Rokkantsági ellátás újraszámítása


Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7198

[…] egyidejűleg két rokkantsági ellátásra nem lehet jogosultságot szerezni.Az újabb rokkantsági ellátás megállapítása a korábbi ellátás megszüntetésének napját követő nappal már kérhető a "Kérelem-adatlap megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt" elnevezésű adatlap előterjesztésével. Az igénybejelentő lap kitölthető és letölthető formátumban megtalálgató az alábbi linken:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-ujÖsszegezve a fentieket, ahhoz, hogy pl. 2023. január 11-ével megállapításra kerüljön az új rokkantsági ellátás, a korábbi ellátás megszüntetésére irányuló kérelemben 2023. január 10-ét kell megjelölni a megszüntetés napjaként.Az új rokkantsági ellátás megállapítása abban az esetben lehetséges, ha az igénylő valamennyi jogosultsági feltételt teljesíti. A hatóság vizsgálni fogja, hogy- rendelkezik-e 5 éven belül 1095 nap, 10 éven belül 2555 nap, 15 éven belül 3650 nap biztosítási idővel (itt szeretnénk megjegyezni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának ideje biztosítási időnek minősül);- részesül-e rendszeres pénzellátásban, és- folytat-e keresőtevékenységet.Amennyiben az igénylő keresőtevékenységet folytat, azt nem kell megszüntetnie, csupán fizetés nélküli szabadságot kell kérnie legalább egy napra, az új rokkantsági ellátás megállapításának kért időpontjára.Amennyiben az igénylő rendelkezik érvényes komplex minősítéssel, és ez alapján kéri az ellátás megállapítását, a kormányhivatal az egészségi állapotot nem fogja vizsgálni. Azonban, ha az érvényes minősítés ellenére a kérelmező újabb vizsgálatot szeretne, azt jelezni tudja a kérelemadatlapon.Ami az új rokkantsági ellátás összegét illeti, főszabály szerint a rokkantsági ellátás alapjául szolgáló havi átlagjövedelmet a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben, vagyis január 1-jétől december 31-éig eltelt időtartam alatt (a továbbiakban: referencia-időszak) elért, a 2020. július 1-jét megelőző időszakra a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmek napi […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.