Többletszabadság

Kérdés: Visszakövetelhető a munkáltató által engedélyezett, kivett többletszabadság a jogviszonyát megszüntető közfoglalkoztatottól? Köteles a munkavállaló visszafizetni az erre az időszakra kapott bért?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetett illetményt köteles visszafizetni.Az említettekkel egyező, egzakt szabályozást az Mt. már mellőzi, ezért a kiadott többletszabadság a munkáltató működési kockázatába tartozó szubjektív vezetői döntés eredménye, melynek következményét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Többletként kivett szabadság megtérítése

Kérdés: Valóban meg kell térítenie a kivett többletszabadságot annak a munkavállalónak, aki év közben létrejött munkaviszonyát még ugyanabban az évben meg kívánja szüntetni, és a munkáltatója 4 nap szabadság visszafizetésére kötelezte? A dolgozó vitatja a munkáltató követelését.
Részlet a válaszából: […] ...olvasónkat bizonytalanította el, mert az Mt. hatálybalépésének időpontjától napjainkig nem egységes a jogalkalmazás abban, hogy a többletszabadságot a munkavállalónak meg kell téríteni, vagy az a munkáltató kizárólagos kockázata, mert amikor megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Túlvett szabadság

Kérdés: Továbbra is igaz, hogy a munkáltató nem vonhatja le a túlvett szabadságra járó bért abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor kiderül, hogy több szabadságot vett igénybe, mint ami időarányosan járt volna? Használható ebben az esetben az Mt. 121. §-ának (1) bekezdése, 95. §-ának (5) bekezdése, 155. §-ának (4) bekezdése, 156. §-ának (2) és (4) bekezdései, valamint a 161. §-ának (2) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] ...levonhatóságát.Álláspontunk szerint a munkavállaló részére a munkaviszony megszűnéséig időarányos éves szabadságot meghaladó többletszabadság napokra kifizetett távolléti díjak, mint munkabérek a munkavállaló munkabéréből, annak hozzájárulása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

Kilépő dolgozó szabadságának visszavonása

Kérdés: Hogyan kell helyesen eljárni abban az esetben, ha a munkavállaló kilépéséig több szabadságot vett igénybe, mint ami időarányosan járt volna számára? Egy heti 40 órában dolgozó takarítónő havi 78 000 forint összegű bruttó béréből 2011. szeptember 30-i kilépése miatt 10 napra jutó túlvett szabadságot kell visszavonni. Milyen jogcímen kell visszavonni az összeget, és érinti-e ez a bérköltség összegét? A bruttó vagy a nettó munkabérből kell a levonást teljesíteni?
Részlet a válaszából: […]  A munkavállaló év közben történő kilépésekor előfordulóhelyzetben a munkaadó szabadon eldöntheti, hogy intézkedik-e a többletkéntkivett szabadságnapokra kifizetett kereset visszavétele iránt, vagy aztmellőzi. Az Mt. ugyanis nem teszi a munkáltató számára kötelezővé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Szabadság visszavonása

Kérdés: A többletszabadság visszavonásakor van-e mód a bruttó módon történő elszámolásra, azaz a járandóság terhére levonni a szabadság bruttó összegét? Ha erre nincs mód, a munkabér-levonás szabályai szerint mit kell levonni, a szabadság idejére járó bruttó bért, vagy annak számított nettó tartalmát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása kapcsán először is azt kelltisztázni, hogy a szabadság "visszavonása", vagyis a többletként kiadottszabadságra kifizetett munkabér megtérítése mikor, és hogyan történhet. Az egyik lehetséges eset az, amikor a munkavállalómunkaviszonya megszűnik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.