Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Rokkantsági ellátás minimális összege

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] ...önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege 2022. évben- az alapösszeg 30 százaléka, 33 876 forint, ha a megváltozott munkaképességű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] ...önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege- 32 251 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy= egészségi állapota alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: Várható az alacsony összegű rokkantsági ellátások emelése a közeljövőben valamilyen formában?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ellátásban részesülőnek a 2020. január 1-jei emelés járt, 2020. november 1-jétől - 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - 1,2 százalékkal emelkedik a rokkantsági ellátása, vagyis november hónapban a rokkantsági ellátás 1,2 százalékkal emelt havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: Nő-e a rokkantsági ellátás összege, ha az abban részesülő betölti a nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […]

Attól, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ellátása összege nem változik.

(Kéziratzárás: 2020. 07. 07.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: Emelkedni fog a rokkantsági ellátás összege, amikor a jogosult betölti az öregségi nyugdíjkorhatárát?
Részlet a válaszából: […]

Attól, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ellátásának összege nem változik. A rokkantsági ellátás összegszerűségében változást az évenkénti rendszeres emelések hozhatnak.

(Kéziratzárás: 2020. 05. 25.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Rokkantsági ellátás összegének csökkentése

Kérdés: Van értelme a fellebbezésnek az alábbi esetben? 2010 óta rokkantsági ellátásban részesülő 90 százalékos egészségkárosodott férfi Magyarországról és Romániából is kapja a szolgálati idejének megfelelő ellátást, tekintettel arra, hogy mindkét helyen dolgozott. Az ellátás elbírálása során a magyar nyugdíjfolyósító hivatalból kérte a román féltől az arányos részt az ottani 9 év munkaviszony alapján. Az évek során több alkalommal is felülvizsgálták az állapotát az orvosi leletei és egyéb iratai alapján, mert az állapota nem tette lehetővé a személyes megjelenést. A?legutóbbi, 2019. április hónapban lezajlott felülvizsgálat során a 2015. évben megállapított rokkantsági ellátás összegéből levonták a román nyugellátás összegét, és ezt állapították meg új ellátási összegként, valamint tájékoztatták az érintettet, hogy a korábban jogtalanul felvett ellátást vissza kell fizetnie.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan megváltozott munkaképességű személyről van szó, akinek 2010-ben megállapított rokkantsági nyugdíja 2012-től a 2011. évi CXCI. tv. hatálybalépésével rokkantsági ellátássá alakult át. E?változás egyben azt is jelentette, hogy a jelzett időponttól a két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.