Többletszabadság


Visszakövetelhető a munkáltató által engedélyezett, kivett többletszabadság a jogviszonyát megszüntető közfoglalkoztatottól? Köteles a munkavállaló visszafizetni az erre az időszakra kapott bért?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7204

[…] igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. A régi Mt.-vel rokon szigorú előírás megtalálható egyes jelen állapotban is hatályos, meghatározott foglalkozási csoportok jogviszonyát szabályozó törvények keretében is. A Hszt. szabadság kiadása és megváltása fejezetrészében fellelhető rendelkezés szerint a hivatásos állomány tagja év közben kezdődő, illetve megszűnő jogviszonya időarányos részére jogosult szabadságra. Ha a hivatásos állomány tagja a tárgyévben az időarányosan járó szabadságnál többet vett igénybe, a különbözetre a kifizetett távolléti díjat köteles visszafizetni.Ugyancsak szigorúbb feltételrendszert támaszt foglalkoztatottjaival szemben a Kit. A Kit. 129. §-ának (16) bekezdése alapján, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a kormányzati igazgatási szervnél töltött időre őt megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni.Az említettekkel egyező, egzakt szabályozást az Mt. már mellőzi, ezért a kiadott többletszabadság a munkáltató működési kockázatába tartozó szubjektív vezetői döntés eredménye, melynek következményét a munkáltató viselni kénytelen. A kiadott többletszabadság lehet kellő körültekintés hiánya, vagy egyéb munkáltatói döntés eredménye. Kétségtelen, hogy a szabadság kiadására vonatkozó Mt. 121. § (1) bekezdésében meghatározott szabály, amely szerint a munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár, a közfoglalkoztatottakra is irányadó, mindez azonban az egyes érdekek érvényesítése mentén deklarált jogszabályhely, amelyre a közfoglalkoztatott esetleges direkt visszafizetési kötelezettsége még nem alapítható. A hivatkozott, elkülönült, privilegizált jogviszonyokban a jogalkotó kifejezetten erre irányuló rendelkezése megalapozza az eltérő szabályok alapján foglalkoztatottak visszafizetési kötelezettségét.Ezzel ellentétben a munkáltató által kiadott és többletként igénybe vett szabadság idejére kifizetett juttatás munkáltató általi visszakövetelése a közfoglalkoztatottak tekintetében nem kellő mértékben megalapozott. Akár az idézett Kit. vagy a hivatkozott Hszt. speciálisan nevesíti a visszafizetni rendelt kifizetési jogcímet. A Hszt. a különbözetre kifizetett távolléti díjat, míg a Kit. a különbözetre kifizetett illetményt rendeli visszafizetni. A követelés megalapozottsága világos és egzakt meghatározás […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.