Rokkantsági ellátás 2024

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás maximális összege 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] Amikor rokkantsági ellátás megállapítására kerül sor, van egy minimum- és egy maximum-összeghatár, amelytől a rokkantsági ellátás összege - függetlenül az igénylő által elért kereset nagyságától és az abból számolt havi átlagjövedelem összegétől - nem lehet kevesebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Kérheti a rokkantsági ellátása újraszámítását egy nevelőszülői jogviszonyban álló személy, aki emellett rendelkezik egy négyórás munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a rokkantsági ellátás megállapításának az is feltétele, hogy az igényléskor az érintett ne folytasson keresőtevékenységet. A kérdés tehát arra irányul, hogy amennyiben a jelenleg munkaviszonya és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: 2023-ban mekkora a rokkantsági ellátás legmagasabb összege?
Részlet a válaszából: […] Amikor rokkantsági ellátás megállapítására kerül sor, van egy minimum és egy maximum összeghatár, amelytől a rokkantsági ellátás összege – függetlenül az igénylő által elért kereset nagyságától, és az abból számolt havi átlagjövedelem összegétől – nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy nyugdíjazása

Kérdés: Automatikusan nyugdíjassá válik a nyugdíjkorhatára betöltése után egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2022. december hónapban tölti be a 65. életévét?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével a rokkantsági ellátásban részesülő személy nem válik automatikusan öregségi nyugdíjassá, a nyugdíj megállapítását kérni kell. A kérelem a magyarorszag.hu internetes oldalról tölthető le [https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Rokkantsági ellátásban részesülők kompenzációja

Kérdés: Meddig lehet kérni a rokkantsági ellátásban részesülők számára igényelhető kompen-zációt?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításának legnagyobb vesztesei számára kínált kompenzáció keretein belül 500 000 forint egyszeri kifizetését vagy a rokkantsági ellátás összegének visszamenőleges korrekcióját, plusz a ténylegesen folyósított, és a 2011. évi CXCI. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Rokkantsági ellátás minimális összege

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás minimális és maximális összege a havi átlagjövedelem összegétől függetlenül– nem lehet kevesebb az alapösszeg 30 százalékánál, 33 876 forintnál, ugyanakkor annak 45 százalékát, 50 814 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Egyösszegű kompenzáció

Kérdés: Mit jelent az egyösszegű kompenzáció, illetve jogosult lesz rá egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Hogyan kell igényelni ezt az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben kérik, a nyugdíjfolyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 forint kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik azok részére, akik 2011. december 31-éna) I.-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,b) az 1955. január 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Rokkantsági ellátás összege

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás minimális és maximális összege a havi átlagjövedelem összegétől függetlenül– nem lehet kevesebb 32 251 forintnál, ugyanakkor a 48 376 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű személy= egészségi állapota alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Rehabilitációs ellátás összegének felülvizsgálata

Kérdés: Valóban felülvizsgálják a rehabilitációs ellátások összegét 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] A hír igaz, azzal, hogy nemcsak a rehabilitációs, hanem a rokkantsági ellátás összegét is felül kell vizsgálni, amennyiben az ellátás megállapítására 2016. május 1-jét követően került sor, és annak összegét havi átlagjövedelem hiányában az alapösszegből kiindulva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
1
2
3
4