tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott téves járulékfizetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni járulék visszafizetése

Kérdés: Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha csak 2006 novemberében szerzett tudomást arról, hogy egyik dolgozója 2005. december 18-ától nyugdíjas lett, ezért addig teljes munkaidős dolgozóként számfejtette a munkabérét? Milyen közterheket kell visszafizetni, mikor és meddig?
Részlet a válaszból: […]illetve - a 2006. augusztus 31-ét követő időszakra járó munkabér után fizetett 6 százalékos egészségbiztosítási járulék 2 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási részét. Az adó- és járulékbevallás (0608M, 06081M, 06082M, 06083M, 06084M) saját önellenőrzési lapján önellenőrizhető (és pótolható), a megfelelő kódok beállításával. Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 112. számában - 2007.09.18. Észrevétel: A kérdésre adott válasz nem tér ki a munkavállalói járulék visszafizetésére. Az Ftv. 41. §-a alapján az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőnek, illetve arra jogosulttá válónak nem kell munkavállalói járulékot fizetni. Ha pl. a dolgozó 2007. június 12-én bejelenti, hogy 2007. április 4-étől öregségi nyugdíjat vesz igénybe, akkor mely időponttól kell visszafizetni részére a munkavállalói járulékot? A szerző válaszol: Az olvasónk által említett jogszabályi hely alapján az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőnek, illetve arra jogosulttá válónak nem kell munkavállalói járulékot fizetni. Az Ftv. 58. § (1) bekezdés i) pontja értelmében öregségi nyugdíjra jogosult személy, aki - a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított korkedvezmény figyelembevételével - elérte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1676

2. találat: Nyugdíjjárulék visszaigénylése nyugdíj visszamenőleges megállapítása esetén

Kérdés: Vissza lehet-e igényelni a levont nyugdíjjárulékokat a visszamenőleg igényelt öregségi nyugdíj esetén akkor is, hogyha nem 6 hónapra, hanem csak 2 vagy 3 hónapra visszamenőlegesen kérték az ellátás megállapítását? Az eddig kapott információk alapján ez csak 6 hónapra visszamenőlegesen igényelt nyugdíj esetén lehetséges, de a törvényben nem található erről külön rendelkezés. Melyik nyomtatványon kell igényelni a visszajáró járulékokat?
Részlet a válaszból: […]kezdőnapját követően történő foglalkoztatása (továbbfoglalkoztatása) alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelme után nem fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. A járulékszabályok tehát semmilyen különbséget nem tesznek a tekintetben, hogy a nyugdíj megállapítását 1-2-3 vagy akár 6 hónapra kérték-e visszamenően. A nyugdíjazást követő időszak munkája alapján járó kereset után nincs egyéni járulék. Ami a kérdés második részét illeti: a Tbj-tv. 24. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról is, hogy amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az előírtnál, a többletként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1233

3. találat: Téves járulékfizetés

Kérdés: Társaságunk külföldi részvétellel működik, több külföldi munkavállalót alkalmazunk. Néhány hónapig fizettük is utánuk a járulékokat, de most kiderült, hogy nem kellett volna. Hogyan rendezhetjük egészségbiztosítási helyzetüket?
Részlet a válaszból: […]Pénztárral kötött megállapodás révén [Tbj-tv. 34. § (10) bekezdés] gondoskodhatnak egészségügyi ellátásukról. A Tbj-tv. szerint a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a 11. § szerint a biztosítás nem terjed ki, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2001. január 1-jétől 28 százalék, 2002. január 1-jétől 26 százalék - magánnyugdíjpénztár tagja esetében a kötelező tagdíj mértékével csökkentett - nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. Ez a megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg. Az a személy, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik, vagy azzal jogszabály alapján rendelkeznie kellene, és aki nem minősül e törvény szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított eltartott hozzátartozójának, az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 14 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 42
Kapcsolódó tárgyszavak: ,