Önellenőrzés


Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak, ha 2023 januárjában felismerte, hogy 2022. december hónapra tévesen számfejtett 10.000 forint pótlékot a munkavállalója részére, amelyet a 2023. január havi munkabéréből fizetési felszólítással visszakövetelt? Módosítani kell a 2022. december és a 2023. január havi bevallásokat is ebben az esetben? A tévesen elszámolt összeget és az abból levont, majd visszafizetett adót és járulékot a munkáltató által kiállított M30 igazoláson, illetve a járulékigazoláson hogyan kell módosítani?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. március 5-én (454. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7812

[…] laptól a '08M-12-es lapig (kivéve a '08M-06-os lap), a lapok I-IV. és VII-XVII. blokkjaiban szerepel. Ha a természetes személy jövedelem-, járulékadatainak valamelyikét kell helyesbíteni ('08M-04 - '08M-12 lapok valamely sora, kivéve a 2408M-06-os lap), akkor a természetes személlyel kapcsolatos, az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett időszak valamennyi részletező lapját kitöltve, ismételten be kell nyújtani. Ebben az esetben a természetes személyenkénti összesítő 2408M lap (D) blokkjában az adózói javításra (helyesbítésre) vonatkozó - "Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül" elnevezésű - mezőben "H" betűvel kell jelölni a javítás tényét.Tekintettel arra, hogy az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) adózói szintű kötelezettségváltozást eredményez, az önellenőrzést is el kell végezni a bevallás "A" lapján. Ha az adózói javítás (helyesbítés) egyúttal önellenőrzésnek is minősül, akkor azt a '08A főlap (C) blokkjában a bevallás jellege jelölőmezőben […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.