 60 napot meghaladóan is levonható.Fontos ugyanakkor az is, hogy a munkáltató nem teheti meg azt jogszerűen, hogy a követelését a munkavállaló hozzájárulása nélkül – csak úgy – a következő havi munkabérből levonja. Ez jogellenes, és munkaügyi bíróság előtt támadható lépés. A munkáltatónak vagy munkaügyi perben, vagy ha a követelés mértéke nem haladja meg a minimálbér háromszorosát, akkor fizetési felszólítás útján van lehetősége érvényesíteni az igényét.A kérdésbeli esetben további lényeges körülmény, hogy a munkavállaló nem kizárólag jogalap nélküli jövedelemmel, hanem végrehajtás alá vont tartozással is rendelkezik.A jövedelmét terhelő munkabérletiltás következménye, hogy a munkáltató a munkabérletiltás érvényesítése során a Vht. rendelkezéseit és a munkajogi szabályozást szinkronban köteles alkalmazni.A Vht. 61. §-ának (1) bekezdése alapján a végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad.A Vht. hivatkozott szakasza értelmében a munkavállaló bruttó jövedelme a letiltás alapjának meghatározása érdekében kizárólag a kötelező érvényű levonási elemekkel csökkenthető, a munkavállaló hozzájárulásán vagy a jogalap nélkül felvett jövedelem következményeként fennálló munkabértartozás leemelésével nem csökkenthető.Abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelmét munkabérletiltás terheli, a munkáltató a Vht. rendelkezéseit nem hagyhatja figyelmen kívül. Ha […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.