Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett


Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. február 14-én (433. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7424

[…] tevékenysége nem önálló tevékenységnek minősül. Ez nagyon fontos, hiszen míg önálló tevékenység esetén lehetőség van költségek elszámolására, addig a nem önálló tevékenységek esetében ilyen lehetőség nincs. Ez azt jelenti, hogy a megbízási díj teljes összegéből személyijövedelemadó-előleget kell vonni.A társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségnek, illetve a járulék alapjának meghatározása már érdekesebb. A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja alapján ugyanis a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, társas vállalkozónak minősül, kivéve, ha személyes közreműködésére tekintettel már egyébként is társas vállalkozó.Jelen esetben a tag - feltehetően - nem végez személyesen munkát a cégben, kizárólag az ügyvezetői teendőket látja el, így - a fentiekben ismertetett szabály alapján - társas vállalkozónak minősül. Mégpedig főfoglalkozású társas vállalkozónak, hiszen egyéb jogviszonya nincs.Főfoglalkozású társas vállalkozóként elsődlegesen a ténylegesen elért személyijövedelemadó-köteles jövedelem alapján kell megfizetni a közterheket azzal, hogy a járulék alapja legalább a minimálbér, a szocho alapja pedig legalább a minimálbér 112,5 százaléka.Nem kell viszont megfizetni a minimális járulékot és szochót abban az esetben, ha a társas vállalkozó köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.